Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

06-12-2016

Den internationale lejerbevægelse: Huslejeregulering er en del af retten til et hjem

The International Union of Tenants (IUT), som LLO er en del af, har afholdt kongres i oktober. Fokus var på huslejeregulering.

Huslejeregulering kan have mange forskellige udformninger på tværs af landegrænser, men fælles for huslejeregulering er, at huslejen ikke udelukkende fastsættes på markedsvilkår.

IUT argumenterer for, at huslejeregulering er en del af den moralske ret til et hjem, og at de lejere, der igennem længere tid har passet på lejligheden, og gjort ejendommen til et attraktivt sted at bo, har en rimelig interesse i at kunne blive boende.

Hvis retten til et hjem, skal give mening, bliver den også nødt til at omfatte de, der ikke vil kunne få en passende bolig på markedsvilkår.

IUT anfører også at huslejereguleringen er et svar på det ulige magtforhold, der er imellem lejer og udlejer, der med sikkerhed eksisterer i områder, hvor der er bolignød.

Se IUT’s kongresudtalelse (på engelsk) her: CongressStatement2016

Huslejereguleringen kan ikke stå alene

Ønsker man en reel beskyttelse af lejers rettigheder, bliver der ligeledes nødt til at være beskyttelse imod usaglige opsigelser, og kunne kræve en effektiv udførelse af vedligeholdelsesarbejder i ejendommen etc.

I Danmark er der stærk beskyttelse imod udlejers opsigelser, og huslejenævn kan pådømme sager om vedligeholdelsesmangler, dog afhænger den reelle beskyttelse ofte af ejendomstypen.

Dette er dog langt bedre forhold end mange andre lande, hvor lejerne ikke er i nærheden af at have den beskyttelse vi har i Danmark.

Eksempelvis var der på kongressen en repræsentant fra Lejerbevægelsen på Queensland, Penny Carr, der var blevet opsagt uden grund med to måneders opsigelsesvarsel, fra sit hjem som hun havde beboet i 19 år. Dette var muligt som følge af den ikke-eksisterende lejerbeskyttelse i Australien.

Huslejeregulering udfases i Danmark

For ejendomme der er taget i brug d. 1. januar 1992 og frem, kan udlejer betinge sig at huslejen skal fastsættes frit, når kontrakten skal skrives. Det samme gælder i en række andre tilfælde: overgang fra bolig til erhverv (i visse tilfælde), og når udlejer opretter nye taglejligheder.

Desuden kan lejen sættes langt højere end det normale niveau, gennemgribende moderniseringer af lejemål. Dette sker typisk når en lejer, der bor til en betalelig leje fraflytter et lejemål, og den sættes i stand inden den nye lejer skal flytte ind.

Reelt forsvinder de betalelige boliger derfor i Danmark.

LLO kæmper for en rimelig huslejeregulering af alle boliger i Danmark, og du kan støtte vores arbejde ved at melde dig ind her: Bliv-medlem

Læs mere…
05-12-2016

Stud.jur. søges til LLOs Servicekontor i Aarhus

LLOs Servicekontor i Aarhus søger en eller flere stud.jur. med interesse for, og evt. erfaring med lejeret inden for

sagsbehandling og rådgivning af sager på det lejeretlige område.

Læs mere…
02-12-2016

LejernesLO har et debatindlæg i Altinget.

Her skriver Cheføkonom, Jesper Larsen, og juridiske konsulent, Anders Svendsen, om den nye lejelov, dens svagheder og hvad LLO gerne ser ændret når nu loven skal efterjusteres. Desuden har vi i vores seneste medlemsblad, Vi Lejere, bragt et indstik om netop lejeloven med en lang række punkter man som lejer skal være specielt opmærksom på. Bladet finder du her: Vi Lejere

Link til Altinget: LLO debat

Læs mere…
29-11-2016

Lejernes LO byder den nye boligminister, Ole Birk Olesen, velkommen.

LLO håber, at boligområdet vil få meget større bevågenhed via den nye sammensætning af ressortområder, siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Regeringsgrundlaget siger ikke meget om boligområdet, men der åbnes dog for to vigtige initiativer. Regeringen vil lave en handlingsplan for færre hjemløse og regeringen vil tilvejebringe flere små, billige boliger.

”Det er to gode initiativer, som Lejernes LO støtter”, siger Helene Toxværd. ”Hjemløsheden stiger, og det bliver sværere og sværere for almindelige indkomster at finde en betalelig bolig i storbyerne. LLO’s rolle bliver at holde regeringen fast på, at der ikke skal opføres fattigboliger for at dække det store behov, men at fokus i stedet bliver at alle borgere – ikke kun boligejerne - skal bo ordentligt.”   

Den nye boligminister, Ole Birk Olesen, kender boligområdet fra flere års medlemskab af boligudvalget og som boligordfører. Det er en klar fordel for ministeren og for boligområdet.

Ole Birk Olesen kommer fra Liberal Alliance. LLO er spændt på at se, om ministeren vil søge brede flertal eller holde den liberale fane meget højt. For eksempel når det gælder overvejelserne om udstykning af andelsboliger og privatejede udlejningsboliger i ejerlejligheder, eller når det gælder liberaliseringen af lejelovgivningen for erhvervslejerne.

”Her venter vi spændt”, siger Helene Toxværd. ”LLO brugte valgkampen i 2015 til at fastholde statsministeren på hans valggaranti om ikke at røre ved huslejereguleringen, men de andre områder har vælgerne ikke haft en chance for at kunne tage stilling til.” siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Helene Toxværd ser frem til at møde den nye minister; ”Vi glæder os til at møde den nye minister, høre om hans planer og fortælle ham om den virkelighed, vi færdes i”.

Læs mere…
21-11-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens November 2016

Hvad stiller lejerne op når de bor med skimmelsvamp og vil fraflytte lejemålet?

Læs mere…
15-11-2016

Fattigdomsydelserne sender en lang række familier ned omkring den absolutte grænse for, hvor lidt man kan leve for

Rockwoolfondens Forskningsenhed (RFF) har lanceret en rapport, der opgøre minimumsbudgetter for en række familietyper. Minimumsbudgettet kan ses som en absolut grænse for, hvor lidt man kan leve for. 

AE (Arbejderbevægelsens Erhvervsråd) har beregnet, hvor mange der vil blive ramt hårdt af kontanthjælpsloftet (KT). Deres beregning tager samme udgangspunkt som ministeriet, nemlig at en lejelejlighed har en gennemsnitshusleje på 750 kr./kvm./år. 

Den beregningsmodel betyder, at antallet af lejere, der rammes af KT bliver undervurderet. LLO beklager, at man fx ikke er opmærksom på at der blandt danskere, der bor i lejebolig, er 100.000 lejere der bor til markedsleje, hvor 5.2 renoveringer og nybyggeri presser huslejen op på 1100/1200 kr./kvm./år. Her vil økonomien under kontanthjælpsloftet slet ikke kunne hænge sammen.

Link til AE artikel

Læs mere…
07-11-2016

LLO Djursland opretter direkte kontaktmulighed for boligforeningerne

Info til nuværende og kommende boligforeninger på Djursland og i Randers området. 

"LLO Djursland har fået en kontaktperson til sine medlemmer i boligforeningerne. Det er Dorthe Kruse, som medlemmerne nok kender fra LLO´s arbejde på Djursland siden 2013. Dorthe er ansvarlig for servicering og rådgivning af private og almene boligforeninger og deres lejere.

Dorthe Kruse kan kontaktes på info@llodjursland.dk eller på 23 48 44 18 mandag og fredag fra 10-12.

Dorthe vil også være behjælpelig med stiftelse af beboerrepræsentationer og afdelingsbestyrelser, hvor en sådan ønskes".

 

Med venlig hilsen

LLO Djursland

Læs mere…
04-11-2016

Lejere i Herning frygter stigninger i huslejen

Det drejer sig ikke kun om hastigheden hvormed man vælger at renovere, som Lars Krarup (V), borgmester i Herning kommune ellers agiterer for. 
Når private investerer i udlejningsejendomme er det ikke en investering i at give betalelige boliger til borgerne, men i forventning om økonomisk profit. Incitamentet for fx at 5.2 modernisere lejemål er næsten udelukkende muligheden for et større afkast og sjældent til lejers fordel. Borgmesterens argument om, at det "bare" er en forskel i, hvem der først påbegynder en modernisering klinger i LLO's ører lidt hult!

Indslaget fra TV MIDTVEST, bl.a. med LLO's næstformand, Lars Dohn, kan ses via dette link: lejere-i-herning-frygter-stigninger-i-huslejen

Læs mere…
01-11-2016

Nyhedsbrev LLO Horsens november 2016

Nyhedsbrev fra LLO Horsens afdeling, november 2016

Til vores medlemmer og tillidsfolk samt kontaktpersoner.

 
Læs mere…
01-11-2016

Vigtigheden af 10 års vedligeholdelsesplan

Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) har for Trafik- og Byggestyrelsen færdiggjort deres undersøgelse af, hvorfor en altan i Nykøbing Falster styrtede ned 31. juli 2016.

Fejlen lå i gennemtærring af alternens jernbefæstninger. Ikke i selve altanen, men hvor de var fastgjorte i husmuren. Konklusionen er, at det var nærmest umuligt at se med det blotte øje. Men hvis der havde været en 10 årig obligatorisk vedligeholdelsesplan af ejendommen, kunne der bl.a. have været holdt opsyn med konstruktionen.

LLO kan endnu engang kun anbefale, at der udføres obligatoriske 10 årige vedligeholdelsesplaner. En plan, der kan hjælpe udlejer med hvilke dele af en ejendom, der skal vedligeholdes hvornår og som kan være medhjælpende til at opdage skjulte fejl og mangler.  

Link til rapporten: Altankollaps

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser