Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

03-09-2019

Fik du korrekt boligstøtte i 2018? Sørg for, du ikke snyder dig selv!

Fra 6. september udsender Udbetaling Danmark opgørelser om boligstøtten for 2018.

Det er vigtigt, du læser brevet og reagerer, hvis du ikke er enig i de indkomster, Udbetaling Danmark har brugt. Ikke alle modtager opgørelsen lige med det samme, da de udsendes over tre omgange i efteråret.

 

Hvad skal du primært se efter?

Det er rigtigt vigtigt at din:

- Indkomst

er korrekt opgjort. Hvis ikke, bør du kontakte Udbetaling Danmark og rapportere ændringerne.

Desuden kan din husleje stige enten årligt eller ved forbedringer, renoveringer og lign. Du skal selv gøre opmærksom på en ændring, da det ikke rapporteres automatisk.

En lejestigning gør at boligstøtten også skal reguleres – dette er til din fordel.

Har din indkomst ændret sig, bør du kontrollere, at det er de rigtige tal, der er opgjort.

Dit lejemåls boligstørrelse ændres normalt ikke, men kan være forkert oplyst eller opmålt. Derfor kan det komme til din fordel, hvis du via. www.bbr.dk registeret tjekker opgørelsen for ejendommen.

Vær opmærksom på, at arealet, du kan få boligstøtte til, har en øvre grænse, men ændres ved flere beboere eller hvis en i husstanden er bevægelseshæmmet.

Desuden er der en række andre faktorer, som kan spille ind. Disse forhold kan du læse mere om i: Vejledning om individuel boligstøtte

Her kan du se en film om, hvorfor din boligstøtte kan ændre sig fra måned til måned.

 

Baggrunden

En gang om året gør Udbetaling Danmark din boligstøtte op for at sikre, at du har fået det rigtige udbetalt. Udbetaling Danmark henter oplysninger om indkomsten fra årsopgørelsen fra Skattestyrelsen. Herefter ses der på, om indkomstoplysningerne er forskellige fra de oplysninger, du tidligere har fortalt Udbetaling Danmark.

Det er vigtigt, at du giver Udbetaling Danmark besked, hvis du ikke er enig i de indkomstoplysninger, de har brugt i din 2018-opgørelse. Kig derfor brevet godt igennem.

Hvis du har boligstøtte til gode, så bliver de udbetalt 4 uger efter, at du har modtaget din opgørelse.

Hvis du skal betale boligstøtte tilbage, så modtager du et indbetalingskort inden for 7 uger efter, at du har modtaget opgørelsen. Du kan ikke betale, før du har fået indbetalingskortet. Du kan søge om en individuel afdragsordning hos Udbetaling Danmark, så du ikke skal betale hele beløbet på én gang.

Husk, at hvis du har boet sammen med andre, så tæller deres indkomst med i opgørelsen af din boligstøtte.

Har du spørgsmål?

Du kan få svar på de mest stillede spørgsmål om opgørelsen af din boligstøtte på www.borger.dk/boligstøtte-opgørelse

Hvis du har flere spørgsmål eller er uenig i din opgørelse, kan du også ringe til Udbetaling Danmark på 70 12 80 63.

 

Læs mere…
30-08-2019

Studerende og lejebevægelsen udgiver “5 gode råd” til boligsøgende studerende

Tusindvis af nye studerende starter på uddannelser landet over, og mange skal derfor finde tag over hovedet i nye byer. Det presser et allerede presset boligmarked, hvor der er alt for få boliger relativt til mængden af studerende. Rigtigt mange unge og studerende oplever derfor at havne i usikre lejeforhold, eller ender i udsatte situationer når de skal ind på boligmarkedet. Derfor har Danske Studerendes Fællesråd (DSF) sammen med Lejernes Landsorganisation (LLO) i fællesskab udgivet 5 gode råd til unge og studerende, inden der underskrives lejekontrakter. 

Rådene hjælper bl.a. de studerende med at navigere i om lejekontrakten er i orden, at undgå prisstigninger og indberette fejl og mangler inden for 14 dage. Sammen med studenterrådene på landets universiteter har Danske Studerendes Fællesråd og Lejernes Landsorganisation trygt tusindvis af flyers og omdelt materialet digitalt til nye studerende i hele landet.  

 

Formand for DSF, Johan Hedegaard Jørgensen udtaler:

"Der er massive boligproblemer for studerende hvor mængden af reelt tilgængelige studieboliger overhovedet ikke er fulgt med behovet. Det gør at studerende i stigende grad er desperate for at få tag over hovedet, især i og omkring studiestarten gør det denne gruppe særligt udsat for usikre lejeforhold.” 

 

Formand for LLO, Helene Toxværd udtaler: 

”Det er svært at få foden ind på boligmarkedet, hvis du ikke har en høj indtægt eller ikke har været skrevet op på venteliste i lang tid. Studerende er derfor særligt hårdt ramt.” Helene forsætter ”Vores besked til de studerende er, at de har rettigheder som lejere, og at vi kan hjælpe dem, hvis de får problemer med deres udlejer. De skal også vide hvordan de undgår at falde i de ”fælder”, som vi desværre ser nye studerende falde i hvert år.”

 

Boligmanglen i de større studiebyer er de sidste år eksploderet, og en ny undersøgelse fra Dansk Byggeri peger på at der akut mangler 22.000 studieboliger for at dække studiestarten. Mange studerende ender derfor med at bo midlertidigt, usikkert eller med et betale urimeligt høje priser for meget små lejemål. Hos DSF er man glade for kampagnen, men mener at oplysning ikke kan stå alene - der skal politisk handling til. Hertil uddyber Johan: 

Vi laver den her kampagne for at informere og hjælpe nye studerende så de ikke bliver klemt, men problemets rod findes hos de politikere der i alt for mange år har siddet på hænderne og ikke har taget et voksende problem seriøst - det kræver at der bygges mange flere betalelige boliger, og hellere i år end næste år” 

 

For yderligere kommentarer eller spørgsmål, kontakt formand for Danske Studerendes Fællesråd, Johan Hedegaard Jørgensen på johan@dsfnet.dk eller på tlf: 28 19 45 00 

Formand for Lejernes Landsorganisation, Helene Toxværd på tox@llo.dk eller tlf: 20 60 96 65 

Læs mere…
30-08-2019

LLO Herning får nyt telefonnummer og ny telefontid

Fra uge 36 får LLO Herning nyt telefonnummer og ny telefontid.

LLO Hernings nye nummer er 71 94 74 77, og den ny telefontid er tirsdage fra kl. 13 til kl. 18.
 
Personlig henvendelse  også om tirsdage  fra kl. 13 – kl. 18.
 
Læs mere…
05-07-2019

5-0 til Thomas i Højesteret

LLO hjalp///                                                                                       Af Kjeld Hammer

 

Efter 6 års usikkerhed og fem retsafgørelser, kan Thomas Bisgaard nu blive boende i barndomshjemmet.

Den svært handicappede Thomas Bisgaard i sin kørestol var oppe imod de helt store spillere, da han for første gang i sit liv indfandt sig i Højesteret den 21. Juni 2019.

I 6 år havde han ventet i usikkerhed på, om han kunne blive boende i sin trygge stuelejlighed i Valby på grund af ejerens varslede huslejestigninger. Det sted, hvor han er vokset op, og hvor han havde indgået en uopsigelig lejekontrakt med sikkerhed for netop ingen huslejestigninger. Oveni de varslede lejeforhøjelser fik han alle sine handicap-foranstaltninger i køkken og bad fjernet under den påtvungne byfornyelse. Resultatet: Thomas kunne ikke længere nå op og røre i sine gryder, fordi køkkenbordet var hævet. På hele 10 punkter blev lejligheden forringet, men ejeren kunne hente et stort økonomisk tilskud for sin kommunalt-godkendte byfornyelse!

 

Thomas Bisgaard ved trappen til Højesteret. Efter seks år kan han nu ånde lettet op.

 

Husen og Gaihede tabte

Imod sig i Højesteret havde Thomas landets absolut førende udlejer-advokat, Anne Louise Husen, der i anledning af sagen i Højesteret havde overtaget fra yngre advokatkolleger i firmaet. Husen førte sagen om Thomas huslejeforhøjelse for udlejeren, der er en af hovedstadens store spillere på det københavnske ejendomsmarked, Ragn Gaihede (Gaihede Ejendomme ApS).

Men ekspertisen hjalp ingen af dem. Husen og Gaihede tabte med et brag i Højesteret, hvis fem dommere afsagde dommen d. 1. juli 2019. Det blev 5-0 til Thomas Bisgaard.

Husen havde håbet på at vinde et vigtigt princip, som hun havde sat en livslang erfaring og megen prestige ind på. Hendes klient, Ragn Gaihede, havde håbet på en pæn huslejeforhøjelse og iflg. Thomas også på at kunne få sine egne familiemedlemmer ind i lejligheden, når han blev tvunget til at flkytte ud. I stedet må Gaihede selv til lommerne endnu engang. Tilsammen har sagen kostet ham et sekscifret kronebeløb. Først vandt Thomas, støttet af LLO, sagen i huslejenævnet, men tabte derefter i ankenævnet. Så tabte han i boligretten, men vandt så sin sag ved Østre Landsret. Og nu altså i Højesteret, der var femte retsinstans.

 

Første sag i Højesteret

sin side havde Thomas Bisgaard's advokat Mikkel Jarde fra advokatfirmaet Nordia. Sagen var hans første i Højesteret. I Højesteret gav de to advokater hinanden med Jarde's formulering et "fair modspil" og Jarde tøver ikke med at kalde Husen "ekstrem kollegial".

 

Advokat Mikkel Jarde vandt sin allerførste sag i Højesteret. Han kalder dommen "klar og logisk begrundet", men var ikke på forhånd sikker på udfaldet.

 

Besked pr. telefon

51-årige Thomas er glad. Han fik straks efter dommen overbragt den gode nyhed i telefonen af faderen, Ole Bisgaard, og delte glæden med én af sine døgnplejere fra Københavns Kommmune. Endnu ved han ikke, hvordan det skal fejres, siger han, men han regner med, at det bliver en middag ude i byen med faderen.

 

Glædestårer

Vi Lejere  træffer en glad og rørt Ole Bisgaard tre timer efter dommen.

Hvad siger du til dommen?

"Glæden er stor her i lejligheden. Vi har grædt sammen i dag og det har været glædestårer.Vi er meget lykkelige. Jeg skyndte mig at sende en fin flaske champagne ind på kontoret til Mikkel Jarde. Nu har vi åbnet en flaske selv og købt ind til god mad. Det skal nok blive fejret.

Efter de 6 års uvidenhed om Thomas kunne blive boende, er det nu afgjort, at det kan han. Så selvfølgelig er vi meget tilfredse. Det har været en lang dræbende omgang med op- og nedture. Vi er LLO meget taknemmelige for at have vejledt os både i starten og  også senere været behjælpelig med at finde de rigtige folk til os. Jeg er meget taknemmelig. Og fem dommere for bordenden i Højesteret kan ikke sådan tage fejl."

 

"Klar og logisk begrundet" dom

Advokat Mikkel Jarde er som Ole Bisgaard først og fremmest glad på Thomas vegne. "Han har måttet leve længe med denne langvarige sag, og det må være en stor lettelse for ham at få sat et endegyldigt punktum. Højesterets dom forekommer desuden både at være klar og logisk begrundet", siger han og tilføjer, at han på trods af sin egen vurdering af sagen ikke var sikker på udfaldet. "Usikkerheden skyldtes dels, at lejeloven umiddelbart er tavs om muligheden for gennemførelse af forbedringsforhøjelse i uopsigelige lejemål og dels, at det af de almindelige bestemmelser til lejekontrakten faktisk fremgår, at lejen kan ændres efter den til enhver tid gældende lovgivning. Med dommen har Højesteret imidlertid slået fast, at lejeloven ikke indeholder fornøden hjemmel til at varsle forbedringsforhøjelser i uopsigelige lejemål og at de almindelige bestemmelser i lejekontrakten samtidig ikke indeholder et tilstrækkeligt klart og tydeligt forbehold for at kunne gennemføre lejeforhøjelser til trods for den aftalte uopsigelighed".  

 

Ikke stilling til forringelserne

Interessant nok har Højesteret ikke taget stilling til udlejerens såkaldte "forbedringer" af lejligheden, som af Thomas tværtimod opfattes som stærkt forringende for hans mobilitet som handiccappet. Jarde siger, at "selvom det måske havde været ønskværdigt, har Højesteret med dommen ikke taget stilling til, om det har nogen betydning, at arbejderne udført i lejemålet som følge af lejerens særlige behov som bevægelseshæmmet konkret ikke har virket som en forbedring - men efter lejerens opfattelse derimod som en forringelse – af lejemålet. Altså om forbedringsarbejder skal bedømmes objektivt eller vurderes ud fra den enkelte lejers subjektive forhold.”     

 

Kage til kontoret

Hvordan fejrer man sin første sejr i Højesteret?

"Hos os giver man typisk kage til kontoret, når man vinder en stor sag. Det må dog vente til august, fordi mange allerede er taget på sommerferie. Da det både er min første sejr og min første sag i Højesteret, og derfor en særlig anledning, kan vi jo passende samtidig åbne den champagne, som Thomas og Ole har overbragt til mig som tak for indsatsen.”

Læs mere…
27-06-2019

Endelig får Danmark igen et boligministerium og en dygtig og dedikeret boligminister!

Lejernes LO

Reventlowsgade 14, 4. sal

1651 København V

www.llo.dk

llo@llo.dk

Presse tlf. 33 86 09 21

 

Til Pressen!

Lejernes Landsorganisations fremsender denne pressemeddelelse, hvorfra der frit kan citeres:

Stort tillykke til Kaare Dybvad;

Endelig får Danmark igen et boligministerium og en dygtig og dedikeret boligminister!

I LLO ønsker vi boligminister, Kaare Dybvad, et stort tillykke med udnævnelsen.

Fra Kåre Dybvads tid som boligordfører, kender vi ham som en seriøs arbejdende politiker; rolig, saglig, og dybt nede i substansen på sit fagområde. Og selvom vi ikke altid har været enige, så har der været et godt og tillidsfuldt samarbejde, et samarbejde som vi i LLO har sat stor pris på.

Store opgaver kræver ressourcer og samarbejde – og LLO er klar til at bidrage

Der ligger store og svære opgaver til den nye minister, bl.a. punkterne fra ”forståelsespapiret”, men også de mange punkter fra Socialdemokratiets ambitiøse boligpolitisk plan der kom under valgkampen.

Alene af forståelsespapiret lyder opgaverne på at:

  • • Tage “et opgør med udenlandske kapitalfondes opkøb af billige lejeboliger”
  • • Lade kommunerne stille krav om op til 33% almene boliger ved byggetilladelser
  • • At vurdere om “ghettoplanens” dispensationsadgang er tilstrækkelig, (dog ikke i de største byer).

I LLO har vi altid kunne mærke Kaare Dybvads engagement og fokus på et Danmark i balance – bl.a. med spørgsmål lige fra andelsboliger, over udsatte boligområdet og til det seneste arbejde mod udenlandske kapitalfondes opkøb og omdannelse af lejeboliger. Og vi glæder os, også på den baggrund, til det fremtidige samarbejde.

Tak for kampen, Ole Birk Olesen

LLO vil desuden benytte lejligheden til at takke den afgående transport-, bygnings-, og boligminister, Ole Birk Olesen for samarbejdet. Vi har haft endog meget forskellige holdninger til aktuelle boligpolitiske spørgsmål, men vi er som aktør på området blevet behandlet ordentligt, f.eks. med rimelige høringsfrister til lovforslag, og med inddragelse i diverse arbejdsgrupper og ekspertudvalg. Det vil vi gerne kvittere for.

 

Med venlig hilsen

Lejernes Landsorganisation

Helene Toxværd

Landsformand

Læs mere…
26-06-2019

Formanden for LLO, Helene Toxværd, byder den socialdemokratiske regering velkommen

I valgkampen slog LLO til lyd for, at vi skulle have en ny regering – det har vi nu fået og tak for det!

Vi har også fået et ”aftalepapir”, der udstikker den overordnede politiske retning. Det er helt afgørende for LLO, at byerne ikke kun bliver for de rige. Aftalepapiret imødekommer bl.a. vores ønske om et opgør med kapitalfonde og § 5.2., flere almene boliger og en fornyet chance for at se på f.eks. kravet om højst 40% familieboliger i udsatte boligområder…  Også tak for det!

Nu venter vi spændt på den nye regerings sammensætning og den konkrete resortfordeling!  Boligområdet trænger efter mange års nedprioritering til igen at få sit eget samlede ministerium og en boligminister, der vil prioritere disse områder.

Det politiske aftalepapir "Retfærdig retning for Danmark" kan læses i sin helhed her.

Det boligpolitike område omhandles specifikt på side 14.

Læs mere…
21-06-2019

Folkemødet 2019: Airbnb, skuedebatter og ukritiske moderatorer

Airbnb gjorde på Folkemødet 2019 et glansbillede ud af deres udlejning og de afledte effekter heraf. Til gengæld nægtede de at indgå i en dialog om de afledte problemer, deres udlejning skaber for rigtigt mange andre.

I et debatindlæg i Altinget retter Lars Ramme Nielsen, Chef for turisme og oplevelsesøkonomi, Dansk Erhverv en kritik mod Airbnb og af mødet og gør opmærksom på nogle af de negative effekter ved Airbnb, som bl.a. er afstedkommet af en hullet lovgivning. 

Han siger bl.a.:

"Blandt konsekvenserne vil de større byer komme til at mangle værelser til udlejning på helårsbasis. Disse har en vigtig funktion på storbyernes boligmarked, blandt andet i de perioder, hvor mange unge i forbindelse med studiestart får akut behov for en bolig i storbyen. Dette, da værelsesudlejerne opnår en væsentlig højere leje ved korttidsudlejning end ved helårsudlejning."

https://www.altinget.dk/arbejdsmarked/artikel/dansk-erhverv-til-airbnb-giv-os-en-reel-debat-og-reelle-svar

Læs også: Selv politikerne er skeptiske over deres egen lov

 

 

Læs mere…
04-06-2019

Nu får publikum-prisvinderen; doku-filmen PUSH, der følger FN boligobservatør Leilani Farha, dansk biografpremiere den 13. juni.

Filmen PUSH, der fik overborgmester i Københavns kommune Frank Jensen til at gå i aktion omkring Blackstone og lignede selskaber, får biografpremiere den 13. juni.  

"Slut med at udenlandske kapitalfonde støvsuger det københavnske boligmarked for billige lejeboliger" udtalte Frank Jensen til Politiken efter at filmen PUSH blev vist på CPH:DOX, og ikke mindst efter at filmens hovedperson FN-observatøren Leilani Farha afholdt pressemøde på Christiansborg, hvor hun rettede skarp kritik af Danmark og mindede den danske regering om at "Housing is a human right". 

 

Filmen vandt publikumsprisen på CPH:DOX og får nu dansk biodistribution i udvalgte biografer landet over efter stor publikumsefterspørgsel. 

PUSH distribueres til biograferne af Filmbazar www.filmbazar.dk - læs mere om filmen på www.pushthefilm.com 

PUSH har dansk biopremiere 13. juni og kan ses i følgende biografer:

Grand, Vester Vov Vov, Empire og Valby i KBH.

Albertslund biograferne

Nordkraft, Aalborg

Øst for Paradis, Aarhus

Cafe Biografen, Odense

Nicolai Biograf, Kolding  

 

Filmens instruktør Fredrik Gertten siger: "PUSH har fået en fantastisk modtagelse over hele verden, måske fordi filmen zoomer ud og sætter fokus på et globalt mønster. Siden finanskrisen i 2008 har vi fået en helt ny type globale boligejere og udlejere, der består af ansigtsløse investorer over hele verden, som ikke anser deres lejere som deres vigtigste kunder, men derimod deres investorer. De tænker med andre ord kun i at tjene penge. Kapitalfonde har en uudtømmelig adgang til kapital og kan derfor bevæge sig med høj hastighed. Jeg tror ikke, at politikerne helt har forstået denne energi og den trussel, det udgør for vores byer. Blackstone ejede ikke én lejlighed før 2011. Nu er de de største boligejere i verden. - ambitionen med filmen PUSH er at få os til at forstå det mønster, vi er udsat for og hvad det præcis er der sker. Det handler ikke om gentrificering, det er noget meget dybere. Meget farligere."

Samtidig venter de mange lejere i København på svar om, hvorvidt Frank Jensen har fået overbevist Københavns byråd om, at København ligesom mange andre europæiske storbyer skal indgå i FN's hensigtserklæring The Shift. The Shift er en global bevægelse, der bringer diverse byer sammen i en forståelse af, at boliger ikke handler om udvinding af overskud via storfinansiering, men i stedet er en rimelig bolig en af hjørnestenene i menneskets velbefindende og værdighed. The Shift tilbyder en ny model, hvor byer og nationale regeringer bruger menneskerettigheder til at udfordre status quo og arbejder på at få boligmarkedet til at handle om mennesker først og fremmest.

Filmen PUSH følger FN boligobservatør Leilani Farha, som forsøger at presse regeringer verden over til at sikre den fundamentale menneskeret til en bolig. Blandt andet rejser hun rundt til verdens storbyer for at tale med borgmestrene om de stigende boligpriser og om, hvad man kan gøre for at sikre, at storbyerne ikke kun bliver for eliten og ikke mindst, at borgere ikke bliver presset ud af deres boliger pga opkøb fra store kapitalfonde. Hendes rejse bringer mange rystende og tankevækkende ting frem i lyset.

Læs mere…
03-06-2019

Ny stor S-plan gør op med blå boligpolitik

Ny stor S-plan gør op med blå boligpolitik - Kattelem for bygherrer, der snyder med almene bolig, lukkes.

"Socialdemokratiet vil sætte en effektiv stopper for, at bygherrer fremover omgår byggetilladelser og undlader at opføre den andel almene boliger, som deres byggetilladelse er betinget af." skriver Netavisen Pio.

Glæde i LLO.

Læs artiklen i Netavisen Pio

Læs mere…
03-06-2019

LLO Region Midt rejser krav om en ny boligpolitik fra deres generalforsamling

LLO Region Midt ønsker en boligpolitik, som bidrager til udviklingen af et samfund, som bygger på fællesskab, lighed og solidaritet. Et samfund hvor boligen er et hjem, og ikke en genstand for spekulation.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser