Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

11-01-2017

DST analyse om forældrekøb

Danmarks Statistik har gennemført en analyse, der viser hvem der køber og hvem der bebor forældrekøbte lejemål. 

Link til analyse

Analysens hovedkonklusioner:
• De unge, der bor i lejligheder, som er købt til dem af forældrene, er oftest mellem 21 og 25 år gamle. Flertallet er kvinder, og de bor typisk alene. De unge er næsten alle af dansk oprindelse.
• Forældrene, der foretager forældrekøb, er generelt væsentligt mere økonomisk velstillede end gennemsnittet - det gælder såvel målt efter indkomst som efter formue.
• Lejlighederne ligger alt overvejende i de store uddannelsesbyer, og er i gennemsnit 1,25 mio. kr. værd.

Der er altså tale om en homogen gruppe af velstillede, som investere i en lejlighed til datter eller søn. Dette er der i princippet intet galt i, hvis der ikke fulgte en stor skatterabat, en skævvridning og en ophedning af et boligmarked med, men det gør der.

Der findes over 10.000 forældrekøbte lejemål i DK, hvori der ofte udlejes et værelse til f.eks. en anden studerende. Det er udbyders marked, hvor prisen for et værelse i dag er på mellem 4000 og 7000 kr. Dette muliggør, at udgifterne for ejer ofte kan gå i et rundt NUL.

Det vil vi i LLO gerne have ændret ved!

Læs mere…
10-01-2017

Generalforsamling i LLO Lejerforening Esbjerg og Omegn

Onsdag, D. 8. februar 2017, kl. 19.00 afholder Lejerforening Esbjerg og Omegn LLO Generalforsamling

Fremmøde i festsalen, Godthåbs Alle 10, 6705 Esbjerg Ø

Læs mere…
09-01-2017

Ekstraordinær generalforsamling i LLO Djursland afdeling

Onsdag den 25. januar 2017 kl.18:30

Sted: Ebeltoft Bibliotek, Vestervej 17, 8400 Ebeltoft.

Læs mere…
07-01-2017

Lejernes Landsorganisation: Velhaveres børn bor gratis i hovedstaden

I stedet for, at velstillede familier med millionindtægter kan spare i skat, når de forælderkøber bolig til deres børn, burde midlerne anvendes til ungdoms- og kollegieboliger. På den måde vil det kunne komme alle grupper af unge og studerende til gode, i stedet for som nu, hvor børn af velstillede forældre får huslejen betalt af en lejer uden denne mulighed #tjekdinhusleje.

Link til artikel

Læs mere…
21-12-2016

Landssekretariatet holder julelukket

Landssekretariatet går på juleferie torsdag d. 22. december kl. 15.00

Vi er tilbage tirsdag d. 3. januar 2017.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul og et godt nytår

Læs mere…
21-12-2016

LLO Horsens nyhedsbrev, julen 2016

 Nu er det ”Jul” men hvordan syntes du det går? 

Der bliver ikke nogen gaver fra udlejer eller andre det er ganske vist. 

Lejerne har fortsat store problemer, både når det gælder fraflytning, manglende varmeopgørelser, samt ikke mindst skimmelsvamp?

Læs mere…
20-12-2016

LLO Esbjerg holder julelukket

LLO Esbjerg holder julelukket mellem 21 december og 4 januar

Læs mere…
16-12-2016

Stud.jur. til Lejernes LO Hovedstaden

Brænder du for det formueretlige område inden for juraen? Lejernes LO Hovedstaden søger jurastuderende til juridisk rådgivning af medlemmer 10-12 timer pr. uge. Rådgivningen vil primært være inden for det lejeretlige område, men det ville også være en fordel at have kendskab til aftaleret. Det er ikke et krav, at du i forvejen har beskæftiget dig med lejeret, da der vil være en oplæringsperiode.

Læs mere…
16-12-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens December 2016

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner. 

Hvis man som lejere bor i Hedensted kommune, så er der ikke meget at hente? 

Nu er det som lejere, at hvis der opstår fugt og skimmelsvamp i lejligheden, så har man fra politisk side bebudet at kommuner skal leve op til, at man ikke må bo med forhold som er sundhedsfarlig.

Læs mere…
06-12-2016

Den internationale lejerbevægelse: Huslejeregulering er en del af retten til et hjem

The International Union of Tenants (IUT), som LLO er en del af, har afholdt kongres i oktober. Fokus var på huslejeregulering.

Huslejeregulering kan have mange forskellige udformninger på tværs af landegrænser, men fælles for huslejeregulering er, at huslejen ikke udelukkende fastsættes på markedsvilkår.

IUT argumenterer for, at huslejeregulering er en del af den moralske ret til et hjem, og at de lejere, der igennem længere tid har passet på lejligheden, og gjort ejendommen til et attraktivt sted at bo, har en rimelig interesse i at kunne blive boende.

Hvis retten til et hjem, skal give mening, bliver den også nødt til at omfatte de, der ikke vil kunne få en passende bolig på markedsvilkår.

IUT anfører også at huslejereguleringen er et svar på det ulige magtforhold, der er imellem lejer og udlejer, der med sikkerhed eksisterer i områder, hvor der er bolignød.

Se IUT’s kongresudtalelse (på engelsk) her: CongressStatement2016

Huslejereguleringen kan ikke stå alene

Ønsker man en reel beskyttelse af lejers rettigheder, bliver der ligeledes nødt til at være beskyttelse imod usaglige opsigelser, og kunne kræve en effektiv udførelse af vedligeholdelsesarbejder i ejendommen etc.

I Danmark er der stærk beskyttelse imod udlejers opsigelser, og huslejenævn kan pådømme sager om vedligeholdelsesmangler, dog afhænger den reelle beskyttelse ofte af ejendomstypen.

Dette er dog langt bedre forhold end mange andre lande, hvor lejerne ikke er i nærheden af at have den beskyttelse vi har i Danmark.

Eksempelvis var der på kongressen en repræsentant fra Lejerbevægelsen på Queensland, Penny Carr, der var blevet opsagt uden grund med to måneders opsigelsesvarsel, fra sit hjem som hun havde beboet i 19 år. Dette var muligt som følge af den ikke-eksisterende lejerbeskyttelse i Australien.

Huslejeregulering udfases i Danmark

For ejendomme der er taget i brug d. 1. januar 1992 og frem, kan udlejer betinge sig at huslejen skal fastsættes frit, når kontrakten skal skrives. Det samme gælder i en række andre tilfælde: overgang fra bolig til erhverv (i visse tilfælde), og når udlejer opretter nye taglejligheder.

Desuden kan lejen sættes langt højere end det normale niveau, gennemgribende moderniseringer af lejemål. Dette sker typisk når en lejer, der bor til en betalelig leje fraflytter et lejemål, og den sættes i stand inden den nye lejer skal flytte ind.

Reelt forsvinder de betalelige boliger derfor i Danmark.

LLO kæmper for en rimelig huslejeregulering af alle boliger i Danmark, og du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind her: Bliv-medlem

Læs mere…
05-12-2016

Julelukket i LLO Horsens

 Husk afdelingen holder lukket fra 23. december til 2. januar 2017.

Læs mere…
05-12-2016

Stud.jur. søges til LLOs Servicekontor i Aarhus

LLOs Servicekontor i Aarhus søger en eller flere stud.jur. med interesse for, og evt. erfaring med lejeret inden for

sagsbehandling og rådgivning af sager på det lejeretlige område.

Læs mere…
Se ældre nyheder >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser