Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

13-09-2023

Gratis webinar: Betaler jeg for meget i husleje?

Husk det er i morgen at LLO afholder webinaret: Betaler jeg for meget i husleje?

Er du lejer i privat boligbyggeri, så kan dette webinar være noget for dig!

Meget få lejere ved, at de måske kan få deres husleje sat ned. I LLO hjælper vi hvert år tusindvis af lejere med at få sat deres husleje ned. LLO afholder dette webinar om hvad du kan gøre, hvis du vil vide om du betaler for meget i husleje i din private lejebolig.

Tidspunkt: Torsdag den 14. september kl. 16.30.

Du tilmelder dig her  / og ser vores øvrige kurser her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
12-09-2023

Kom med til Lejeretlig konference

Der er stadig ledige pladser til LLO og Danmarks Lejerforeningers (DLF) Lejeretlige konference, der er gratis for alle medlemmer af LLO og Danmarks Lejerforeninger.

Konferencen henvender sig primært til rådgivere, nævnsmedlemmer og advokater, som beskæftiger sig med lejeret, men alle interesserede har mulighed for at deltage og vil få nyttig viden med sig hjem.

Oplægsholderne på konferencen er LLO´s Chefjurist Anders Svendsen, LLO Hovedstadens juridiske chef Katrine Sparrewath og næstformand i DLF Bjarne Overmark, advokat (H).

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Læs mere…
11-09-2023

Godt nyt om nettoprisindekset

Danmarks Statistik oplyser, at inflationen er faldet til sit laveste niveau i næsten to år. Nettoprisindekset steg med 2,8% ift. august 2022, det er det laveste niveau siden oktober 2021.

Nettoprisudviklingen er dermed noget under huslejeloftet på 4%.

Det er gode nyheder for lejerne med en nettoprisindekseringsklausul i lejekontrakten.

Bemærk at huslejeloftet fra 2022 alene er et loft. Hvis udviklingen i nettoprisindekset er lavere end 4%, er det udviklingen, der gælder.

Når udviklingen er 2,8% for august 2022-2023 så reguleres huslejen på baggrund heraf er den maksimale stigning 2,8% og ikke 4%.

Forrige måned oplevede en lille stigning (3,6% ift. forrige måned sidste år), men nu går udviklingen igen den rigtige vej.

Bemærk endeligt, at en række andre takster i lejelovgivningen også reguleres med nettoprisindekset (fx hensættelser til vedligeholdelse), som derfor også får betydning for lejere, der ikke får hele deres husleje reguleret efter reglerne om nettoprisindeksering.

Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside: 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
08-09-2023

Alment projekt løber med Renoverprisen 2023

Rudkøbing Gamle Skole på Langeland vandt torsdag aften Renoverprisen 2023. Skolen er en signaturbygning i byen og er et godt eksempel på, hvordan nye funktioner i historiske bygninger kan sikre nyt liv i både bygninger og lokalområde, skriver Renoverprisen på deres hjemmeside.

Vi finder i LLO det glædeligt, at det er lykkedes at anvende eksisterende byggeri til nye formål, og at bygningen nu fungerer som almene ældreboliger.

”Rudkøbing Gamle Skole er et flot eksempel på, hvordan man kan puste nyt liv i en bygning og et lokalområde ved at udnytte nogle af alle de gamle skoler rundt om i landet, som bliver nedlagt, fordi eleverne samles på større skoler. Det kan andre kommuner godt lade sig inspirere af,” udtaler Karen Mosbech, Formand for Renoverprisens Nomineringsudvalg, der understreger, at vinderen er fundet blandt et stærkt felt af nominerede projekter.

Læs om prisen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
07-09-2023

Leder: Lovgivning med tilbagevirkende kraft – Nej tak!

LLO´s medlemsblad Vi Lejere nr. 3. 2023 er færdigtrykt og på vej mod medlemmernes postkasser.

Det første vi deler er Landsformand Helene Toxværds leder, hvori hun adresserer et problem: at regeringen med sammenskrivningen af de to lejelove - boligreguleringsloven og lejeloven - desværre planlægger at lovgive med tilbagevirkende kraft og belønne udlejere, der har lavet ulovlige vilkår i deres kontrakter med lejerne.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
04-09-2023

Webinar: Nyheder i Lejeretten

Deltag i LLO´s webinar "Nyheder i Lejeretten" fredag den 8. september.

Her gennemgår chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Vores populære webinar "Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem efterår og vinter - helt frem til og med december 2023.

Læs mere…
01-09-2023

Udlejer krævede 23.101 kr. for ridse i gulv!

En fraflytningssag har været i Huslejenævnet, hvor den blev afgjort til lejers fordel.

Sagen begyndte, da et LLO Herning medlem fraflyttede et lejemål beliggende i Ikast-Brande Kommune.

Ved fraflytningen reklamerede udlejer flere forhold, som udlejer mente skyldtes lejers misligholdelse af lejemålet. Det omhandlede bl.a. en ridse på et gulv og nogle mindre reparationer i køkkenet, men udlejer fremsendte ingen flytteopgørelse og tilbageholdte blot lejers depositum på 21.000 kr. 

Efter LLO indbragte sagen for nævnet, opgjorde udlejer det krav han mente at have lidt, og indhentede i den forbindelse tilbud på udbedring af ridsen på gulvet på hhv. 17.151 kr. og 23.101 kr. idet han mente at der var behov for udskiftning af hele gulvet.

Nævnet nedsatte beløbet

Nævnet godkendte udlejers krav vedrørende materialer til køkkenet, men nedsatte beløbet til montering til 500 kr. Derudover godkendte nævnet at lejer skulle hæfte for den ridse der var i gulvet, men nedsatte beløbet til 5000 kr. 

Udlejers krav om istandsættelse på lejers regning bortfaldt, da udlejer ikke fremsendte en flytteopgørelse. 

Udlejer har fulgt nævnets afgørelse og lejer har bekræftet at hun fik 14.704 kr. retur, ud af det samlede depositum på 21.000 kr. 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
31-08-2023

Altan.dk konkurs

Bor du til leje og har din forening et altan-projekt fra konkursramte Altan.dk?

Som lejer bør man som hovedregel ikke blive økonomisk ramt af en sådan konkurs efter lejelovens regler.

Læs artikel fra DR.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
30-08-2023

Gratis webinar: Betaler du for meget i husleje?

LLO webinar: Betaler jeg for meget i husleje?

Er du lejer i privat boligbyggeri, så kan dette webinar være noget for dig! Meget få lejere ved, at de måske kan få deres husleje sat ned.

I LLO hjælper vi hvert år tusindvis af lejere med at få sat deres husleje ned. LLO afholder dette webinar om hvad du kan gøre, hvis du vil vide om du betaler for meget i husleje i din private lejebolig.

Tidspunkt: Torsdag den 14. september kl. 16.30.

Du tilmelder dig her

Læs mere…
28-08-2023

Nyheder i Lejeretten - gratis webinar

Deltag i LLO´s webinar "Nyheder i Lejeretten" fredag den 8. september, hvor chefjurist i LLO Danmark Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Vores populære webinar "Nyheder i Lejeretten" fortsætter hver måned gennem efterår og vinter - helt frem til og med december 2023.

Du tilmelder dig her 👇

bit.ly/3qOnnTK

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser