Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

08-06-2021

LLO ønsker en opstramning af reglerne om indskud for alle lejere

Regeringen foreslår at sikre lejere, der bor til fremleje bedre end i dag.

Forslaget kommer efter BT kunne beskrive, at nogle fremlejegivere nærmest levede af at snyde deres fremlejetagere, som aldrig så deres indskud igen.

LLO er positive overfor lovforslaget, men vi ønsker, at lejerne generelt sikres bedre vilkår for at kunne få depositum og forudbetalt leje tilbage.

Der er derfor brug for en opstramning af reglerne på hele lejeområdet - uanset om det er fremleje eller ej.

Læs vores høringssvar her.

Læs mere…
06-04-2021

Konference: Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Dét spørgsmål er under luppen, når Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med retsordfører Jeppe Bruus (S) indbyder lokal- og landspolitikere til konference og debat d.5. maj.

Vi har alle hørt om eller oplevet ungegrupper, der skaber utryghed i boligområder, på stationer, gader og pladser. Og vi ved, at nogle borgere er mere utrygge end andre.

– Men hvad gør vi ved problemer med utryghed og kriminalitet i det offentlige rum?

Handlemulighederne ligger ikke kun ét sted. Politiske initiativer som opholdsforbud, visitationszoner og zoneforbud skal parres med forebyggende tiltag og lokale indsatser, hvor kommuner, politi, borgere og andre lokale aktører samarbejder for at komme utrygheden til livs. Sammen kan vi gøre langt mere, langt tidligere.

Hvis vi kigger bag om problemet, tegner der sig et komplekst billede af, hvorfor det sker. Det handler om social udsathed og manglende plads i samfundets fællesskaber. Og det handler om trange boligforhold og vores måde at møde de unge på – også når konflikt opstår. Endelig kan vi fysisk indrette boligområder på måder, som øger trygheden og hæmmer risikoen for kriminalitet. Se mere på www.dkr.dk

Utrygheden ikke er den enkelte borgers problem, men et samfundsproblem, der kræver fælles løsninger.

LLO er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere…
17-03-2021

LLO om nyt parallelsamfundsudspil

Regeringen har i dag, d. 17. marts 2021 fremsat et udkast til ændring af parallelsamfundspakken, også kaldet ”ghettopakken”.

Regeringen foreslår bl.a.:

 • At ordet ”ghetto” udgår af lovgivningen
 • At der indføres obligatorisk fleksibel udlejning i 58 nye boligområder områder. I alt vil 110.000 nye beboere blive omfattet af disse regler.
 • At der i kommuner med disse boligområder indføres anvisningsret i private udlejningsejendomme med over 20 boliger. Her kan personer, som ikke kan leve op til kravene i fleksibel udlejning blive anvist til.
 • At boligområder får et år længere til at undgå at komme på den såkaldte ”hårde ghettoliste” (fra fire til fem år).

I LLO kan vi bifalde flere af forslagene, herunder at den grimme og stigmatiserende betegnelse ”ghetto” fjernes fra landets lovgivning og fjernes fra de mennesker, der har deres hjem i disse områder.

Det er LLO’s opfattelse, at en række af de områder, som ved forslaget vil blive tvunget til at bruge fleksibel udlejning formodentligt allerede bruger denne mulighed -netop for at ændre beboersammensætningen. Vi opfordrer derfor til, at det undersøges i hvor høj grad muligheden allerede bruges.

LLO finder det positivt, hvis den private udlejningssektor fremover skal bære en del af den fælles indsats for sammenhængende boligområder med blandet og balanceret beboersammensætning.

For 30 år siden var huslejen i gennemsnit højere i den almene sektor end i den private. Med den gradvise liberalisering af huslejelovgivningen, er mange private udlejningsboliger i dag blevet så dyre, at folk med ganske almindelige indkomster ikke længere har råd til at bo til leje privat længere.

Når huslejen for ganske almindelige mennesker kun er til at betale i den almene sektor, så er det klart, at det er der folk med almindelige jævne eller lave indkomster bor.

LLO har i mange år arbejdet for anvisningsret i den private udlejning og hilser derfor forslaget velkomment, men vil samtidig gøre opmærksom på, at det er vigtigt at dette forslag følges op med en nøgtern vurdering og krav til huslejeniveauer etc., da det næppe vil flytte meget at tilbyde en arbejdsløs borger en bolig i et privat udlejningsbyggeri, hvis huslejen overstiger den samlede indkomst borgeren har.

Læs mere…
17-03-2021

LLO om sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven: genoptag forhandlingerne

LLO fraråder Folketinget at sige ja til det udkast til sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven, som ministeriet har sendt i høring for anden gang. Det fremgår af et høringssvar LLO netop har afgivet.

Desværre kunne forligskredsen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) ikke blive enige om at lave deciderede forbedringer af lejeloven. Efter disse forhandlinger brød sammen i december, sendte boligministeriet en nye version af sammenskrivningen i høring.

Denne gang var forslaget renset for forbedringer, og er tænkt som en ren teknisk sammenskrivning, så der ikke ændres noget indholdsmæssigt i forhold til den nuværende lovgivning.

Huslejestigninger i vente for lejerne i mindre ejendomme, svarende til 232.000 boliger

Det er LLO’s opfattelse, at forslaget på flere punkter ikke afspejler gældende ret og forrykker loven til gavn for udlejer.

Forslaget indebærer eksempelvis at huslejen kan sættes højere i for lejere i mindre ejendomme  (ejendomme med op til seks beboelseslejligheder), da der lægges op til at udlejer må sammenligne med dyrere lejemål end loven tillader i dag. Op til 232.000 boliger kan dermed risikere højere husleje af den årsag.

LLO har kritiseret dette i første høringsrunde, desværre uden at ministeriet har ændret forslaget i det nyeste udkast.

Forslaget fastholder et a- og b-hold for lejerbeskyttelse

Ca. 10% af lejerne i Danmark bor i kommuner, der har ringere vilkår end resten. Dette skyldes, at deres kommunalbestyrelser har valgt, at den gode lejerbeskyttelse, som boligreguleringsloven giver mulighed for, ikke skal gælde i kommunen.

Det betyder konkret højere huslejer og dårligere beskyttelse imod at blive ”forbedret ud af sin bolig”, ved at udlejer laver en række forbedringer, som lejeren ikke har råd til at betale.

LLO har foreslået at de gode regler, der allerede gælder for 9 ud af 10 lejere, skal gælde for alle efter den foreslåede sammenskrivning af lovkomplekserne, men desværre er der ikke blevet lyttet til dette forslag. Konsekvensen er en langt mere kompliceret lovgivning, da både reglerne for a- og b-holdet skal beskrives i den nye lov.

LLO: Gå tilbage til forhandlingsbordet

LLO’s svar i denne anden høringsrunde er mere kritisk, end i første runde, og det hænger sammen med at dette andet udkast samlet set er en forringelse i forhold til det første udkast.

LLO opfordrer derfor partierne bag aftalen om sammenskrivningen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten) til igen at gennemgå lovforslaget ift.  gældende ret så lejerne ikke skal risikere huslejestigninger i mindre ejendomme og lave et nyt, enklere udkast til lejelov med god beskyttelse af alle lejere, uanset postnummer.

Du kan læse LLO’s høringssvar her.

Læs mere…
05-02-2021

Mange lejere er plaget af fugt og skimmel i deres bolig, hvor udlejer ikke håndterer problemet.

TV2 Nord har spurgt chefjurist i Lejernes Landsorganisation, Anders Svendsen, om, hvad man som lejer kan gøre, hvis man oplever skimmelsvamp eller andre misvedligeholdelser i sin bolig:

- Det vigtigste det er, at man får undersøgt, om det er farligt at bo i boligen. Der kan man henvende sig til teknisk forvaltning, som kan gå ud og vurdere, om boligen er sundhedsfarlig.

- Nogle gange kan de her ting ordnes ved at henvende sig til udlejer. Hvis udlejer ikke vil reagere, skal man gå til teknisk forvaltning. Hvis teknisk forvaltning vurderer, at det er sundhedsfarligt at bo i boligen, har kommunen en genhusningsforpligtelse, for de berørte lejere. Hvis kommunen ikke finder noget sundhedsfarligt, så ser det i dette tilfælde ikke ud som om, det er et godt indeklima, der er tale om, og så kan man henvende sig til huslejenævnet i stedet og køre en vedligeholdelsesmangelsag.

Læs artilken og se indslaget fra TV2 Nord

Læs mere…
04-02-2021

Udlejerne overdrev vildt og Blackstone-pakken virker!

Dagbladet Børsen oplyste i går den 3. februar 2021, at salgspriserne på ældre udlejningsejendomme er faldet med ca. 8-12%. siden Blackstone-Pakken trådte i kraft 1. juli 2020, hvor priserne nåede deres foreløbige højdepunkt.

Undersøgelsen af salgspriserne er foretaget af rådgivningsvirksomhden Cushman & Wakefield | RED.

Udlejerforeningen EjendomDanmark oplyste ellers, at Blackstonepakken ville medføre et tab på 25-35% i en pressemeddelelse, hvor Blackstone-pakken i øvrigt blev kaldt ”en katastrofe for ejendomsmarkedet”.

LLO: En alvorlig overdrivelse, som skader troværdigheden.

Udlejernes tal blev ellers flittigt brugt til at tale imod de forbedringer for lejerne som Blackstonepakken medførte. Eksempelvis advarede Mona Juul (K) fra Folketingets talerstol, om tab for udlejerne på 30-35% da Blackstonepakken blev vedtaget.

Det var dog langt fra alle der havde regnet med prisfald i den størrelsesorden, eksempelvis regnede Boligminister Kaare Dybvad og boligministeriet med et værdifald på 3-8%. Dette viste sig at være langt tættere på virkeligheden.

Jeg synes EjendomDanmarks troværdighed lider et alvorligt knæk, udtaler landsformand Helene Toxværd.

”Når man forsøger at overdrive de økonomiske konsekvenser, og skyder et tocifret antal millarder over målet, så giver det jo ridser i lakken og jeg er sikker på, at de politikere, der har brugt tal fra EjendomDanmark vil overveje det en ekstra gang, inden de en anden gang risikrerer at sætte deres egen troværdighed på spil.”

Analytikere: Blackstonepakken virker efter hensigten.

"Om man bryder sig om det politiske indgreb eller ej, kan det konstateres, at det har haft den ønskede effekt. De udenlandske investorer har været totalt fraværende i 2020," siger partner Lior Koren fra Cushman & Wakefield RED til Børsen.

Kapitalfonden Blackstone købte i 2018 OMK-ejendomme for 3,8 mia. kr. I 2019 ca. 700 mio. kr. I 2020 var Blackstones opkøb af ældre udlejningsejendomme 0 kr..

Læs Børsen artikel her: https://borsen.dk/nyheder/ejendomme/blackstoneindgreb-stopper-udenlandske-investorer (kræver abonnement).

Læs mere…
29-01-2021

Claus Højte 25 år i LLO Hovedstaden

Mandag den 1. februar kan Direktør Claus Sahl Højte fejre 25 års jubilæum i LLO Hovedstaden.

En egentlig festligholdelse af dagen tillader Coronasituationen desværre ikke…

- men Landsorganisationen ønsker Claus et KÆMPE TILLYKKE med jubilæet

- og glæder sig til det fortsatte samarbejde.

 

Med venlig hilsen

Helene Toxværd

Landsformand 

Læs mere…
29-01-2021

Lejer kæmper mod skimmel og sin udlejer

Der er udbredt skimmelsvamp i Orla Fiskers lejlighed, og det dårlige indeklima betyder, at han og hustruen planlægger at flytte. 

Ifølge Lejernes Landsorganisation er det ikke en usædvanlig klemme, som Orla befinder sig i:

- Generelt kan man sige, at sagsbehandlingen i huslejenævnet er på omkring et halvt år, så det kan jo være lang tid at vente, afhængig af hvad for en sag man har, siger Anders Svendsen, chefjurist i Lejernes Landsorganisation til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs hele artiklen fra TV2 Østjyllnad

Læs mere…
22-12-2020

LLO Hovedstaden søger jurist

Jurist på fuld tid – gerne nyuddannet

Er du interesseret i formueretten?
Kunne du tænke dig at være rådgiver på en arbejdsplads med gode kolleger og højt til loftet?

Vi søger en jurist, der:

 • Er interesseret i formue- og aftaleret
 • Gerne vil lave professionel, personlig rådgivning
 • Har social forståelse
 • Gerne vil opnå at blive specialist på lejelovsområdet
 • Kan kommunikere med høj og lav
 • Kan lide at arbejde selvstændigt i et arbejdsmiljø med høj grad af faglig udveksling

Du kommer ikke kun til at levere service til medlemmerne. Du kommer til at være på en arbejdsplads, hvor du også kan være med til at ændre rammerne for dit arbejde. LLO Hovedstadens rådgivere og deres oplevelser med lejernes hverdag er en stor del af grundlaget for LLOs politiske arbejde.

Søg stillingen via Jobnet

Læs mere…
18-12-2020

Nye regler for beboerrepræsentationer fra første januar 2021

Boligministeriet har ændret reglerne for beboerrepræsentationer.

Det betyder at:

 1. Maksimalbeløbet til beboerrepræsentationens arbejde stiger fra 342 til 502 kr. om året.
 2. Tegningsretten haves af beboerrepræsentationen i forening.
 3. Bekendtgørelsen er at anse som vedtægter.

Hensigten er at det bliver nemmere at drive en beboerrepræsentation, herunder at oprette en bankkonto til foreningen og at beboerrepræsenationen får flere økonomiske muskler.

Du kan læse de nye regler her

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser