Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

26-02-2019

Almene boliger har lav husleje

I en analyse, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet selv har fået udfærdiget, fremgår det, at huslejen i de almene boliger er flere tusinde kroner lavere pr. måned for en godt 80 kvm. bolig, end tilsvarende boliger i nærområderne.

Analysen har til formål at vurdere mulighederne for at sælge almene familieboliger i de "hårde ghettoer" til ejerboliger eller private udlejningsboliger. 

Det er analysefirmaet Copenhagen Economics, der har benyttet det gennemsnitlige huslejeniveau i nærområdet til at beregne, hvad en investor er villig til at betale for de almene familieboliger. 

Link til analyserne i ministeriet

Læs mere…
19-02-2019

LLO producerer en række små, informative film

Som noget nyt har vi i LLO produceret en række små film med temaet - GØR DET RIGTIGT.     

Vi har længe haft et ønske om at producere en række små, informative film om de problematikker vi oplever, at vores medlemmer oftest støder på.

Det er nu lykkedes og de kan ses på LLO's YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCWdlDkIVlQkoDaiYGNBEl2A

Der vil løbende komme nye film, som tager emner op, som vi opftest oplever efterspørgsel omkring.

Del gerne filmene med bekendte, familie og venner – og ikke mindst med beboerne  i jeres ejendom.

Ris og ros modtages meget gerne på Facebook, hvor filmene også ligger: https://www.facebook.com/LejernesLandsorganisationDanmark/

Læs mere…
21-01-2019

LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER

 LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.

"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted. 

Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.

Målgruppen er almindelige mennesker uden juridiske forhåndskundskaber, men stoffet er selvsagt juridisk, da lejekontrakter er juridiske dokumenter. 

Baggrunden er, at vi i vores sagsbehandling oplever, at medlemmer har skrevet under på en lejekontarakt, hvor nogle af vilkårene ikke viser sig at være til deres fordel. Specielt udlejers tilføjelser i afsnittene om særlige vilkår i lejeaftalen kan afstedkomme, at du som lejer binder dig til en kontrakt, hvor udlejer har kunnet fravige de almindelige lejelovsregler.

Dette og meget andet forsøger vi at rådgive omkring - nu ikke kun gennem vores sagsbehandling, men også med denne bog.

 

 

 

 

 
Læs mere…
08-01-2019

LLO Horsens nyhedsbrev januar 2019

Nyhedsbrev fra LLO Horsens, med hvad der rør sig i afdelingen pr. januar 2019

Læs mere…
23-11-2018

Ghettopakke vedtaget – kampen for almene boliger stopper ikke

Folketingets partier (bortset fra Enhedslisten, Radikale og Alternativet) vedtog i dag den såkaldte ”ghettopakke”.

Pakken er født med den forestilling, at det er de almene boliger, der er problemet. Det er det ikke. Det er de almene boliger, der er løsningen.

Pakken vil løse ”ghettoproblemerne” ved at tvinge andelen af almene familieboliger ned i de berørte områder. Dette betyder at de eksisterende boliger enten skal sælges, nedrives eller omdannes til ungdoms- eller ældreboliger. Andelen kan også blive mindre ved at der bygges mere nyt, der ikke er alment i området.

Der har været forskellige versioner af pakken fra regeringen fremlagde forslaget i marts til at det nu er vedtaget. Ændringerne har gjort det oprindelige udspil bedre, da man er kommet af med de forslag, der ville have tømt landsbyggefonden for midler, og givet få muligheder for at grænsen for hvor mange almene boliger der må være i boligområdet kan forhøjes, under visse omstændigheder.

Desværre er det dog også som noget nyt blevet muligt for kommunerne at sætte de almene boligselskaber udenfor indflydelse, når der skal laves en plan for hvordan andelen af almene boliger skal sættes ned.

Forslaget er samlet set et tilbageskridt i forhold til den nuværende lovgivning, men en forbedring i forhold til det oprindelige og deciderede lejerfjendtlige udgangspunkt.

Konsekvenserne står nu klart: 

  • De almene boliger, der bliver solgt til private investorer, er de samme boliger som tidligere -bare dyrere.
  • Der er stadigvæk gode boliger, der skal rives ned -blot fordi de er almene familieboliger.
  • Beboernes sociale problemer forsvinder ikke af at flytte dem.
  • De øvrige almene boligafdelinger vil opleve et større pres.

Vedtagelsen af ghettopakken er et nederlag for alle der holder af almene boliger og for LLO stopper kampen ikke her. Vi vil blive ved med at kæmpe for gode boligforhold til alle og for de enkelte lejeres indflydelse på eget hjem.

Kontaktoplysninger: 
Tlf. 33 86 09 21 og llo@llo.dk

Læs mere…
20-11-2018

Kapitalfond køber stort op i København: »Der tegner sig et billede af et selskab, der er ret aggressivt«

Den amerikanske kapitalfond Blackstone har købt ejendomme for milliarder i København, men Lejernes Landsorganisation advarer om den nye ejers metoder. Konkursramt ejendomsinvestor står i spidsen for offensiven. 

Samtidig har Lejernes LO Hovedstaden fået en lang række henvendelser fra utilfredse lejere, oplyser direktør Claus Højte. Han betegner omfanget af henvendelser som »højt«.

Læs artiklen i Berlingske

 

Læs mere…
19-11-2018

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser. Der er nemlig intet videnskabeligt belæg for, at man kan komme de hårde ghettoer til livs ved at reducere mængden af almene boliger, skriver Anders Svendsen fra LLO. 

Link til debatindlæget i Altinget

Læs mere…
09-11-2018

LLO's Kongresudtalelse, kongressen 27/28.10.2018

Kongresudtalelsen blev enstemmigt vedtaget af kongressen efter en livlig debat og gode indholds- og ændringsforslag under LLO's kongres i Fænø-Sund, Middelfart.

LLO kræver tryghed for landets lejere

LLO, forsamlet til kongres i Middelfart d. 27.-28. oktober 2018 kræver at:

• Lejerne skal have tryghed i deres boliger.

• Lejerne skal have medindflydelse (beboerdemokrati).

• Alle skal have ret til en rimelig og betalelig bolig.

Særligt er den almene sektor netop nu under ekstraordinært pres, ikke kun på grund af ghettoplanerne, men især fordi beboerdemokratiet ikke altid respekteres af boligselskaberne.

Fra politisk side bliver de almene lejere gjort til synderne og selve grunden til, at der findes det, Folketinget kalder ”ghettoer” og ”udsatte boligområder”. Partierne bag den såkaldte ”parallelsamfundspakke” regner med, at man med den vil løse de sociale problemer, hvis blot boligområderne kommer ned på max 40% almene familieboliger. Hvis det ikke løser områdets sociale problemer, så vil staten eller kommunerne ekspropriere hele området.

Mange lejere vil blive ramt af disse regler. Regeringen anslår, at ca. 11.000 hjem vil skulle rives ned, sælges til private investorer eller omdannes til andre boligformer.

LLO siger nej til nedrivninger af gode almene boliger.

Men pakken er ikke fulgt op af initiativer, der kan hjælpe familier med små indkomster til at finde ny bolig. De private lejeboliger er i forvejen svært tilgængelige for lejere med beskedne indkomster, der søger bolig i de større byer. Nu må det forudses at nye tusinder kommer til.

Derfor kræver LLO en markant forbedring af boligsikringen.

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet har Folketinget gjort det umuligt for fattige familier at betale husleje. Derfor opfordrer LLO til at fjerne dette.

LLO ønsker, at det skal være muligt for alle indkomstgrupper at kunne bo i hele Danmark. Vi ønsker ikke et samfund, hvor hele bydele bliver ”rigmandsghettoer”. LLO foreslår endvidere, at der sættes stop for de regler, der gør det muligt nærmest at fordoble huslejen ved fraflytning, hvis boligen bliver ”gennemgribende” renoveret i den private udlejningssektor, (Boligreguleringslovens § 5, stk. 2).

Det samme gælder for al privat udlejningsbyggeri opført efter d. 31.12.1991.

Nogle lyspunkter

Vi hilser med tilfredshed, at ét element blev taget ud af parallelsamfundspakken efter pres fra Folketingets øvrige partier. Der var i regeringens udspil lagt op til at lade de almene lejeres opsparing, Landsbyggefonden, betale ca. 13 mia. som staten betaler i dag. Forslaget ville reelt have tømt Landsbyggefonden.

Folketinget har evalueret lejeloven fra 2015, som havde flere markante fremskridt for lejerne. Disse fremskridt bliver bevaret.

Kongressen kvitterer også for, at det lykkedes S-SF-R regeringen i planloven at sikre mulighed for, at kommunerne kan kræve, at op til 25% af nye byområder skal bruges til almene boliger.

Vi opfordrer Folketingets partier til i den kommende valgkamp at have fokus på den voksende skævhed i vilkårene for ejere og lejere. LLO vil give sit bidrag hertil.

Læs mere…
08-11-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens november 2018

Lejernes LO Horsens har udskiftet vores Nyhedsbrev, fremover sender vi information ud til medlemmerne, og andre som er interesseret heri.

Læs mere…
24-10-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens oktober 2018

Hvor svært kan det være når man bor til leje. Når en kommune sælger sin ejendom, i dette tilfælde Fredericia, så er det med at være oppe på dupperne, det har beboerne på Hyrdevej 2-20 måtte sande. 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser