Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

18-01-2022l

Stud.jur/HA(jur.) søges til medlemsrådgivning hos LLO-Servicekontoret Aarhus

Mangler du et studierelevant og fleksibelt frivilligt arbejde? Har du lyst til at bruge din faglighed til at hjælpe mennesker der har brug for det - og samtidig få noget ekstra til CV'et?

Ansøg her

LLO-Servicekontoret i Aarhus er en del Lejernes Landsorganisation.

Vi yder konkret juridisk rådgivning og sagsbehandling for medlemmer, som har spørgsmål og problemer med deres lejeforhold.

Arbejdspladsen vil være vores centralt beliggende kontor på Tage-Hansens Gade - få minutter fra Aarhus BSS, Ringgaden og den Gamle By. Vi har stoppesteder for bl.a. bus 3A, 5A, 14, 114, 118 og 918X "lige rundt om hjørnet" og så har vi gode parkeringsmuligheder tæt på kontoret. 

 

Læs mere…
16-01-2022l

LLO-lokalformand om usunde lejeboliger: Vi oplever gang på gang, at kommunerne ikke efterlever deres ansvar

I LLO Horsens har de i mange år haft et stærkt fokus på skimmelsvampens skadelige effekter - og arbejdet for at myndighederne tager deres ansvar.

Læs artiklen her

Læs mere…
21-12-2021l

LLO Hovedstaden søger kontorelev (administrativ)

Genopslag

Er du god til at kommunikere med alle, høj som lav?
Sætter du en ære i at medlemmerne bliver behandlet med respekt og faglighed?
Er systemer og Excel din bedste ven?
Vil du gerne være elev et sted, hvor du kan prøve og lære de fleste af kontorfagets opgaver, samtidigt med at du griner højlydt med dine kollegaer?

Så bliv elev i Lejernes LO Hovedstaden!

Vi er  

Lejernes LO Hovedstaden er en medlemsorganisation med et sekretariat i hjertet af København med 31 medarbejdere med vidt forskellige uddannelser og baggrunde. 
Vi har en flad ledelsesstruktur, og vores medarbejdere tager – og får – stort selvstændigt ansvar for at løse deres opgaver.
Vi er en arbejdsplads med travlhed og godt humør. Vi passer godt på hinanden – og også på vores nye elev.

Som elev hos os 

Vil du primært komme til at arbejde med:

Medlems/kundekontakt – personlig henvendelse, telefonisk og skriftligt, herunder salg
Administration i medlems- og sagssystem
Opkrævninger (enkelt- og masseopkrævninger)
Debitorpleje
Bogholderi (grundlæggende)
Intern service

Lejernes LO Hovedstaden

Er en lokal afdeling under LLO og vi bistår ca. 40.000 lejerhusstande i hovedstaden og på Sjælland med rådgivning og sagsbehandling. Vores medlemmer søger os for rådgivning om deres boligsituation.
Det kan være om lejens størrelse, om vedligeholdelse, fraflytninger eller alle mulige andre aspekter af det at leje en bolig.
Vi lægger vægt på at levere professionel rådgivning og servicering af vores medlemmerne. Den skal både være empatisk og fagligt dygtig.
Udover vores medlemsservice er vi også en politisk organisation, der interagerer med politikerne og blander os i den politiske debat.

Vi lægger vægt på

At være en fleksibel arbejdsplads med flekstid og hjemmearbejde – også når coronaen ikke hærger. Vi lægger også vægt på, at du gerne vil lære faget og at du går til arbejdet med lyst og interesse. Til gengæld får du gode kolleger og gode arbejdsforhold.

Kan du genkende dig selv i dette - eller i dele af det – så vil vi meget gerne have en ansøgning fra dig. 

Send os en ansøgning, på mail: dih@lloh.dk, senest d.20.1.2022

Du kan ringe og høre mere hos Dina Herzalla. Tlf. 36902859.
Du kan læse mere om os på lloh.dk

 

 

Læs mere…
20-12-2021l

Nyhedsbrev LLO Horsens december 2021

Nyhedsbrev omkring skimmelsvamp.

Sådan oplever vores medlemmer, når der er skimmelsvamp. 

Læs mere…
17-12-2021l

Servicekontoret holder julelukket

Servicekontoret i Aarhus holder julelukket i perioden fra den 24. december 2021 og til den 4. januar 2022. Begge dage inklusiv.

Læs mere…
17-12-2021l

Landssekretariatet holder julelukket

Landssekretariatet holder julelukket i perioden den 22. december 2021 og til den 4. januar 2022. Begge dage inklusiv.

Læs mere…
01-12-2021l

Ny parallelsamfundsliste

Ny parallelsamfundsliste (tidligere ”ghetto-liste”).

Regeringen har netop fremlagt en ny parallelsamfundsliste.

Hovedpunkterne er, at der for 2021 er:

  • 10 boligområder på omdannelseslisten (tidligere den hårde ghettoliste), mod 13 i 2020.
  • 12 boligområder på parallelsamfundslisten (tidligere ghettolisten), mod 15 områder i 2020.
  • 20 udsatte boligområder, mod 25 i 2021
  • 62 Forebyggelsesområder (som er en ny kategori).

Bemærk at selvom tre områder er kommet af omdannelseslisten, skal udviklingsplanen (som kan medføre salg, omdannelse, nedrivning og fortætning) stadigvæk gennemføres, selvom områderne allerede er kommet af listen.

Dette skyldes en lovændring som blev vedtaget tidligere i år. I vores høringssvar sammenlignede vi situationen med at patienten er kureret, men operationen fortsætter.

Du kan læse mere om listerne her

Du kan desuden læse vores høringssvar til parallelsamfundspakken her: https://llo.dk/Files/Images/MediaDB/H%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar%20LLO%20ministereiets%20j.nr.%202020%20-%209782%20.pdf

Og her: https://llo.dk/Files/Images/MediaDB/H%C3%B8ringssvar/H%C3%B8ringssvar%20parallelsamfund%20-LLO.pdf

Læs mere…
26-11-2021l

LLO: Glæde over solid ny boligaftale om billige boliger

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og KristenDemokraterne indgik fredag d. 26. november en ny politisk aftale om ”Fonden for blandede byer – flere billige boliger og en vej ud af hjemløshed”.

Aftalen indebærer, at der nedsættes en fond ”Fonden for blandede byer” som tilføjes 10 mia. fra Nybyggerifonden.

Med aftalen fastsætter aftaleparterne hvordan 5 mia. skal bruges i 2021-2031.

Aftalens initiativer indebærer bl.a. at:

- Kommuner kan for fremtiden kræve, at der bygges mere end 25% almene boliger i en lokalplan.

- Der opføres flere studieboliger (efter aftale med kommunerne) planen er 4.000 studieboliger i KBH og 2.000 studieboliger i de andre studiebyer.

- Hjemløshedsindsatsen styrkes, med fokus på princippet ”housing first”.

 

LLO er glade for aftalen. Vi mener at aftalen ”falder på et tørt sted” efter at store dele af den politiske debat op til kommunalvalget netop har handlet om billige boliger, som denne aftale medvirker til at tilføje.

”Vi ser aftalen som et skridt på vejen, for at give kommunerne de værktøjer, de har brug for at bygge flere billige boliger” udtaler landsformand for LLO Helene Toxværd.

Og fortsætter:

”Vi glæder os over, at man ved aftalen vil bygge flere boliger de steder hvor efterspørgslen er størst. Der er ingen tvivl om at den almene sektor igen, igen løfter en stor boligsocial indsats.”

Dog består den største udfordring for blandede byer, afslutter Helene Toxværd:

”Der skal ikke være tvivl om at vi ser liberaliseringen af den private huslejer, med store huslejestigninger til følge, som den største årsag til manglen på billige boliger. Dette skal der styr på, hvis man vil have blandet by for fremtiden. Det ændrer dog ikke på at det er en god dag for lejerne i dag. ”

 

Læs mere…
15-11-2021l

Generalforsmaling Region LLO Syd 14.12.2021

Dagsorden til Regionsgeneralforsamling i Lejernes LO Region Syd

Sted: Lejernes LO Horsens, Hulvej 21 kælderen, Horsens.

Dato: Tirsdag 14. december 2021 kl. 18.00

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Valg af stemmetællere.

4. Bestyrelses beretning.

a. Beretning v. Gitte Larsen.

b. Orientering fra afdelingerne.

5. Regnskab. v. James Arbøl.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af bestyrelse

a. Valg af Kasserer for 2 år – nuværende James Arbøl.

b. Valg af 2 medlemmer for 2 år – nuværende Lisbeth Søe og Thomas Steensen.

c. Valg af 2 suppleanter.

d. Valg af 1 revisorer – nuværende Jette B. Christoffersen.

e. Valg af 1 revisorsuppleant – nuværende Annette Vonsyld.

9. Eventuelt.

Kun regionsformanden er "født" medlem af HB. Suppleanter for regionsformanden er fra den samme afdeling.

Læs mere…
05-11-2021l

Vedligeholdelse af altaner

Alle altaner har som udgangspunkt en begrænset holdbarhedsperiode og et behov for løbende vedligeholdelse og manglende vedligehold er desværre endt i ulykker.

Indenrigs og boligministeriet er udkommet med ny information for at gøre opmærksom på de muligheder, man som lejer har, såfremt der til lejemålet er tilknyttet en altan, hvor der er tvivl om sikkerhedsniveauet.
 
Det er væsentligt at understrege, at det er ejeren af en bygning, der er ansvarlig for, at bygningen til enhver tid er lovlig og sikker at anvende. Dette gælder også for en bygnings altan. Derfor skal man som lejer først og fremmest kontakte udlejer/bygningsejer med henblik på eventuel involvering af en fagperson. Hvis bygningsejeren ikke bringer altanen i forsvarlig stand, har man mulighed for at inddrage kommunen, der som bygningsmyndighed træffer afgørelse om byggeloven og øvrige regler fastsat i medfør heraf.
 
Som lejer har man endvidere mulighed for at klage til Huslejenævnet, hvis en altan har væsentlige vedligeholdelsesmangler.
Læs mere…
29-10-2021l

LLO fik foretræde for Boligudvalget

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden og Anders Svendsen, Chefjurist i LLO Danmark, havde tirsdag foretræde for Folketingets Indenrigs- og boligudvalg. 

Her var de givet muligheden for at uddybe LLO’s høringssvar til forslaget om ændringer af parallelsamfundspakken (indførelsen af forebyggelsesområder), hvor  politikerne efterfølgende stillede spørgsmål.

 

Tak til udvalget for at give LLO muligheden og tak for gode spørgsmål.

Læs mere…
27-10-2021l

Debat mandag 1. november: Et København for unge?

Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København

København vokser hurtigere og hurtigere, og vi hører ofte om især unge, der ønsker at bo og studere i Købehavn. – Men er det realistisk? Hvordan får vi lavet en sammenhængende by, der kan følge med tilflytningen, når det handler om billige boliger, sundhed og kulturfaciliteter?

Mandag 1. november inviterer Solidaritet til debat om Københavns udvikling med gæster fra den venstreorienterede side af borgerrepræsentationen og fra flere interesseorganisationer med stor indsigt i, hvordan man laver et sundt, levende og økonomisk tilgængeligt byliv.

DEBATPANELET:

  • Jonas Neivelt, formand for SF Vanløse
  • Karina Vestergaard, gruppeformand for Enhedslisten i Borgerrepræsentationen
  • Alternativet, TBA
  • Claus Høite, direktør for Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden
  • Jakob Juhl Pedersen, direktør for DGI i Storkøbenhavn
  • Mads Øbakke, medlem af bestyrelsen, i Danske Studerendes Fællesråd

Journalist Rachid Moutiq fra Solidaritet er mødeleder og styrer debatten.

PÅ AFTENEN:

17:00 -18: Velkommen + Byudvikling

18:00 -18.15: Pause

18.15 -18.45: Partierne får lov at præsentere deres kæpheste og diskutere dem

18.45 -19: Pause

19.00 -19.30: Spørgsmål fra salen og videre debat

HVOR OG HVORNÅR:

Debatten finder sted i København mandag 1. november i Medborgerhuset på Kapelvej 44, 2200 København N. Vi starter klokken 17:00, så kom gerne lidt før.

Link: Debat mandag 1. november: Et København for unge? - Kommunalvalgs-kandidater og civilsamfundet om fremtidens København - Solidaritet

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser