Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

07-02-2024

Beboerne har ret til genhusning

Ingen tvivl hos LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark - det er Boliggårdens ansvar.

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, har om den ulykkelige situation i Stævnen i Snekkersten, hvor 65 boliger er blevet evakueret pga. akut nedstyrtningsfare, udtalt til TV2 Kosmopol:

"På det almene område er der ikke den store tvivl. Det er udlejer, der skal stå for genhusning.

- Det er udlejer, som ikke leverer det, som lejerne har betalt for: En bolig, de kan bo i, siger chefjurist hos LLO Danmark, Anders Svendsen, til TV 2 Kosmopol.

Efter interviewet har boligselskabet Boliggården meddelt beboerne, at de foreløbigt sørger for midlertidig genhusning og mulig psykologhjælp til beboerne.

I forhold til selve genhusningen og arbejdet med at finde ledige boliger, siger Heidi Rasmussen, der er sagsbehandler hos Lejernes Landsorganisations afdeling i Nordsjælland, til Helsingør Dagblad, at man hos LLO ser et samarbejde om genhusning mellem de forskellige boligorganisatioener i området som eneste mulighed:

- Jeg mener, at Boliggården skal gøre, som de har gjort ved tidligere genhusninger og samarbejde med andre boligselskaber, hvor deres beboere kan få en forlomme til lejligheder.

 

Læs mere…
31-01-2024

ROD I VENTELISTE-REGLERNE

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet i TV2 Østjylland, om en fejlfortolkning af ventelistereglerne i den almene sektor. (Indslaget starter omkring 13:10)

Fejlfortolkningen har betydet, at nogle lejere ikke har kunnet flytte ved brug af den interne venteliste, hvis de ikke har lavet op til såkaldte "fleksible kriterier" (fx. beskæftigelsesgrad).

Der er nu enighed imellem både Bolig og byggeri | Social- og Boligstyrelsen i Danmark og BL - Danmarks Almene Boliger om at det er op til boligorganisationerne at beslutte om også interne flytninger skal være omfattet af særlige kriterier.

Det er derfor ikke obligatorisk, selvom nogle boligorganisationer har forstået det sådan.

Fejlfortolkningen har haft konsekvenser for mennesker, som har siddet fast i en bolig, som måske har været for stor eller for lille ift. deres boligbehov.

Indslaget kan også ses som artikel.

Læs mere…
24-01-2024

LLO: Ministers bog er fuld af fordomme om lejere. Lad det være et afsluttet kapitel, når han nu skal lovgive

Lejere passer også på deres boliger og indgår i frivillige fælleskaber. Det bør minister for byer og landdistrikter, Morten Dahlin, indse inden regeringens kommende boligudspil, skriver LLO Hovedstadens direktør, Claus Højte i et debatindlæg i Altinget.

Baggrunden er, at Morten Dahlin er en af de fem yngre venstrefolk, der har skrevet bogen 'Må jeg være fri: Fem venstrefolk gør op med systemstaten', hvor de fem har stærke holdninger til boliger og boligformer. De mener, at ejerboligformen er den bedste, og at den bør fremmes på bekostning af lejeboligsektoren - en holdning vi i LLO langt fra er enige i.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-01-2024

LLO: Husk det nu - tag fotos!

En af LLO’s veteraner i ”marken”, Peer Marfelt, gentager det igen og igen: Husk nu at tage fotos ved ind-og udflytning og især at sørge for, at dine billeder er forsynet med dato. Det kan blive tusindvis af kroner værd!

Peer Marfelt er tidligere formand for LLO i Kolding, bor nu på Sydsjælland og er lægdommer ved boligretten i Nykøbing F. Han er oprevet over, hvad han ind imellem ser og hører om forglemmelser og dårlig forberedelse før en boligretssag – også fra lejeradvokater! Begge forhold har han oplevet kostede lejere dyrt i sager, de ellers kunne have vundet, siger han.

Noget af det, som Peer ser, er sager, hvor der ikke er datomærkning på fotodokumentation, og han fortæller, at det kan være et problem af bevismæssige årsager. ”Det er tudetosset og kan give helt forkert afgørelser”, siger Peer Marfelt, især fordi man let kan finde en række gode vejledninger og programmer på nettet, der er lige til at bruge. Så husk det nu – tag foto med dato!

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
15-01-2024

LLO-kongres i oktober 2024

Lejernes Landsorganisation har fastsat tidspunktet for sin næste kongres. Det bliver i weekend’en 5. og 6. oktober 2024.

Stedet er endnu ikke besluttet, men det bliver enten på Fyn eller i Hovedstadsområdet. Antallet af kongresdeltagere afhænger af de enkelte afdelingers medlemstal, men der regnes med et antal på ca. 75.

Kongressen er landsorganisationens øverste myndighed og holdes hvert tredie år. Den vedtager LLO’s love og vedtægter, arbejdsprogram m.v. og vælger formand, næstformand og derudover fem medlemmer til forretningsudvalget plus fem suppleanter.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
10-01-2024

Mange ting er galt: Kabler, vinduer, låger, tapet og maling

Hvad gør man, hvis man er indflyttet i en lejelejlighed, hvor udlejer ikke sørger for en kontrakt, og desuden ikke svarer telefonen, når lejer ringer og rykker for udbedring af mangler i lejemålet?

Det har et medlem spurgt os om:

Hej LLO

Jeg er medlem hos jer, og håber I kan hjælpe mig med, hvordan jeg skal forholde mig. Jeg er flyttet ind 1. maj 2023, men har stadig ikke fået en lejekontrakt, selvom jeg har bedt om det mange gange. Da jeg flyttede ind, aftalte jeg med udlejer, at jeg skulle betale 5.500 kr. i husleje pr. måned. til udlejers konto, og så fik jeg nøglerne udleveret, men jeg troede, at jeg ville få en kontrakt.

Derudover, så er der mange ting galt med huset, fx stikker nogle kabler ud af væggen i stuen, vinduet i soveværelset kan ikke lukkes rigtigt, lågerne i køkkenet hænger skævt, lidt af tapetet i stuen er begyndt at gå løs, udluftningskanalen i badeværelset virker ikke mere, og så er malingen på dørkarmene begyndt at krakelere. Hvad skal jeg gøre, når udlejer ikke længere vil tage telefonen, når jeg ringer?

 

Mvh.

Et frustreret medlem

 

LLO’s svar:

Kære frustrerede medlem

Tak for din mail. Jeg kan godt forstå, at det må være frustrerende, når din udlejer ikke længere er til at komme i kontakt med.

I forhold til spørgsmålet om lejekontrakt så kan man som udgangspunkt sagtens indgå en lejeaftale mundtligt. Det er dog sådan, at hvis en af parterne kræver det, så skal lejeaftalen udformes skriftligt. Det er dog vigtigt, at hvis aftalen laves skriftligt også, så skal det være de samme vilkår som den aftale, der allerede er indgået (medmindre man selvfølgelig aftaler andet).

Når I ikke har lavet nogen aftale om, at du skal overtage nogen del af vedligeholdelsespligten for udlejer, så betyder det, at udlejer både står for den indvendige og den udvendige vedligeholdelse, og dét har betydning i forhold til dit næste spørgsmål.

Jeg forstår det sådan, at du kun har haft kontakt til udlejer telefonisk, og i forhold til de mangler der er i boligen, vil jeg anbefale, at du kontakter udlejer skriftligt. Lav en liste over de mangler, der aktuelt er i lejemålet, og hvis det er meget omfattende, så del eventuelt listen op efter rum i boligen. Når du skriver til udlejer, så referer gerne til tidligere mundtlige aftaler så det dermed skriftliggøres, og så gør ham opmærksom på, at det er disse mangler, der er i boligen, og bed ham så sørge for udbedring af manglerne indenfor en nærmere bestemt frist, fx 2 uger.

Kan eller vil udlejer ikke udbedre manglerne, vil sagen kunne indsendes til Huslejenævnet i kommunen. Når sagen har været i høring og der er foretaget besigtigelse, vil nævnet kunne pålægge udlejer at udbedre manglerne inden en frist som nævnet fastsætter, og så vil de også kunne tage stilling til, hvor meget lejen kan nedsættes fremadrettet, hvis udlejer ikke sørger for udbedring indenfor nævnets frist.

Hvis det bliver aktuelt, anbefaler jeg at du kontakter din lokale LLO-afdeling, som vil kunne hjælpe med rådgivning om forløbet.

 

Med venlig hilsen

Rikke Daugaard Jepsen

Kontorleder, cand.jur. LLO – Servicekontoret i Aarhus

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
08-01-2024

Lejer i "to års helvede"

Mavretta fik besked fra en advokat på, at hun skal være ude i løbet af en uge. Så startede to år, der blev et ”helvede” og gjorde hende syg. Til nytår flytter hun, men ved ikke hvorhen.

Kærlighed trak græsk- italienske Mavretta Anogiati til Danmark. Men det var ikke megen sympati, hun mødte som lejer, da hun senere var flyttet alene ind i et hus i Viby ved Aarhus.

Mavretta flyttede ind på 1. salen i et gammelt hus på Damagervej i marts 2021. I juni samme år døde udlejeren. Så blev kuratoren af boet reelt hendes udlejer, og han repræsenterede et anseeligt antal arvinger. Huset skulle sælges. Advokaten ville på vegne af dødsboet smide Mavretta ud, og det skulle ske i løbet af en uge. Et af stridspunkterne var også adgang til et kælderrum, som hun benyttede. Derefter startede den konflikt, som Mavretta uden tøven kalder ”to års helvede”.

”De truede mig, stressede mig og bluffede. For de kunne slet ikke ophæve min lejekontrakt, som de forsøgte, for jeg havde en uopsigelig kontrakt. Den kunne til nød opsiges med måneders varsel, hvis den ny ejer selv skulle bruge lejemålet”.

Efter kontakt med advokater gik Mavretta til Lejernes LO’s Servicekontor i Aarhus.

Nye ejere

Her var der god hjælp at få. LLO optog kommunikationen med udlejerens og senere den nye ejers advokat og klagede på Mavretta’s vegne til Huslejenævnet over lejens størrelse hos de nu nye ejere. Nævnet gav hende medhold, og i sagen vedr. lejens størrelse endte det med, at hun skulle have tilbagebetalt 24.218 kr. i nedsat husleje med tilbagevirkende kraft. Huslejen blev derfor nedsat fra 6.295,30 kr. til 4.398,33 kr/måned fremover for den lille to-værelses lejlighed på 58 kvm - iøvrigt et bruttoetageareal, der også var omstridt.

Forlig og kompensation

Afgørelsen fik udlejerens advokat til at fremsende Mavretta et tilbud om frivillig fraflytning mod betaling af kompensation, tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje, ialt 90.400 kr. Det enedes parterne endeligt om i sidste måned.

Søger lejlighed

Senest 31. december skal Mavretta og hendes to katte være ude. Men hvor hun skal flytte hen, ved hun ikke. Husleje-niveauet i Aarhus-området er højt, og hun insisterer på, at kattene skal følge med. Til gengæld er hendes jobmæssige fremtid på plads. Hun har en bachelor og en kandidat fra Aarhus Universitet. I denne måned tiltrådte hun er job som mediesupporter ved DSB og til januar begynder hun i et fast job hos Flextrafik.

Er du så glad igen? ”Nej, for jeg har slet ikke haft lyst til at flytte, og sagen har gjort mig syg. Men jeg har brug for ro og fred i mit liv nu”.

Mavretta er glad for den hjælp, hun har fået på LLO’s servicekontor i Aarhus og håber, at hun kan hjælpe andre i samme situation ved at stå frem. ”Mit råd er, at de skal lade være med at stresse og bare tage det roligt”.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
20-12-2023

Boligforhold kan påvirke biologisk aldring mere end rygning

En ny undersøgelse viser, at det at bo til leje i privat udlejning kan føre til hurtigere biologisk aldring.

Faktisk viser resultaterne, at boligforhold kan have en større indvirkning på biologisk aldring end faktorer som rygning og arbejdsløshed.

Det er vigtigt at bemærke, at studiet ikke er dansk og derfor ikke direkte sammenligneligt med danske forhold.

Studiet tager udgangspunkt af personer i Storbritanien. Her er det (i grove træk) jungleloven, der gælder på lejemarkedet: Der er ingen nævneværdig lejerbeskyttelse. Det betyder fx at lejere kan opsiges uden begrundelse, hvilket skaber usikkerhed om boligsituationen.

Lejere, som ikke bor privat, men i "social housing" oplever ikke den samme aldring. Social housing er kendetegnet ved en lavere husleje, opsigelsesbeskyttelse og bedre vedligeholdte ejendomme.

Undersøgelsen indikerer dermed, at ordentlige boligforhold kan medvirke til bedre sundhed og trivsel.

Forfatterne til undersøgelsen konkluderer: “Policies to reduce the stress and uncertainty associated with private renting, such as ending no-fault evictions, limiting rent increases and improving conditions, may go some way to reducing the negative impacts.”

Jeg læser resultaterne som en påmindelse om, at boligpolitik ikke bare handler om fortolkning af lejekontrakter, men at det er vores liv og sundhed, det handler om.

Et lille lyspunkt er dog, at hvis personerne oplever forbedringer eller ændringer i boligforholdene, kan de negative sundhedseffekter muligvis afbødes eller vendes.

Læs evt. også The Guardians artikel om undersøgelsen.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
19-12-2023

Ny lejelovgivning vedtaget

Lejelovsændringerne i L76 er i dag blevet vedtaget. Der var ingen ændringsforslag siden andenbehandlingen.

De fleste af lovændringerne træder i kraft d. 1. januar 2024.

Nogle af reglerne gælder dog med tilbagevirkende kraft.

Det er særligt relevant, for lejere der:

1) har en lejekontrakt, der er indgået d. 1.7.2022 eller senere,
2) har et kontraktsvilkår om nettoprisregulering og
3) bor i en ejendom opført før 1992.

De lejere vil kunne forvente lejestigninger.

Hvis du - eller nogen du kender - er i den situation, så kan du med fordel deltage i vores webinar om nettoprisindekseringer d. 18. januar 2024.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
18-12-2023

Visse lejere vil opleve et pludseligt huslejehop efter nytår

Ny lovgivning betyder, at flere tusind lejere risikerer lejestigninger - og de risikerer at komme med få dages frist.

Normalt skal huslejeforhøjelser varsles med tre måneders varsel, men der er dog undtagelser hertil.

En af undtagelserne er forhøjelser som blot skal "meddeles" og ikke "varsles".

Stigninger som skyldes udviklingen i nettoprisindekset (også kaldt NPI-reguleringer) sker som meddelelse -ikke varsling- og derfor med kortere frist.

Pga. en fejl i sammenskrivningen af lejeloven fra 2022, så udgik muligheden for NPI-regulering af visse kontrakter. Nemlig de kontrakter, der er indgået efter 1.7.2022 og hvor huslejen er fastsat efter reglerne i lejelovens § 19. Det er mit skøn at ca. 10-15.000 kontrakter er i denne katagori.

Folketinget lovliggør de ulovlige vilkår i kontrakterne med tilbagevirkende kraft.

Det får dog ikke virkning for lejerne pr. d. 1.1.2024, men typisk fra d. 1.4.2024 (dog længere tid, hvis lejerne har længere opsigelsesvarsel).

Problemet er dog, at med mindre lejerne læser Lovtidende, så ved de ikke, at denne huslejestigning kommer.

Hvis udlejer meddeler stigningen sidst i marts med virkning d. 1. april, så kan udlejer lovligt sætte huslejen op.

Kristian Bøgsted fra Danmarksdemokraterne har stillet spørgsmål til ministeren herom, men hun afviser med den tvivlsomme begrundelse at lejerne jo selv har indgået aftalen. -også selvom den aftale slet ikke var lovlig ved indgåelsen!

Det bør rettes op inden lovforslaget tredjebehandles d. 19 december.

Lejerne bør få et passende varsel fra deres udlejer om at et ulovligt vilkår lovliggøres og medfører en huslejestigning.

Det er kun rimeligt.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser