Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

13-03-2023

LLO: Markant stigning i indberettede sager mod udlejer

Børsen skriver i artiklen: Høje lejeni­veauer og nye regler får mængden af klager til at vokse i storbyer. (kræver abonnement), hvordan inflationen har forringet købekraften samtidig med at udlejerne har kunnet hævet huslejen.

Det er noget der mærkes i LLO, hvor vi har oplevet en markant stigning i antallet af nye medlemmer, og i antallet af ny-oprettede sager.

Alene i LLO Hovedstaden, hvor Claus Højte er direktør, har der været en stigning på over 40 procent over de seneste fire år, og i 2022 blev der alene oprettet 4500 nye sager.  Denne stigning betyder også, at der indberettes langt flere sager for Huslejenævnene, fra 2020 til 2022 er stigningen i sagerne på hele 26%.

"Folk betaler rigtig meget i husleje i København og Aarhus. Når så stor en del af ens indtægter går til husleje, vil man heller ikke finde sig i, hvis noget ikke er i orden. Så vi har set væsentligt øget aktivitet på nye sager", siger Claus Højte, direktør iLLO Hovedstaden til Børsen.

Ud over den høje husleje, er der også andre faktorer, som har forøget mængden af sager

  • Blackstone-loven fra 1. juli 2020, hvor købere af ejendomme ikke kan foretage gennemgribende renoveringer i en periode på fem år fra købet.

  • Huslejenævnene er blevet styrket, så det er nemmere at klage.

  • Orienteringspligten fra 2020, som indebærer at udlejer skal orientere samtlige lejere i ejendomme, hvis der har været afgjort sager om boligforholdene. Her kan de øvrige lejere se, hvis en med-lejer fx har fået nedsat sin husleje.

Læs mere…
10-03-2023

Boligforeninger: Regeringen spænder ben for solceller

I LLO mener vi, at den grønne omstilling og en prioritering af vedvarende energikilder bør trumfe tung eller uhensigtsmæssig lovgivning.

”Der er behov for, at både energiaktører og lovgivere gennemser reglerne igen, så man kan få løst de problemer som f.eks. boligafdelinger står med, når de ønsker at installere solcelleanlæg”, siger Landsformand Helene Toxværd, og understreger samtidig, ”at fornuftige og bæredygtige løsninger på energiområdet vil være en bunden opgave for alle i årene fremover – og derfor er der brug for, at der findes løsninger, der kan bruges i virkeligheden – og altså også i den private-  og almene boligsektor”.

Læs artiklen fra Altinget her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
09-03-2023

Udlejere sender store fraflytningsregninger til lejerne

Nordjyske har bragt en artikel hvor formanden i LLO Aalborg, Sigrun Mønnike-Hald, giver gode råd om fraflytning af lejligheder.

Artiklen er bag betalingsmur, så vi ridser lige det vigtigste op her:

• Start ved indflytningen: Lav en omhyggelig mangelliste og tag billeder inden 14 dage efter indflytning

• Efterlad lejligheden så pænt som muligt. Vær især omhyggelig med rengøring

• Klag med det samme, hvis fraflytningsrapporten og/eller flytteopgørelsen er urimelig

• Søg rådgivning i LLO – gerne allerede ved indflytning, før fraflytning og hvis du er utilfreds med udlejers krav.

Man bør som udgangspunkt senest klage, så man kan nå at indbringe sagen i Huslejenævnet inden et år fra fraflytning – ellers risikerer man at sagen er forældet.

Se artiklen fra Nordjyske

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
09-03-2023

Udlejer kunne ikke smide lejer ud, selvom en ud af to lejere var fraflyttet - en kommentar til U 2022.4507 Ø (TBB 2022.960)

To lejere havde skrevet under på en lejekontrakt. Den ene lejer flyttede ud, og den anden blev boende. Udlejer påstod, at lejer havde fraflyttet det lejede i utide i strid med lejelovens regler og ophævede lejemålet.

Østre Landsret kom frem til, at forholdet ikke var hævebegrundende, da lejemålet ikke var gjort betinget af at begge lejere beboede lejemålet.

Sagen understreger, at der skal en meget klar aftale til, før det er anset for aftalt mellem parterne, at blot én af kontraktparternes fraflytning medfører, at lejemålet kan ophæves.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
08-03-2023

350 millioner kroner skulle akut hjælpe lejere i almene boliger, men udsigterne er lange

I LLO finder Landsformand Helene Toxværd det er glædeligt, at der er afsat 350 millioner kroner til midlertidige huslejenedsættelser i almene boliger, men finder det samtidig bekymrende, at udbetalingerne trækker i langdrag.

- Der er rigtig mange, der lige nu balancerer på kanten i forhold til at få råd til det hele. For mange betyder hver en krone, og hvor hurtig de kommer, hele forskellen ift. om man kan betale sine regninger og sin husleje.

350 millioner kr. er mange penge, men for mange, f.eks. lavindkomster, der allerede er i huslejerestance, er det både for lidt og for sent, hvis de skal vente helt til september.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
07-03-2023

Når udlejer vil ind - en kommentar til TBB2023.79 Ø.

Landsretten godkender udlejers adgangsvarsel på 3-4 dage og vægter lejelovens bemærkninger højere end lovens ordlyd. Læs Chefjurist i LLO Anders Svendsens analyse af og kommentar til dommen her.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-03-2023

En solstrålehistorie at gå til weekend på!

Greve Nords unge er blandt danmarks bedste til at komme i uddannelse.

Til trods for, at nogle af de almene boligområder i Greve Nord står på forebyggelseslisten og Askerøds seneste nye prædikat er ”parallelsamfund”, så er området også at finde på en mere positiv liste. Og her klarer Greve Nord sig bedre end landsgennemsnittet. Områdets unge er nemlig blandt Danmarks bedste til at sikre sig en uddannelse.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
02-03-2023

Stadigvæk forskel på lejere

I hele 18 af landets kommuner har kommunalbestyrelsen fravalgt en række beskyttelsesregler til skade for lejerne.

De 18 kommuner er alle "uregulerede", hvilket giver lejerne en langt dårligere beskyttelse, end hvis kommunen var "reguleret" og havde indført omkostningsbestemt husleje.

Lejerne i "uregulerede" kommuner har derfor svagere beskyttelse hvad angår huslejeniveau og beskyttelse imod pludselige huslejestigninger.

LLO mener, at opdelingen af et a- og b-hold for lejerbeskyttelse én gang for alle skal afskaffes. For fremtiden bør man efter LLO’s opfattelse sikre lejerne de samme gode rettigheder over hele landet - uanset postnummer.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
01-03-2023

Øremærk vedligeholdelses-pengene til de grønne forbedringer

De private lejeboliger er den eneste boligform, hvor beboerne ikke er de samme, som kan beslutte at energirenovere og (samtidig) få glæde af en sådan renovering. Ejere, andelshavere og lejere i den almene sektor, kan selv træffe beslutningen.

Samtidig ved vi, at 40% af vores CO2 udledninger stammer fra vores hjem - det er meget, og det bør der gøres noget ved, men det er absolut ikke lige meget, hvordan opgaven gribes an.

Artiklen Øremærk vedligeholdelses-pengene til de grønne forbedringer kommer med nogle bud fra LLO på, hvad man kan gøre fra politisk side for at nedsætte forbruget.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
28-02-2023

Fra bolig til grus: Højhuse nedrives i Brøndby Strand

Fem af lejernes højhus-boliger i Brøndby Strand bliver til genanvendeligt grus i holland. Materialet kommer fra Danmarks pt. største nedrivningsprojekt.

Projektet indebærer bl.a., at 25.000 tons PCB-forurenet beton bliver sejlet til Holland, hvor det renses og genanvendes. Og her glæder de sig over de mange tons beton, der kommer fra nedrivningen af de fem 16-etagers højhuse.

Læs hele artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser