Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

12-03-2020

Landssekretariatet har ændret telefontider pga. coronavirus

På opfordring fra myndighederne har LLO's landssekretariat sendt sine medarbejdere hjem.

Det betyder, at det frem til 13. april ikke vil være muligt at møde op på Landssekretariatet.

Vi holder telefonerne åbne, men i et begrænset tidsrum:

  • Mandag og fredag er telefonerne lukket
  • Tirsdag, onsdag og torsdag kan vi kontaktes telefonisk  fra 10-13.

Vi kan fortsat kontaktes via mail: llo@llo.dk, men vi beder om forståelse for, at svartiden kan være længere end ellers.

Hvad skal du gøre, hvis du har et fraflytningssyn eller udlejer vil have adgang?
 
Hvis du har planlagt et fraflytningssyn eller udlejer ønsker at få adgang til dit lejemål, bør du kontakte udlejer og lave en konkret aftale om hvad I skal gøre.
Hvis du fx er syg eller i den særligt sårbare gruppe, men har et fraflytningssyn, kan du give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, modtage fraflytningsrapport osv.
Du kan læse mere om fraflytningsreglerne i LLO’s guide om fraflytning eller vores guide specifikt om lejerelaterede områder og coronaproblematikken.
 

 

Med venlig hilsen

Landssekretariatet

Læs mere…
12-03-2020

LLO Hovedstaden går på vågeblus

På opfordring fra myndighederne sender LLO Hovedstaden sine medarbejdere hjem. Det betyder, at vores rådgivning går på vågeblus.

Det vil derfor i uge 12 og 13 ikke være muligt at få telefonisk eller personlig kontakt til bestemte rådgivere.

Sekretariatet i Vester Voldgade 9 vil være lukket for al personlig henvendelse i uge 12 og 13. Du kan ikke bestille tid til personlig rådgivning.

Derimod er vores telefoniske rådgivning åben fra 10-13, mandag til torsdag, men med meget nedsat bemanding.

Derfor beder vi om, at du kun ringer til os, hvis du har et meget akut problem, så du ikke blokerer for andres nødvendige og akutte rådgivning.

Alle igangværende sager vil blive behandlet, så du skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for dig. 

Alle ændringer vil blive meddelt via lloh.dk.

Hvad skal du gøre, hvis du har et fraflytningssyn eller udlejer vil have adgang?
 
Hvis du har planlagt et fraflytningssyn eller udlejer ønsker at få adgang til dit lejemål, bør du kontakte udlejer og lave en konkret aftale om hvad I skal gøre.
Hvis du fx er syg eller i den særligt sårbare gruppe, men har et fraflytningssyn, kan du give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, modtage fraflytningsrapport osv.
Du kan læse mere om fraflytningsreglerne i LLO’s guide om fraflytning eller vores guide specifikt om lejerelaterede områder og coronaproblematikken.
Læs mere…
11-03-2020

SERVICEKONTORET - TAGE-HANSENS GADE I AARHUS - Telefoner er åbne, men lukket for personlig henvendelser

Servicekontoret i Aarhus er fysisk lukket ned.

Efter opfordring fra myndighederne torsdag har vi besluttet, at fastholde lukningen af Servicecenteret, således at vores medarbejdere og frivillige frem til 13. april vil arbejde hjemmefra.

Vores primære fokus i de kommende uger vil derfor være, at kunne hjælpe medlemmer med akutte problemer, fortsætte igangværende sagsbehandling og overholde svarfrister m.v. 

  • Alle igangværende sager vil  fortsat blive behandlet, så man skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for et medlem.  
  • Men vi henstiller til,  at alle hjælper med at begrænse spørgsmål og henvendelser til meget akutte problemer således, at man ikke blokerer for andres nødvendige og akutte rådgivning.


Vores telefoner vil holde åbent mandag, tirsdag og onsdag ml 13-16, men med nedsat bemanding - hvorfor der må forventes længere ventetider.

Der kan ringes på: 33 86 09 20

Mailes på: info@servicekontoret@llo.dk

Vi håber på jeres forståelse og lover at vende tilbage med yderligere information - herunder om hvornår vi forventer at kunne åbne igen - så hurtigt som det er muligt.

Med venlig hilsen
Servicekontoret Aarhus
LLO - Lejernes Landsorganisation

Læs mere…
09-03-2020

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder i første halvår af 2020, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. 6. marts 2020, at man ikke afholder arrangementer med flere end 1.000 deltagere.
For arrangementer med færre end 1.000 deltagere, anbefaler styrelsen, at det konkret vurderes, om arrangementet bør gennemføres . Hvis arrangementet gennemføres anbefales det:

- At man ikke deltager, hvis man er særligt udsat pga. alder, immunforsvar eller lignende
- At der informeres grundigt om smitterisiko
- At håndsprit og vådservietter gøres tilgængelige
- At der laves afstand mellem siddeplader
- At fysisk kontakt undgås
- At der udvises hosteetikette

Læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling her:
https://politi.dk/-/media/mediefiler/billeder/artikel-b-3000px-x-h-2000px/kriseinformation/corona/plakat-forebyg-smitte-som-arrangoer.png?la=da&hash=3E243018454E93D3FA8E8B21635C059580E6FD00

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anbefaler LLO Hovedstaden, at man ikke afholder fysiske beboermøder i første halvår 2020.

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.
For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2020 fastsættes til 352 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 29,33 kr.
pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader.
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.
Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020
Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af større møder
pga. risikoren for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen,
der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde
denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen. Når det igen er muligt,
vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes.


Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 352 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fulmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________

Læs mere…
04-03-2020

LLO Hovedstaden åbner mødekontor i Slagelse, torsdag den 19. marts kl. 15

Hvis du ønsker at aflevere papirer til LLO eller få åbnet en sag om et problem med din bolig, kan du møde en repræsentant for LLO på kontoret.

Du kan ikke få rådgivning på kontoret i Slagelse, men du kan møde en repræsentant for LLO, der kan tage mod dine papirer og som kan fortælle dig, hvordan en sag forløber i LLO.

Hvis du overvejer et medlemskab af LLO, kan du også besøge kontoret og høre mere om, hvad du kan få ud af et medlemskab og hvad det koster. Du kan også få hjælp til indmeldelse.

Hvis du ønsker rådgivning, skal du ringe på 33 11 30 75 eller sende en mail til info@lloh.dk

Kontoret finder du på det gamle Posthus i Slagelse, som ligger lige ved siden af Slagelse station. Adressen er Sdr. Stationsvej 26, 2. sal. Der er elevator og ingen problemer med adgang, hvis du er bevægelseshindret.

Der er åbent hver torsdag fra 15-17, undtagen på helligdage.

Læs mere…
02-03-2020

Generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling 31. marts 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes på LLO Aalborgs adresse i lokalet ”Toppen” på 1. sal:
Østerport 2 (Baghuset)
9000 Aalborg

Der forefindes trappelift til dem har behov for dette

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:
1.    Valg af dirigent og referent
2.    Bestyrelsens beretning
3.    Godkendelse af regnskab og budget
4.    Indkomne forslag
5.    Valg:
a.    Formand for 2 år, Sigrun Mønnike-Hald genopstiller
b.    1 Bestyrelsesmedlem for 2 år, Hanne Stefansen genopstiller ikke
c.    2 Suppleanter for 1 år, Bent Knudsen genopstiller, Klaus Metnik genopstiller ikke
d.    1 Revisor for 2 år
e.    2 revisorsuppleanter for 1 år
6.    Afslutning

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op LLO Aalborg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet, samt repræsentanter fra Landsorganisationen.

Der vil være en let servering under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på info@lloaalborg.dk eller på tlf. 73702524  senest den 23. marts 2020
 

Med venlig hilsen
Lejernes Landsorganisation Aalborg

Sigrun Mønnike-Hald
Formand

Læs mere…
02-03-2020

Nu bliver det nemmere at bygge mindre boliger i København

Borgerrepræsentationen i København har vedtaget ny kommuneplan, der gør det lettere at bygge flere mindre boliger. 

LLO har i årevis kritiseret de rigide regler der var omkring 95 kvm. reglen, om at 75% af nyopførte boliger i København i gennemsnit skulle være 95 kvm.

Denne regel opblødes nu, så der igen kan opføres mindre familieboliger i København.

Læs mere her

 

Læs mere…
26-02-2020

Repræsentantskabsmøde i LLO Hovedstaden

Lørdag den 25 april 2020 kl. 10-15 i Karens Minde Kulturhus, Loftet,

Wagnersvej 19, 2450 København SV.

Læs mere…
17-02-2020

Generalforsamling i LLO Birkerød

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Birkerød

Tirsdag den 17.03.20 kl 19.00.

Birkerød Hovedgade 9, 3460 Birkerød.

Læs mere…
17-02-2020

Kursustilmelding - kort deadline - kontakt os via mail.

Årets første kurser - Lejeret 1, Rådgiveruddannelse og BR. kurset - ligger 28 og 29. februar 2020 og pt. er der en kort deadline. 

Kurserne står på side 18. i Vi Lejere nr. 1. 2020, som lige er udkommet.

Hvis du først modtager bladet helt op imod kursus-deadline og ønsker at deltage, kan du skrive en mail til tfr@llo.dk og forhøre dig om der fortsat er plads.

 

Med venlig hilsen

Landssekretariatet

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser