Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-03-2022

LLO: Lejere betaler dobbelt for stigende varmepriser

Netop nu så stiger nettoprisindekset som følge af de stigende energipriser. Danmarks statistik meddeler at forbrugerpriserne har oplevet de største stigninger i 30 år.

Det rammer visse lejere dobbelt: både som huslejestigninger og som højere varmeregninger.

Læs mere…
11-03-2022

Sammenskrivningen: Pas på! Djævlen ligger i detaljen

"Ifølge chefjurist Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation (LLO) har formålet været, at ændringen er rent teknisk, og at du som lejer ikke mærker noget til det.

Der skal dog ikke pilles meget ved de juridiske papirer, før der reelt er hul til en ny tolkning.

- Djævlen ligger i detaljen, som Anders Svendsen udtrykker det.

Loven medfører nemlig ifølge LLO tvivl om, hvor høj husleje udlejere i mindre udlejningsejendomme må opkræve. Og Folketinget lægger op til, at det må afgøres af domstolene.

- Det er en potentiel forringelse for lejerne, fordi man efter vores mening kan risikere at tabe sin sag ved domstolene."

Læs artikel fra Avisen.dk her

Læs artikel fra Vi Lejere

Læs mere…
01-03-2022

Ny lejelov vedtaget

Folketinget vedtog d. 1. marts 2022 forslaget til ny lejelov.

Der er ikke med loven lagt op til ændringer til fordel for lejer eller udlejer. Det er derfor ikke meningen at du som lejer kommer til at mærke noget til ændringerne.

Under processen med denne lejelov har LLO afgivet flere høringssvar, deltaget i en eksperthøring, haft utallige møder med politikere og haft foretræde for Folketingets boligudvalg.

Der har under behandlingen været et par knaster, særligt spørgsmålet om hvad der må tages i husleje for mindre ejendomme, konkret om huslejen må sættes lige så højt som ved den nuværende boligreguleringslovs § 5, stk. 2. LLO (og flere af folketingets partier) har haft mange sværdslag med ministeriet om spørgsmålet.

Udfaldet på 5,2-spørgsmålet er blevet, at man lader det være op til domstolene at afgøre spørgsmålet. Dette må ses som et ”uafgjort” resultat. Vi ville selvfølgeligt helst have ”vundet” og dermed sikret lejerne imod store lejestigninger, men nu må kampen i stedet tages juridisk. Flere juridiske professorer støtter i forvejen LLO’s fortolkning af spørgsmålet, så vi føler, at vi står stærkt til denne kommende kamp.

Udover sammenskrivningen blev der vedtaget lovændringer for at sikre fremlejetagere bedre imod fremlejegivere. LLO har afgivet høringssvar 

Lovændringen kommer til at få stor betydning for sagsbehandlere, huslejenævn m.v. da lovene kommer til at få nye paragrafnumre. LLO vil afholde et særligt kursus herom. Dette sker fredag den 4. marts 2022

Du kan læse LLO’s høringssvar på LLO.dk 

Læs mere…
15-02-2022

Bor du til leje? Deltag i vores spørgeundersøgelse: Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv

Lejernes Landsorganisation samarbejder med EjendomDanmark i det toårige projekt "Digitalt fokus for lejer og ejer - i et bæredygtigt perspektiv", som EjendomDanmark har igangsat i samarbejde med PwC, Rambøll og BUILD med opbakning fra en lang række af ejendomsbranchens aktører. 

 

Det er vigtigt og afgørende at få dit input med.

Benyt dette link til at besvare spørgeskemaet

 

Baggrund for projektet

Ejendomsbranchen oplever, som mange andre brancher, en digital transformation. For at udnytte det store digitaliseringspotentiale er der behov for at digitale løsninger omdannes til praktiske værktøjer, der kan understøtte hverdagen hos lejere, ejere, administratorer og virksomheder.

En øget digitalisering i ejendomsbranchen kan desuden medvirke til en mere bæredygtig retning. Ejendomme står for ca. 40 pct. af den samlede CO2-udledning på verdensplan. Her vil digitale løsninger og ny teknologi, der blandt andet kan give en bedre energistyring, være afgørende i målet om at sænke det samlede danske C02-nivaeu. 

Læs mere…
15-02-2022

Ny dato for Beboerrepræsentationskursus

I Vi Lejere nr. 1. 2022  fremgår det, at vi afholder Beboerepræsentationskursus lørdag den 19. marts 2022.

Denne dato må vi desværre ændre til lørdag den 2. april 2022.

Vi beklager naturligvis, at rettelsen ikke nåede med i Vi Lejere nr. 1/2022.

NB: Invitation udsendes i uge 8. 

Læs mere…
12-02-2022

Ny aftale om varmecheck

Regeringen (Socialdemokratiet), SF, Radikale, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne har i går indgået en aftale om målrettet varmecheck og udfasning af gasfyr.

Varmechecken er en engangsudbetaling på cirka 3.750 kroner og udbetales til cirka 320.000 husstande med en indtægt på under 550.000 (598.000 før AM-bidrag) kroner om året.

Målgruppen omfatter:

- Husstande, der opvarmes af gasfyr.

- Husstande, som ligger i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.

- Husstande med el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning.

- Checken udbetales automatisk uden ansøgning.

Kilde: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

LLO er glade for, at der bliver givet ekstra hjælp og at hjælpen gives direkte til de berettede lejere uden ansøgning.

Vi følger udformningen af reglerne tæt, så vi kan sikre, at de foregår efter hensigten.

Husk at du måske også kan få hjælp til varmeregningen ud over den aftale, der netop er indgået, hvis du er på folkepension eller førtidspension. Det kræver dog en ansøgning. Læs mere i seneste nummer af Vi Lejere: https://www.vi-lejere.dk/artikler/posts/se-hvor-meget-du-kan-fa-i-varmetillaeg/

Du kan læse mere om aftalen på Klimaministeriets hjemmeside: https://kefm.dk/aktuelt/nyheder/2022/feb/aftale-om-maalrettet-varmecheck-og-udfasning-af-sort-varme

Læs mere…
11-02-2022

Leder: Alt handler om penge - så mange som muligt

Store pengetanke spekulerer fortsat i lejeboliger, der ses som givtige investeringsobjekter.

I LLO's medlemsblad, Vi Lejere nr. 1. 2022, har vores landsformand, Helene Toxværd, sædvanen tro skrevet bladets leder - en skarp en af slagsen.

Her italesættes ovenstående problem - og rækkes ud efter lejere, som bor i §5, stk. 2 moderniserede lejemål, som ønsker deres husleje prøvet.

I må gerne kontakte LLO, så vi kan hjælpe med at tage sagen i huslejenævnet.

Kontakt: llo@llo.dk

Lederen læses her

Læs mere…
19-01-2022

Støttepartier stejler over ny lejelov: Frygter huslejestigninger for tusindvis af lejere

Efter advarsler fra LLO om risiko for omfattende huslejestigninger for tusindvis af lejere kræver både Enhedslisten, SF og Radikale ændringer af regeringens forslag til en ny lejelov. Der er ingen grund til panik, lyder det beroligende svar fra professor, mens ministeren vil sende tvisten til domstolene.

https://www.altinget.dk/by/artikel/lejere-advarer-detalje-i-stort-lovkompleks-kan-foere-til-store-huslejestigninger

 

Læs mere…
16-01-2022

LLO-lokalformand om usunde lejeboliger: Vi oplever gang på gang, at kommunerne ikke efterlever deres ansvar

I LLO Horsens har de i mange år haft et stærkt fokus på skimmelsvampens skadelige effekter - og arbejdet for at myndighederne tager deres ansvar.

Læs artiklen her

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser