Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

14-11-2014

FSB tromler lejere på Christianshavn

LLO er på kant med nogle af de store almene boligorganisationer, der forhindrer almene afdelinger i at tilslutte sig LLO. Tidligere har AAB udstedt forbud mod tilknytning til en af lejerorganisationerne.

Senest er det FSB, der har forhindret beboerne i en bebyggelse på Christianshavn i at få et forslag til afstemning på et møde, hvor samtlige fremmødte beboere havde tilkendegivet, at de ønskede tilknytning til LLO i Hovedstaden.

Jurist i LLO i Hovedstaden, Henrik Gøttrup, der overværede mødet, er af den opfattelse, at beboernes indflydelse på egen boligsituation er blevet groft tilsidesat, fordi forslagene klart falder inden for et afdelingsmødes kompetence. Derfor kan dirigenten ikke fratage et afdelingsmøde retten til at foretage en afstemning, mener han.

Landsformand Helene Toxværd, LLO, er stærkt betænkelig ved boligorganisationernes opfattelse af beboerdemokrati. "Det er nogle gange noget, man bruger i festtalerne", siger hun.

Læs mere…
14-11-2014

LLO til regeringen: Lejerne betaler - ergo lejerne beslutter

LLO's landsformand, Helene Toxværd, giver nu sit indspark i de aktuelle forhandlinger om en flerårlig boligaftale for den almene udlejningssektor.

"Det er grundlæggende en god idé, at de almene boliger bliver bedre og mere tilsvarende. Men, og der er et stort men: lejerne i bebyggelsen skal suverænt tage beslutningen, og de skal kunne beslutte sig ud fra et rimeligt grundlag.

Vi skal have fjernet den paragraf, der i forbindelse med en helhedsplan om renoveringer giver de almene boligorganisationer ret til at overtrumfe et flertals beslutning på et afdelingsmøde. Beslutningen om store renoveringer og dertil huslejeforhøjelser skal altid ligge hos de lejere, som skal betale."

Læs mere…
14-11-2014

Ikke brug for 20 pct., men 30 pct. almene boliger

Niveauet for alment nybyggeri er nu helt nede under 5.000 boliger årligt, og tendensen vil fortsætte i de kommende år, skriver LLO's medlemsblad, Vi Lejere. Organisationens cheføkonom mener derfor, at storbyerne skal op på 30 pct. af nybyggeriet som almene boliger, hvor det tidligere har været god tone, at 20 pct. af boligerne var almene. Cheføkonomen hæfter sig ved, at det planlagte byggeri i København og Aarhus først og fremmest er privat byggeri.

Læs mere…
14-11-2014

Ministeriet undervurderer

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter undervurderer katastrofalt antallet af moderniseringer ved genudlejning af privatejede udlejningsboliger. De ofte unødvendige moderniseringer betyder, at over 1000 boliger hvert år er gledet ud af boligforsyningen til de unge - især i storbyerne. Det er langt over den årlige tilgang af ungdomsboliger. I forvejen leder de unge ofte forgæves efter en lejebolig, der er til at betale. LLO's landsformand, Helene Toxværd, foreslår et stop for moderniseringer ved genudlejning. "Ofte er de ikke nødvendige, og de tilføjer heller ikke de basale installationer", skriver hun i en leder i bladet Vi Lejere.

Læs mere…
13-11-2014

Endelig boliger til alle

Regeringen, SF og Endhedslisten, har netop indgået en aftale om at gøre det muligt for kommunerne at bygge flere almene boliger - også i de områder, der i dag i praksis er forbeholdt de mest velstillede danskere.

Aftalen, som er en del af Finanslovsforliget, gør det muligt for kommunerne via kommuneplanerne at betinge sig, at der opføres almene boliger, når et område bebygges. Samtidig bliver det muligt for kommunerne at give de almene boligorganisationer rente- og afdragsfrie lån til at købe grunde, der ellers var alt for dyre.

Formanden for Lejernes LO, Helene Toxværd, siger: "Aftalen betyder, at der nu igen kan bygges betalelige boliger til de borgere, der ikke har råd til at købe ejerboliger. I en by som København betyder det, at vi i fremtiden kan se helt almindelige mennesker rykke ind i nye boligkvarterer, der ellers ville være forbeholdt borgere med store indtægter og formuer."

Helene Toxværd siger videre: "Aftalen betyder, at den accelererende sociale adskillelse i vores store byer nu dæmpes ned. Vi kan igen begynde at blande os med hinanden, uanset vores økonomi. Det er godt for borgerne, for byerne og for hele samfundet. Jeg må ønske forligspartierne til lykke med deres aftale."

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser