Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

05-10-2022

Hvornår er man en fælles husstand?

Må man lade et familemedlem flytte ind og hvad er reglerne?

Det har et medlem spurgt LLO om.

Konklusionen er, at der skal være tale om fælles husstand:

Når du lejer en lejlighed, må du benytte det lejede sammen med medlemmer af din husstand. Hvorvidt der er fælles husstand er en konkret vurdering, men som udgangspunkt gælder, at I har et vist fællesskab omkring indkøb, madlavning, rengøring og husholdningen generelt.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
04-10-2022

LLO: Boliger, som kan betales af små- og mellemindkomster, forsvinder ud af den danske boligmasse

- Det private, danske udlejningsmarked er præget af stejlt stigende huslejer, hvor lejen i de nye ejendomme er historisk høj. Og i den ældre del af boligmassen laves der ”gennemgribende moderniseringer” typisk ved at indsætte et nyt køkken og et nyt bad – og så sættes huslejen op også her.

Typisk er huslejen for nye lejere op til 80 pct.højere, når ”moderniseringen” er gennemført, og selv om Blackstone-pakken har dæmpet antallet, så forsvinder der fortsat godt 1.500 betalelige boliger årligt på denne konto, siger Helene Toxværd, Landsformand i LLO.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
03-10-2022

Økonomisk pressede lejere kan ikke betale deres husleje

Stor stigning i antallet af lejere, der har problemer med at betale deres husleje, og en fordobling i antallet af lejere, som risikere at blive sat ud af deres bolig.

Det er den ulykkelige situation for rigtigt mange af landets lejere - både i privat og i alment boligbyggeri - efter en række måneder med stigende forbrugspriser.

I LLO ser vi desværre at vores medlemmer henvender sig i stigende antal, da de ikke kan betale deres husleje.

- Folk er pressede. Det er helt sikkert. Der er pres på især i den nederste del af boligmarkedet, og især i forhold til dem som i forvejen ikke har så mange midler – lavindkomstgrupper og enlige forsørgere, lyder det fra landsformanden i LLO, Helene Toxværd.

 
 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
02-10-2022

Det danske oprør mod Blackstone

Interessant long read artikel om kapitalfonden Blackstone i engelske The Guardian, hvori Danmark fremhæves som det land, hvor Blackstones forretningsmodel møder lejeres, lejerorganisationers og politikernes modstand, der som bekendt kulminerer med Blackstone-loven.

Læs artiklen her.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
30-09-2022

Skal du leje en bolig? Kom uden om de dyre paragraffer i lejeaftalen

Det kan betale sig at forhandle med udlejeren, hvis du som ny lejer vil undgå de store huslejestigninger, der kan komme fra stigninger i nettoprisindekset.

- Som ny lejer er der ikke andet at gøre end at gå en udlejer på klingen og simpelthen italesætte, at prisen bliver for høj, og at man derfor ikke er i stand til at betale for det, siger chefjurist i LLO Anders Svendsen til Ritzau.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-09-2022

Hold ekstra øje med din indvendige vedligeholdelseskonto

I mange lejeaftaler er det aftalt, at udlejer har pligten til indvendig vedligeholdelse. Når dette er aftalt, skal udlejer føre en indvendig vedligeholdelseskonto og kan udover den lovlige leje opkræve et lovbestemt beløb, som henføres til kontoen.

Med den nye lejelov, som trådte ikraft den 1.7.2022, sker der en regulering midt i året.

Som lejer skal man være opmærksom på, at udlejer for året 2022 skal hensætte to forskellige beløb til den indvendige vedligeholdelseskonto, et for første halvår og et for andet halvår.

Udlejer har desuden pligt til at meddele dette til lejer.

Læs mere…
23-09-2022

Ubehagelig efterregning kan ramme danske forbrugere

De danskere, som endnu ikke har mærket energikrisen, kan blive ramt på bagkant af store efterregninger.

I løbet af 2022 har danskerne i højere grad end tidligere været tvunget til at forholde sig til priserne på varme og el.

De høje elpriser har allerede ramt mange, men for nogle har den dyre strøm ikke kunnet aflæses på regningen.

Læs mere…
22-09-2022

Fire highlights fra Folketingets vedtagelse af huslejeloftet

Folketinget vedtog i dag d. 22.9.2022 et meget omtalt huslejeloft, som LLO har kæmpet hårdt for hele året, og som nu endelig er på plads. Vi har her samlet fire highlights fra anden og tredjebehandlingen af lovforslaget.

Læs mere…
22-09-2022

Facts om: eksperthøring om huslejeloftet

LLO deltog i en eksperthøring om huslejeloftet. Her er tre ting som LLO’s chefjurist Anders Svendsen mener, du bør vide om høringen. 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser