Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

31-03-2023l

Der er brug for et opgør og politisk handling

Kaktus Towers er ikke det eneste ufærdige byggeri, som LLO er bekendt med. Og hos LLO efterspørger man, at politikerne strammer reglerne for udlejere.

"Der er kort sagt brug for et opgør med “går den så går den”-attituden hos visse udlejere," siger chefjurist Anders Svendsen til Netavisen Pio, og fortsætter:

"De nuværende regler gør det meget dyrt at få en egentlig kompensation eller godtgørelse for de gener, som lejerne oplever i Kaktus Towers, da man skal føre en retssag herom."

"Samtidigt med at det er dyrt at kræve penge tilbage, så er der næsten aldrig nævneværdige konsekvenser for uefterettelige udlejere."

Han peger konkret på, at den klippekortsordning, hvor en udlejer midlertidigt kan få frataget retten til at administrere ejendomme, stort set aldrig bliver brugt.

“Kun 13 gange er en udlejer blevet sat under tvangsadministration - siden 2005! Det er mindre end én udlejer om året,” pointerer Anders Svendsen.

"Der er brug for at blive ryddet op, og det kræver skrappere sanktioner."

For at få hjælp har beboerne i Kaktus Towers oprettet en beboerrepræsentation og er derigennem foreningsmedlemmer hos LLO Hovedstaden, som varetager beboernes interesser og rettigheder, rådgiver og fører sager i huslejenævnet.

Hvis du selv er lejer i nybyggeri, der på lignende vis er dårligt opført, så kontakt LLO - vi kan rådgive dig: https://llo.dk/om-llo/afdelinger

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
31-03-2023l

LLO ønsker god påske

Landssekretariatet og LLO´s Servicekontor i Aarhus holder begge påskelukket fra den 3. april og til den 10. april.

Vi er tilbage tirsdag den 11. april i vores ordinære telefontider.

 

Læs mere…
29-03-2023l

LLO: aldrig set noget byggeri, der var så dyrt og så dårligt

Det ny-opførte byggeri Kaktus Towers skulle være ren luksus - et tiny living koncept med fede fællesfaciliteter. Byggeriet har med sin stikkende fremtoning høstet ros, men også kritik for at være Danmarks grimmeste byggeri.

Men det er ikke kun udseendet, som stikker. Ifølge Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, er det ikke underligt, at flere lejere nu overvejer at flytte derfra.

»I mine 25 år i branchen har jeg aldrig set noget byggeri, der var så dyrt og så dårligt. Hvis det så kostede 500 kroner, så kunne man måske leve med, at det på ingen måde er i orden. Men de betaler 4.000 kroner per kvadratmeter per år. Det er den dyreste husleje, vi nogensinde har set i et lejebyggeri i København, og så skal det satme være i orden«, siger han til Politiken.

Læs artiklen fra Politiken (koster abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-03-2023l

LLOH søger jurastuderende

Spændende og udviklende studenterjobs for jurastuderende                        

Brug din viden og kom ud af studiet med erfaring i juridisk rådgivning

Er du interesseret i formueretten, herunder især aftaleretten og de grundlæggende obligationsretlige principper? Kunne du tænke dig at arbejde med juridisk rådgivning, hvor du får lov at arbejde selvstændigt?
Så søg stilling som stud.jur. hos LLO Hovedstaden, som er en organisation, der både kæmper for lejernes rettigheder gennem rådgivning og politisk arbejde som interesseorganisation.

Arbejdsopgaver som stud.jur.

Stilling som stud.jur. hos LLOH er speciel i den forstand, at du får lov at arbejde selvstændigt. I begyndelsen af ansættelsen vil du komme til at rådgive vores medlemmer telefonisk.

Når du er klar, vil du også rådgive personligt, hvor vores medlemmer booker et møde for at tale med dig. Det vil altså sige, at du kommer til at have dine egne sager og selv føre sager ved huslejenævnene.

Det er ikke et krav, at du har kendskab til lejeretten, da alle får samme oplæringskursus ved ansættelse.

Dine kvalifikationer

  • Har bestået 1. år af bacheloren med mindst ét år tilbage af uddannelsen
  • Du skal kunne formidle og forklare juraen både mundtligt og skriftligt for personer, der ikke taler om denunciation og den positive opfyldningsinteresse til hverdag
  • Du er tålmodig og god til at lytte
  • Du har naturlig flair for aftaleretten

Hvad kan vi tilbyde

  • Ansættelse snarest muligt
  • En afslappet arbejdsplads, hvor der er åben-dør-politik, således at alle kan sparre med hinanden i de forskellige sager
  • God løn i henhold til overenskomst med HK
  • En arbejdsuge på ca. 12-15 timer
  • Fleksibilitet under eksaminerne

Kort sagt kommer du til at kunne forskellen på indvendig og udvendig vedligeholdelse i søvne, men du skal også være forberedt på spørgsmål, du ikke kan kende svaret på på forhånd. Det er derfor vigtigt, at du er nysgerrig efter at undersøge det og løse den lejeretlige konflikt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at ringe til juridisk chef, Katrine Sparrewath på telefon 33 11 30 75. Send din ansøgning til: dih@lloh.dk  senest d.21.4.2023. Vi holder samtaler løbende.

Læs mere…
27-03-2023l

Børneopsparingen sluges af fraflytningsregning

I et brev til Ekstrabladets Nationen beskriver et par, hvordan deres udlejer underkendte deres istandsættelse af den lejlighed, som de havde boet i gennem to år, og at de nu frygter en kæmpe regning. Artiklen understreger vigtigheden af at dokumentere fejl og mangler - og at man altid bør søge rådgivning ved selv den mindste tvivl.

I denne sag havde lejerne selv malet, men udlejer synes ikke at det var gjort godt nok. Udlejer sagde desuden angiveligt, at de ikke kunne få fraflytningsrapporten, hvis de ikke skrev under på hans vurdering. Desuden siger lejerne at håndværkere stod klar udenfor imens synet pågik, hvilket i den grad lyder som aftalt spil.

Vi kan ikke give lejerne i denne sag en tidsmaskine, så vi kan ikke sige til dem, at de skulle have gået til LLO inden de flyttede. Havde de gjort dette ville vi sige, at udlejer ikke kan kræve at lejerne skriver under på udlejers egen vurdering. Hvis den fraflytningsrapport, som lejer får stukket i hånden, indeholder et vilkår om, at man accepterer at hæfte for fejl og mangler - og der ikke er et felt for blot at acceptere modtagelsen, bør man tage et billede af rapporten, men ikke underskrive den. Det er nemlig slet ikke meningen at man skal acceptere udlejers krav på synet, men blot acceptere at have modtaget udlejers krav.

Hvis de har taget gode billeder af boligen, efter de har malet den, så vil disse billeder også kunne bruges, hvis man tager sagen i huslejenævnet, som kan træffe afgørelse om udlejers fraflytningskrav er rimeligt og lovligt.

Endeligt så kan man ikke kræve det lejede tilbageleveret i bedre stand end man modtager det, og da lejerne siger at malingen var mangelfuld, da de flyttede ind, så bør det også få betydning for regningens størrelse.

Udlejningsselskabet Balder siger dog noget rigtigt til sidst i artiklen, da de siger, at man som lejer kan få en rådgiver med på synet, fx LLO.

Kontakt din lokale LLO-afdeling og book dit næste fraflytningssyn, så slipper du måske for at betale hele børneopsparingen til udlejer.

Link til artiklen

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
24-03-2023l

Boliger til hele livet

BL - Danmarks Almene Boliger peger i rapporten "Boliger til hele livet" på, at andelen af borgere på 65+ stiger de kommende år - hver fjerde dansker vil være fyldt 65 i år 2030.

-De godt 200.000 flere danskere i aldersgruppen 65+ år svarer samtidig til mellem 100.000 og 175.000 flere husstande og et fremtidigt boligbehov i samme størrelsesorden. Hvis den almene sektor skal kunne huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030. Kilde BL.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-03-2023l

Har huslejenævnet en handlepligt?

Skal huslejenævnet reagere, hvis de ser noget ulovligt?

LLO´s chefjurist Anders Svendsen har spurgt ministeriet. Læs hans artikel og ministeriets svar.

Problemstillingen er, at en offentlig myndighed fra tid til anden bliver opmærksom på ulovlige forhold. Sådan er det også i huslejenævnet, som blandt andet tager på besigtigelse i folks hjem og ser ejendomme i alle stadier af forfald.

Spørgsmålet er dog nogle gange om huslejenævnet har en handlepligt, hvis man bliver opmærksom på at loven overtrædes. Det kan fx være at boligen ikke er egnet til menneskebolig fx pga. sundhedsfare, eller at det lejede måske slet ikke er godkendt til beboelse.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-03-2023l

Vidste du det? - om det almene boligområde

En ud af seks danskere bor alment, men på trods af dette, er kendskabet til det almene område relativt lille. Det vil vi gøre noget ved, ved jævnligt at bringe lidt statistik fra området.

Antal boliger

Der er i alt 589.419 boliger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2022. Den almene boligsektor udgør hele 21 procent af den samlede boligmasse på landsplan, hvilket svarer til hver femte bolig i Danmark.

På landsplan er der desuden 7.108 boligafdelinger og i alt 511 boligorganisationer pr. 1. januar 2022

Gennemsnitlig størrelse

De seneste tal fra 2021 viser, at en gennemsnitlig almen bolig er på 75,6 m2, og har 2,7 værelser.

Det gennemsnitlige udeareal pr. almen bolig er 180 m2. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden.

Familieboliger er den mest udbredte boligtype og disse boliger er både større og opført tidligere end ældre- og ungdomsboligerne er.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du se mere statistik almenedata eller på lbf.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
21-03-2023l

LLO Høringssvar: Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger

LLO har afgivet høringssvar vedrørende lovforslag om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger (Tilskud til midlertidig huslejenedsættelse i visse almene boligafdelinger).

Det er overordnet set positivt, at der arbejdes for at støtte de almene lejere, der gennemsnitligt har de laveste indkomster blandt samtlige boligtyper i danmark.

 

Til trods for de gode intentioner, så mener LLO at finansieringen er kritisabel, da finansieringen sker via Landsbyggefondens midler. Det er alene de almene lejere, der finansierer tiltaget. Der er ingen skattefinansieret hjælp i forslaget.

Dette har vi tidligere gjort opmærksom på, bl.a i TV2News, da regeringen fremlagde inflationspakken den 10. februar 2023.

LLO mener, at finansieringen bør være en samfundsopgave, og ikke noget lejerne selv betaler via deres fælles opsparing i landsbyggefonden. LLO mener endvidere, at også de udsætningstruede lejere i den private sektor bør have mulighed for økonomisk hjælp.

 

Læs mere…
20-03-2023l

I LLO mener vi ikke at uvildige tilsyn ved fraflytninger af lejemål er løsningen

- Det, LLO ønsker, er at der tilføres Huslejenævnene nogle flere ressourcer, så sagsbehandlingstiden bliver kortere, siger Helene Toxværd, landsformand for Lejernes Landsorganisation til Nordjyske Medier.

Helene Toxværd er bekymret for, at en ordning med uvildige tilsyn bliver for dyrt.

- Der er rigtig mange fraflytninger på årsplan i Danmark, og det lyder som et meget stort apparat at sætte i gang for det.

Landsformanden henviser til, at der i Huslejenævnet er en uvildig instans, der netop tager sig af tvister mellem lejere og udlejere.

- Jeg er egentlig meget glad for Huslejenævnet i den her sammenhæng. Dog oplever vi flere gange, at sagsbehandlingstiden er alt for lang. Folk venter alt for lang tid.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-03-2023l

Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021

Trygheden er mindre i de udsatte almene boligområder end i resten af landet, det fremgår af Justitsministeriets tryghedsundersøgelse 2021.

Generelt i samfundet føler 88 procent af befolkningen sig trygge, mens kun tilsvarende 71 procent føler sig trygge i de udsatte boligområder, hvor kriminalitet, misbrug, bande- og rockergrupperinger og psykisk sygdom dog er med til at skabe øget utryghed.

Se Justitsministeriets Tryghedsundersøgelse for 2021

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
16-03-2023l

Listen over nybyggede udlejningsejendomme, der har alvorlige mangler, er lang

Som TV Kosmopol har vist det, har fx Emiliehaven i Vallensbæk vand i kælderen, ulovlige el-installationer, ulovlige trapper og en meget lang række af andre mangler.

I Kaktus-tårnene (Ved Fisketorvet) må lejerne i de øverste etager leve med at have spande hængende i loftet, i indtil videre fire måneder, fordi det regner ind gennem taget. Elevatorerne stopper, vinduerne sidder løst, faldstammerne stopper til osv. osv.

Samtidig er lejen helt ekstremt høj. I Kaktustårnene betaler man op til 13.000 kr. om måneden for en lejlighed på ét værelse med et nettoareal på 15 kvadratmeter – og spande i loftet.

I LLO mener vi, at der skal være et strammere tilsyn med byggeriet og at huslejenævnene hurtigt behandler sagerne og kommer med påbud til de udlejere, der ikke kan eller vil finde ud af at bygge og udleje boliger. Og så må vi have et loft på lejen. I Danmark bygger vi boliger, for at danskerne skal bo godt – ikke for at give store afkast til udenlandske kapitalfonde.

TV Kosmopol har sat fokus på sagen og på Christiansborg har flere boligordførere taget sagen op. Nu venter vi bare på, at regeringen også tager sagen alvorligt

Her kan du se, hvordan et værelse til 13.000 kr. om måneden ser ud. Fin udsigt og en spand til at tage det vand, der ellers ville lande i lejerens seng.

 

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser