Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

21-09-2020

LLO på Remisen i Næstved

Næstved medlemmer har mulighed for, at henvende sig personligt på Remisen i Næstved, Farimagsvej 45, 4700 Næstved, hver tirsdag i tidsrummet kl. 14-16. Her vil vi være til rådighed, hvis du har et lejeretlig spørgsmål - skal aflevere papirer eller andet.

Du kan altid træffe os i telefontiden på 54 86 16 32 tirsdag og onsdag 10-12 og torsdag 16-18.

Har du spørgsmål eller andet kan du altid skrive på mail: info@llonykoebingf.dk
Læs mere…
18-09-2020

Vigtig information til medlemmer af LLO i Næstved!

LLO’s lokale afdeling i Næstved er pr. 5. september ekskluderet af LLO.

Det betyder, afdelingen ikke længere kan kalde sig LLO, lovligt bruge LLO's logo og heller ikke kan yde medlemsservice eller på anden måde agere på LLO's vegne.

Medlemmer af den lokale afdeling, som forsat ønsker at være medlem af LLO eller få videreført igangværende sager, skal derfor kontakte LLO Nykøbing F. afdeling på: info@llonykoebingf.dk

Baggrunden for eksklusionen af LLO i Næstved er en fortsat og igennem længere tid, stadig stigende gæld – ikke blot til landsorganisationen, men også til andre kreditorer, og herunder også til SKAT. En gæld, som bestyrelsen i afdelingen ikke har håndteret, men tværtimod har ladet - og fortsat lader - vokse.

Eksklusionen skete i næsten enstemmighed, idet 14 af hovedbestyrelsens medlemmer stemte for eksklusion og kun et enkelt medlem stemte imod. 

Eksklusionen af LLO i Næstved er umiddelbart gældende, hvilket betyder at afdelingen siden den 5. september er uden medlemsrettigheder i LLO, ikke må kalde sig LLO og i det hele taget ikke må benytte sig af LLO's beskyttede og registrerede varemærke.

Det er således IKKE RIGTIGT når det nu tidligere LLO i Næstved, i opslag på Facebook og på en nyoprettet hjemmeside, fortæller medlemmer og offentlighed, at ”de stadig er der, og stadig er en del af LLO” fordi de har anmodet om at få deres eksklusion behandlet på en kommende kongres.

Uanset det nu tidligere LLO Næstveds ønske om at få prøvet eksklusionen på en kommende kongres, så er LLO Næstved ekskluderet, og eksklusionen er trådt i kraft med det samme!

Skulle det modsatte være gældende, ville det svare til, at nogen efter en fyring fik lov at blive på arbejdspladsen, imens en klagesag blev behandlet! Eller at man, hvis man blev smidt ud af et diskotek, bare gik ind igen – fordi man ønskede bortvisningen prøvet ved domstolene …

Sådan er det ikke i samfundet og sådan er det naturligvis heller ikke i LLO!

Dette betyder, at vores nu tidligere afdeling i Næstved, ikke lovligt kan anvende en Facebookside med navnet LLO Næstved, ligesom man heller ikke lovligt kan oprette nye hjemmesider, hvorpå man foregiver at være en del af LLO.

LLO har derfor underrettet Facebook om misbrug af LLO’s navn og logo (vores såkaldte immaterielle rettigheder), ligesom vi straks har sendt en klage til Domæneklagenævnet om deres misbrug af vores rettigheder i forbindelse med oprettelse af en ny hjemmeside.

Vi er i LLO kede af, at det er kommet så vidt, at hovedbestyrelsen måtte ty til eksklusion. Men vi må på det kraftigste tilbagevise, at eksklusionen skulle skyldes andre eller andet, end den lokale bestyrelses egen håndtering af afdelingens økonomi.

LLO har igennem flere år forsøgt at hjælpe afdelingen på fode igen. LLO’s formandskab, hovedbestyrelse, og senest en bredt sammensat arbejdsgruppe har forsøgt at udrede det økonomiske uføre og komme med forslag til opretning.

  • Desværre uden held – og derfor blev LLO's hovedbestyrelse på sit møde den 5. september nød til at træffe den svære beslutning om eksklusion.
Læs mere…
18-09-2020

Afholdt: Generalforsamling i LLO Aalborg

Mandag den 31. august blev der afholdt generalforsamling i LLO Aalborg.

Det var en velbesøgt, men meget langvarig generalforsamling, hvor især starten blev noget tumultarisk. Efter en lang beretning og debat blev Sigrun Mønnike-Hald med stort flertal genvalgt som formand.

Bestyrelsen i Aalborg var igennem længere tid været præget af stor uro, og det betød at 3 bestyrelsesmedlemmer på forhånd havde annonceret, at de agtede at trække sig fra bestyrelsen, hvis formanden genvalgtes.

Nyvalg til bestyrelsen blev ikke noget problem, da mange ønskede at gå ind i det fremtidige arbejde for lejerne, og bestyrelsen med Sigrun Mønnike-Hald for bordenden glæder sig til at fortsætte fremgangen for LLO i Aalborg.

Bestyrelsen fra venstre: Anne Nielsen, Søren Mortensen, Sigrun Mønnike-Hald, Marcus Larsen, Rasmus Heby, Peter Pedersen. Anders Storm mangler på billedet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
16-09-2020

Vigtig information til medlemmer af LLO Næstved

LLO’s lokale afdeling i Næstved er pr. 5. september ekskluderet af LLO.

Det betyder, afdelingen ikke længere kan kalde sig LLO, kan yde medlemsservice eller agere på LLO's vegne.

Medlemmer, som forsat ønsker at være medlem af LLO eller få behandlet igangværende sager, skal kontakte LLO Nykøbing F. afdeling.

 

Telefonisk henvendelse: 54 86 16 32

Tirsdag 10-12

Onsdag 10-12

Torsdag 16-18

 

Personlig henvendelse kan ske torsdage i tidsrummet 14-16, på adresserne

Nykøbing F.: Jernbanegade 42 i Nykøbing

Slagelse: Sdr. Stationsvej 26 2. sal i Slagelse (ved låst hoveddør kontakt os på tlf. 81 40 66 80)

Herudover kan vi kontaktes på mail: info@llonykoebingf.dk

 

LLO på Remisen i Næstved

Næstved medlemmer har mulighed for, at henvende sig personligt på Remisen i Næstved, Farimagsvej 45, 4700 Næstved, hver tirsdag i tidsrummet kl. 14-16. Her vil vi være til rådighed, hvis du har et lejeretlig spørgsmål - skal aflevere papirer eller andet.

Læs mere…
11-09-2020

Ekstraordinær generalforsmaling i LLO Nykøbing F.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling I LLO Nykøbing F.

Den 1. oktober 2020 kl. 18.30 LLO Nykøbing F. afdeling

 

Dagsorden:

1.                   Valg af dirigent

2.                   Valg af referent

3.                   Valg af stemmetæller

4.                   Ændring af Nykøbing F. afdelings vedtægter

7.                   Eventuelt

 

Af hensyn til planlægning, skal der ske tilmelning senest d. 24. september 2020 på mail bestyrelse@llonykoebingf.dk.

 

 

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen i Nykøbing F.

Læs mere…
02-09-2020

Generalforsamling i LLO Esbjerg

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag den 23. september 2020 kl. 19.00, på restaurant Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg.

Læs mere…
21-08-2020

LLO: Arne-udspillet medfører ikke huslejestigninger

Regeringen fremlagde mandag d. 18. august udspillet ”Ny ret til tidlig pension -værdig tilbagetrækning for alle”, den såkaldte ”Arne-pakke”.

For at finansiere den nye ret til tidlig pension, vil regeringen lukke et skattehul, som nogle udlejere bruger for at undgå ejendomsavancebeskatning. I stedet vil man ændre opkrævningsmetoden.

Børsen har d.d. citeret LLO for, at Arne-udspillet kan få betydning for den fremtidige huslejefastsættelse, men desværre ikke fundet plads til vores bemærknings om, at konsekvenserne er vanskelige at afgøre på nuværende tidspunkt.

Det konkrete citat afspejler ikke den usikkerhed, vi har påpeget i vores svar til Børsen.

Usikkerheden består i, at hvis skatten pålægges ejendommen direkte, kan udlejer varsle huslejen op, men hvis den ikke pålægges ejendommen direkte, påvirker indgrebet ikke lejerne.

Den konkrete implementering bliver derfor afgørende. Heldigvis slår Skatteminister Morten Bødskov fast, at forslaget ikke vil få konsekvenser for lejerne, da skatten ikke vil blive pålagt ejendommen direkte, og derfor ikke kan lægges oveni huslejen.

I LLO har vi med tilfredshed noteret os, at lejerne ikke skal betale mere i husleje, når udlejer får en gevinst, og skal beskattes af den.

Læs mere…
11-08-2020

Opdaterede retningslinjer for afholdelse af beboermøde ifm. Coronavirus

D. 16.03.2020 udgav LLO en vejledning om Beboermøder ifm. Coronavirus, hvor vi opfordrede beboerrepræsentationerne til ikke at afholde fysiske møder i første halvår af 2020. Vejledningen kan ses her:

https://www.lloh.dk/nyheder/vis-nyheder?Action=1&NewsId=671&M=NewsV2&PID=3140

Siden da er det gået fremad med genåbningen af samfundet, men i takt med de stigende smittetal og nye restriktioner, har vi fundet det relevant at udkomme med  nye, opdaterede retningslinjer.

Det anbefales fortsat ikke at afholde fysiske møder og vi henstiller til, at man bruger den foreslåede dagsorden og fuldmagtsblanket som kan findes via linket ovenfor.

Hvis man har brug for at afholde et fysisk møde, skal myndighedernes retningslinjer overholdes, dvs.:

-Maksimalt 50 mennesker

-Minimumsafstand på 1 meter fra næsetip til næsetip

-At man ikke møder op, hvis man har symptomer

-At man holder fokus på håndhygiejne og undgår fysisk kontakt.

 

Derudover anbefaler LLO, at møderne så vidt muligt afholdes i fri luft, og at deltagerne bærer mundbind.

Er man i særlig risiko for at blive smittet, fx pga. alder eller helbredstilstand anbefales det, at man møder ved fuldmagt.

Du kan altid kontakte LLO's Landssekretariat, hvis du har spørgsmål til afholdelse af møder: Skriv til: llo@llo.dk

Læs mere…
31-07-2020

Er altanen i din lejebolig sikker?

- Skader på de udendørs konstruktioner, afskallet beton, revner og løst puds, buler og hvide, grønne eller rødbrune områder på f.eks. betonens overflader…

Dette er nogle af de ting, man som lejer og/eller bruger af altaner skal holde øje med, da det kan være tegn på nedbrydning og dermed en indikator for at altanen bør efterses nærmere.

Skader på altaner skal man holde øje med, og skaderne skal - som de fleste andre vedligeholdelsesmangler - meldes til din udlejer, så der kan blive gjort noget ved det.

Men skaderne kan være svære at få øje på, da man som regel ”står oven på dem” og derfor ikke ser, hvor galt det måske står til. Et godt råd er derfor at kigge på altanen hos din overbo, eller ringe på hos underboen og spørge, om du lige må kigge på din altan fra hendes lejlighed…

Nedenfor bringer vi et link, med en guide fra Teknologisk Institut til, hvad man skal holde øje med i forhold til altaner:

https://via.ritzau.dk/pressemeddelelse/sadan-kan-du-fa-kontrolleret-din-altan?publisherId=1732641&releaseId=13597326

 

LLO ønsker alle en fortsat god sommer

og pas godt på jer selv!

 

Læs mere…
29-07-2020

Tillykke med studiepladsen - sådan undgår du at blive snydt i boligjagten

Rekordmange studerende er netop kommet ind på drømmestudiet. I Lejernes Landsorganisation ved vi desværre også, at studiestart er højsæson for boligsvindlere.

Vi har samlet fem gode råd til hvordan man undgår boligsvindlere:

 

  1. Betal aldrig depositum kontant, men brug en (dansk) bankoverførsel i stedet.
  2. Undersøg hvem udlejer er. Du ser om udlejer rent faktisk ejer boligen på www.ois.dk
  3. Få altid en fremvisning. Hvis udlejer kan vise boligen frem, er det mindre sandsynligt, at du bliver snydt.
  4. Få en gyldig lejekontrakt. Få din lejeaftale læst igennem hos LLO. Vi er opmærksomme på hvornår alarmklokkerne bør ringe. Du kan downloade LLO’s bog om lejekontrakter helt gratis på www.llo.dk/lejeaftaler
  5. Lad dig ikke presse og brug din sunde fornuft. Mange svindlere ved, at deres ofre er desperate. Hvis du får at vide, at du skal skrive under på stedet, så kræv betænkningstid -og husk: at hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok heller ikke sandt.

 

Hvis du vil vide mere, har LLO samlet en række oplysninger på https://llo.dk/guides-og-temaer/studiestart

 

Pressekontakt: LLO’s pressetelefon: 33 86 09 21

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser