Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-04-2019

ER DER STYR PÅ JERES BRUGSVAND IFT. LEGIONELLA?

På vores hjemmeside har vi information om legionella og gode råd til, hvordan man bedst undgår bakterien. Tryk her for link

Læs mere…
05-04-2019

RENOVER prisens podcast

"Bygninger Fortæller” er en podcastserie af RENOVER prisen, som har til formål at fortælle de gode historier om nogle af Danmarks bedste renoveringsprojekter. Om visionære, kreative og inspirerende projekter, der giver ny værdi til eksisterende bygninger, skaber lokal forandring og kommer os alle sammen til gode. Fortællingerne anerkender og hylder nyskabende og velgennemtænkte renoveringsprojekter, men beskriver også udfordringerne forbundet med et stort renoveringsprojekt. “Bygninger Fortæller” skal inspirere til nye og flere renoveringer, som langsigtet løfter den eksisterende bygningsmasse i Danmark.

Podcastserien kommer løbende omkring fem af Danmarks bedste renoveringsprojekter, som gennem årene er blevet nomineret til prisen. I hvert afsnit stilles der skarpt på ét af projekterne. Podcasten udgives af BARK rådgivning og er produceret af Filt CPH.

Renover prisens podcast: Bygninger fortæller

Læs mere…
13-03-2019

Sidste etape af omstridt Airbnb-lov er på vej gennem Folketinget

Men kritikken er massiv. Selv de partier, der støtter aftalen er dybt skeptiske. For selv om der bliver lagt loft over udlejningen af danskernes boliger, kan de fortsat leje værelserne ud alt det de lyster. Og det hæmmer effekten af den omstridte Airbnb-lov, som Folketinget skal førstebehandle i eftermiddag, lyder kritikken fra Lejernes Landsorganisation (LLO), de private udlejere og hotel- og restaurationsbranchens organisation Horesta, der i et fælles opråb til politikerne kalder aftalen et knæfald for Airbnb.

Læs artiklen her

Læs mere…
04-03-2019

Udenlandske kapitalfonde giver flere sager i LLO

Som du måske har hørt i medierne, køber udenlandske kapitalfonde stort op i København og omegn.

Strategien er, at de straks efter overtagelsen igangsætter moderniseringsarbejder og varsler lejeforhøjelser – og i mange tilfælde betyder deres adfærd, at lejerne med god grund bliver bekymrede for, hvad der sker med deres boliger.

Dette afstedkommer, at lejerne går til LLO for at få bistand, fordi det er LLO, der kan hjælpe i den situation.

I én ejendom har en overtagelse fx betydet huslejenævnssager for 145 af de godt 650 lejere.  I en anden har en kapitalfondsovertagelse betydet huslejenævnssager for 41 af de 110 lejere.

Af denne årsag har LLO Hovedstaden i de første to måneder af 2019 åbnet 10 % flere sager end i samme periode i 2018.

Samtidig oplever vi generelt i LLO et meget stort antal henvendelser fra bekymrede og vrede lejere og beboerrepræsentationer, som gerne vil klædes på til at imødegå og i videst udstrækning forhindre fremtidige problemer pga. kapitalfondes opkøb af den ejendom de bor i.

I LLO fører vi alle sager og besvarer alle henvendelser - det er det LLO er sat i verden for. Men dette kan desværre også medvirke til lidt længere svar- og sagsbehandlingstider. Vi håber I vil have forståelse for dette. 

Læs mere…
28-02-2019

LLO skal være med til at kulegrave 5.2

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti er efter lang tids pres fra bl.a. LLO og den seneste tids pressefokus på udenlandske opkøb og voldsomt stigende huslejer, blevet enige om at nedsætte et ekspertudvalg, som skal undersøge omfanget og virkningerne af de såkaldte ”gennemgribende renoveringer” (Brl § 5 stk. 2).

Arbejdsgruppen nedsættes pr. 1. april og skal være færdig d. 1. oktober 2019.

I LLO hilser Landsformand Helene Toxværd initiativet velkommen:

”Det er positivt, at der nu kommer konkrete tal på bordet. LLO har i årevist efterlyst netop dette, for ingen kan være tjent med den nuværende udvikling hvor ejendom efter ejendom opkøbes, med det resultat at huslejerne stiger i ekspresfart.

Det er ingen hemmelighed, at vi helst havde set at 5.2. helt blev afskaffet og erstattet at mere intelligente og fremtidssikrede ordninger. Ordninger der sikre velvedligeholdte boliger i Danmark og ikke velvedligeholdte udlejere, pensionskasser og amerikanske kapitalfonde. Og vi havde derfor gerne set, at man fra politisk side havde gennemført det tidligere annoncerede beslutningsforslag fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti om et straksindgreb. Dette kommer ikke, men vi er glade for, at et flertal i Folketinget ikke vil sidde på hænderne, og at partierne stilles frit til at ændre (eller ophæve) § 5, stk. 2 når udvalgets rapport er klar. For det er der i den grad brug for, hvis vi vil have byer som alle skal have råd til at bo i”.

Link til pressemeddelelsen på ministeriets hjemmeside

Læs mere…
26-02-2019

Almene boliger har lav husleje

I en analyse, Transport-, Bygnings- og Boligministeriet selv har fået udfærdiget, fremgår det, at huslejen i de almene boliger er flere tusinde kroner lavere pr. måned for en godt 80 kvm. bolig, end tilsvarende boliger i nærområderne.

Analysen har til formål at vurdere mulighederne for at sælge almene familieboliger i de "hårde ghettoer" til ejerboliger eller private udlejningsboliger. 

Det er analysefirmaet Copenhagen Economics, der har benyttet det gennemsnitlige huslejeniveau i nærområdet til at beregne, hvad en investor er villig til at betale for de almene familieboliger. 

Link til analyserne i ministeriet

Læs mere…
19-02-2019

LLO producerer en række små, informative film

Som noget nyt har vi i LLO produceret en række små film med temaet - GØR DET RIGTIGT.     

Vi har længe haft et ønske om at producere en række små, informative film om de problematikker vi oplever, at vores medlemmer oftest støder på.

Det er nu lykkedes og de kan ses på LLO's YouTube kanal: 

https://www.youtube.com/channel/UCWdlDkIVlQkoDaiYGNBEl2A

Der vil løbende komme nye film, som tager emner op, som vi opftest oplever efterspørgsel omkring.

Del gerne filmene med bekendte, familie og venner – og ikke mindst med beboerne  i jeres ejendom.

Ris og ros modtages meget gerne på Facebook, hvor filmene også ligger: https://www.facebook.com/LejernesLandsorganisationDanmark/

Læs mere…
21-01-2019

LLO UDGIVER BOG OM LEJEAFTALER

 LLO udgav 18. januar 2019 bogen Lejeaftaler - en håndbog - den første af sin slags udgivet på dansk.

"Lejeaftaler - en håndbog" kan downloades gratis på LLO's hjemmeside: http://llo.dk/lejeaftaler og kan desuden købes i trykt udgave samme sted. 

Bogen er skrevet af Anders Serup Svendsen, chefjurist i LLO. Bogen forsøger både at give gode råd til, hvordan en lejeaftale skal laves, og hvordan man skal fortolke en lejeaftale, der allerede er indgået.

Målgruppen er almindelige mennesker uden juridiske forhåndskundskaber, men stoffet er selvsagt juridisk, da lejekontrakter er juridiske dokumenter. 

Baggrunden er, at vi i vores sagsbehandling oplever, at medlemmer har skrevet under på en lejekontarakt, hvor nogle af vilkårene ikke viser sig at være til deres fordel. Specielt udlejers tilføjelser i afsnittene om særlige vilkår i lejeaftalen kan afstedkomme, at du som lejer binder dig til en kontrakt, hvor udlejer har kunnet fravige de almindelige lejelovsregler.

Dette og meget andet forsøger vi at rådgive omkring - nu ikke kun gennem vores sagsbehandling, men også med denne bog.

 

 

 

 

 
Læs mere…
08-01-2019

LLO Horsens nyhedsbrev januar 2019

Nyhedsbrev fra LLO Horsens, med hvad der rør sig i afdelingen pr. januar 2019

Læs mere…
23-11-2018

Ghettopakke vedtaget – kampen for almene boliger stopper ikke

Folketingets partier (bortset fra Enhedslisten, Radikale og Alternativet) vedtog i dag den såkaldte ”ghettopakke”.

Pakken er født med den forestilling, at det er de almene boliger, der er problemet. Det er det ikke. Det er de almene boliger, der er løsningen.

Pakken vil løse ”ghettoproblemerne” ved at tvinge andelen af almene familieboliger ned i de berørte områder. Dette betyder at de eksisterende boliger enten skal sælges, nedrives eller omdannes til ungdoms- eller ældreboliger. Andelen kan også blive mindre ved at der bygges mere nyt, der ikke er alment i området.

Der har været forskellige versioner af pakken fra regeringen fremlagde forslaget i marts til at det nu er vedtaget. Ændringerne har gjort det oprindelige udspil bedre, da man er kommet af med de forslag, der ville have tømt landsbyggefonden for midler, og givet få muligheder for at grænsen for hvor mange almene boliger der må være i boligområdet kan forhøjes, under visse omstændigheder.

Desværre er det dog også som noget nyt blevet muligt for kommunerne at sætte de almene boligselskaber udenfor indflydelse, når der skal laves en plan for hvordan andelen af almene boliger skal sættes ned.

Forslaget er samlet set et tilbageskridt i forhold til den nuværende lovgivning, men en forbedring i forhold til det oprindelige og deciderede lejerfjendtlige udgangspunkt.

Konsekvenserne står nu klart: 

  • De almene boliger, der bliver solgt til private investorer, er de samme boliger som tidligere -bare dyrere.
  • Der er stadigvæk gode boliger, der skal rives ned -blot fordi de er almene familieboliger.
  • Beboernes sociale problemer forsvinder ikke af at flytte dem.
  • De øvrige almene boligafdelinger vil opleve et større pres.

Vedtagelsen af ghettopakken er et nederlag for alle der holder af almene boliger og for LLO stopper kampen ikke her. Vi vil blive ved med at kæmpe for gode boligforhold til alle og for de enkelte lejeres indflydelse på eget hjem.

Kontaktoplysninger: 
Tlf. 33 86 09 21 og llo@llo.dk

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser