Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

27-10-2022

Glæde over udspil om huslejeregulering

Enhedslisten kom tirsdag med et udspil om huslejeregulering også i nyt byggeri, og det er vi i LLO rigtig glade for.

Huslejeregulering i nybyggeri har længe været et af LLO´s store ønsker – og vi støtter derfor forslaget og håber, at det kan blive til virkelighed. Der er mange reaktioner på forslaget, og heldigvis mange, der hilser det velkomment som et vigtigt bidrag til betalelige boliger – også for fremtiden.

Læs mere…
27-10-2022

Holder Huslejeloftet?

Lejerne i Danmark kan ikke være sikre på hvilken husleje, der skal betales efter næste folketingsvalg.

Lejelovsforliget blev nemlig opsagt i august 2022, fordi partierne bag det daværende lejelovsforlig (Socialdemokratiet, Venstre, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) ikke kunne blive enige om at indgå en aftale om huslejeloftet.

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Det Radikale Venstre stod bag aftalen, men Venstre og Dansk Folkeparti gik ikke med.

Med de seneste meningsmålinger har partierne bag huslejeloftet ikke nødvendigvis 90 mandater. I den seneste Voxmetermåling (25. oktober 2022) har partierne bag huslejeloftet 83 mandater. Partierne imod udgør ca. 71 mandater, og så er det uvist om Moderaterne (med 21 mandater) vil beholde huslejeloftet eller ej.

Link til LLO´s PRM

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
14-10-2022

Udlejer dropper lejestigning for sine 250 lejere

Det er en hård tid med stigende priser overalt, og rigtig mange har svært ved at finde pengene til de voldsomme stigninger i dagligdagen.

Derfor er det godt at se, at der er udlejere som Kaj Ove, udlejere der passer på deres lejere og simpelthen undlader at lade lejen stige.

  • I LLO håber vi  - ligesom Kaj Ove - at hans eksempel vil tjene som inspiration for andre udlejere.

Læs artiklen her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
13-10-2022

Valg 22 - tre spørgsmål til partierne

LLO har på vegne af lejerne stillet alle opstillingsberettigede partier tre spørgsmål om husleje, om huslejeregulering og om loftet over huslejestigningerne – se partiernes svar nedenfor.

Læs mere…
12-10-2022

Der investeres fortsat markant i det danske ejendomsmarked!

Investeringsproblemet begrænser sig ikke kun til at omhandle kapitalfonden Blackstone.

De største investorer på det danske boligmarked sidste år var de svenske investorer Heimstaden og Niam, den danske Koncenton, AP Pension og tyske Catella.

I et stort portræt af Blackstone i den britiske avis The Guardian, der blev bragt i slutningen af september, fortæller direktør i Lejernes Landsorganisations hovedstadsafdeling Claus Højte, at man med Blackstone-indgrebet kun lige akkurat skraber overfladen af problemstillingen.

For ham er pensionskasserne et mindst lige så stort problem, når det kommer til størrelsen på huslejer. Siden Blackstone-indgrebet i Danmark har danske pensionskasser investeret i udlejningsejendomme – både i Danmark og i Belgien og Tyskland. Danske pensionskasser er også kritiseret for at lave lignende manøvre i andre storbyer.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
11-10-2022

Færre 5,2-udlejninger, dyrere husleje

Det er fortsat en god investering at købe danske ejendomme.

En opgørelse fra firmaet Cushmann & Wakefield viser, at der i 2021 blev handlet udlejningsejendomme for ca. 65,8 mia. Udenlandske investorer stod bag 54 pct. af opkøbene på landsplan. I København er tallet 71 pct..

Udviklingen følger tendensen, som vi så inden det såkaldte Blackstone- indgreb, der trådte i kraft d. 1. juli 2020: Danske lejere betaler så høje huslejer, at det tiltrækker investeringer fra hele verden. Blackstonepakken virker tilsyneladende ikke afskrækkende for de udenlandske investorer.

Læs mere…
06-10-2022

Er huslejen for høj?

Hvad gør man, hvis man er i tvivl om huslejen er for høj?

Læs her, hvad en af vores rådgivere råder et medlem til at gøre.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
05-10-2022

Hvornår er man en fælles husstand?

Må man lade et familemedlem flytte ind og hvad er reglerne?

Det har et medlem spurgt LLO om.

Konklusionen er, at der skal være tale om fælles husstand:

Når du lejer en lejlighed, må du benytte det lejede sammen med medlemmer af din husstand. Hvorvidt der er fælles husstand er en konkret vurdering, men som udgangspunkt gælder, at I har et vist fællesskab omkring indkøb, madlavning, rengøring og husholdningen generelt.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
04-10-2022

LLO: Boliger, som kan betales af små- og mellemindkomster, forsvinder ud af den danske boligmasse

- Det private, danske udlejningsmarked er præget af stejlt stigende huslejer, hvor lejen i de nye ejendomme er historisk høj. Og i den ældre del af boligmassen laves der ”gennemgribende moderniseringer” typisk ved at indsætte et nyt køkken og et nyt bad – og så sættes huslejen op også her.

Typisk er huslejen for nye lejere op til 80 pct.højere, når ”moderniseringen” er gennemført, og selv om Blackstone-pakken har dæmpet antallet, så forsvinder der fortsat godt 1.500 betalelige boliger årligt på denne konto, siger Helene Toxværd, Landsformand i LLO.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-10-2022

Økonomisk pressede lejere kan ikke betale deres husleje

Stor stigning i antallet af lejere, der har problemer med at betale deres husleje, og en fordobling i antallet af lejere, som risikere at blive sat ud af deres bolig.

Det er den ulykkelige situation for rigtigt mange af landets lejere - både i privat og i alment boligbyggeri - efter en række måneder med stigende forbrugspriser.

I LLO ser vi desværre at vores medlemmer henvender sig i stigende antal, da de ikke kan betale deres husleje.

- Folk er pressede. Det er helt sikkert. Der er pres på især i den nederste del af boligmarkedet, og især i forhold til dem som i forvejen ikke har så mange midler – lavindkomstgrupper og enlige forsørgere, lyder det fra landsformanden i LLO, Helene Toxværd.

 
 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser