Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-04-2023

Fire vindere er kåret i den store internationale idékonkurrence "Neighbourhoods for Generations"

Vinderne blev fundet blandt 78 forslag fra lande som Sydafrika, Australien, Brasilien, USA. Idéerne skal nu videreudvikles, og målet er at skabe ny viden til gavn for hele boligsektoren.

Om valget af de fire vindere siger Christian Pagh, direktør og chefkurator for Oslo Architecture Triennale, som er juryformand for konkurrencen, til Fagbladet Boligen:

"Vinderne har evnet at skitsere ideer, som både er visionære og realistiske. Det kan kræve en god kulturel forståelse at kunne gribe ind i en dansk nabolagssammenhæng på en overbevisende måde."

På trods af bidrag fra hele verden er vinderne trukket blandt danske og norske bidrag, hvilket understreger styrken i kendskab til det lokale og den bagvedliggende kulturbaggrund.

"Et nabolag er jo per definition lokalt og specifikt, så det er i mine øjne ikke så overraskende, at vinderne findes blandt danske og et norsk bud. Uanset har det været virkelig inspirerende at se så forskellige idéer fra hele verden," siger Christian Pagh til Fagbladet Boligen.

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
14-04-2023

Lejer fik 27.727 kr. og fuldt medhold

Huslejenævnet i Svendborg har afgjort en sag om fraflytning, som gav lejer fuldt medhold.

Forhistorien er, at udlejer i flytteopgørelsen havde krævet, at lejer skulle betale hele lejers depositum på 21.900 kroner samt yderligere 5827,50 kr. i istandsættelsesomkostninger. Lejer havde ved fraflytningen overført de ekstra penge, men valgte alligevel at lade LLO´s Servicekontor i Aarhus vurdere sagen.

Fuldt medhold

Det viste sig at være en god ide. Nævnet gav lejer fuldt medhold, fordi nævnet fandt at udlejer ikke kunne dokumentere at have overholdt reglerne i lejelovens § 187, stk. 2, 3 og 4, som henfører til 14 dages fristerne for hhv. indkaldelse til fraflytningssynet og for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten.

Fordi udlejer ikke kunne dokumentere at have indkaldt lejer skriftligt til fraflytningssynet, kunne udlejer ikke kræve nogen form for istandsættelse af lejemålet jf. § 187, stk. 5.

Udlejer skulle derfor betale 21.900 kr samt ekstraopkrævningen på 5.827,50 kr. retur til lejer, og derudover skulle udlejer så betale det lovbestemte gebyr på 6102 kr. fordi lejer fik fuldt medhold.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
13-04-2023

Se den lovlige husleje i dit område

-interaktivt kort over godkendte huslejer i København og omegn

Via dette interaktive kort kan du se, hvilke huslejeniveauer, der er godkendt i dit område – hvis du bor i København og omegn.

 

Kortet indeholder de af huslejenævnet godkendte huslejer i enkelte lejemål i sager som LLO Hovedstaden har kendskab til. For at bevare lejernes anonymitet kan du kun se, i hvilken gade, lejligheden ligger.

Du kan bruge kortet til at få en fornemmelse af, hvor din egen husleje bør ligge. Hvis din husleje ligger over afgørelserne i dit område, kan du kontakte LLO Hovedstaden for en vurdering af, om din leje er for høj. Husk at du så skal være medlem.

Vær dog også opmærksom på, at huslejenævnet fastsætter lejen efter mange forskellige bestemmelser og forhold og at det måske er OK, at din leje er højere.

 

Læs mere…
07-04-2023

30% flere lejere er blevet sat ud i 2022 sammenlignet med året før

Konsekvenserne for de berørte lejere er enorme, og det samme gælder for børnene, der ofte er de mest sårbare.

I 2022 blev 2.316 husstande sat ud med fogedens hjælp. Det vil sige, at flere lejere bliver sat ud nu pga. inflationskrisen end coronakrisen.

De udsættelser som sker ved fogeden er dog kun toppen af isbjerget.

Lejere som flytter, når de får en ophævelsesskrivelse er fx ikke talt med i den opgørelse, ligesom sager hvor lejer når at flytte efter sagen er indbragt for domstolene, men inden sagen er afgjort heller ikke er talt med.

Dertil kommer den generelle nedgang i levestandard, som mange oplever nu. ”Rent eats first” siger man på engelsk. Så huslejen er typisk det første, der bliver betalt. Først når der ikke er mere tilbage at spare på, så kommer huslejerestancen og opsigelsen.

Den kommende huslejehjælp til de berørte lejere kommer allertidligst til september -altså om fem måneder- og den gælder i øvrigt kun lejere af almene lejemål, ikke udsætningstruede lejere i private udlejningsboliger.

Vi kan ikke undervurdere vigtigheden af at beskytte lejere mod at miste deres hjem og stå overfor økonomisk usikkerhed, derfor råber Lejernes Landsorganisation Danmark sammen med bl.a. Mødrehjælpen igen vagt i gevær i en artikel i Ritzau.

Vi må handle hurtigt for at støtte lejere og forhindre yderligere udsættelser.

 

Læs mere…
31-03-2023

Der er brug for et opgør og politisk handling

Kaktus Towers er ikke det eneste ufærdige byggeri, som LLO er bekendt med. Og hos LLO efterspørger man, at politikerne strammer reglerne for udlejere.

"Der er kort sagt brug for et opgør med “går den så går den”-attituden hos visse udlejere," siger chefjurist Anders Svendsen til Netavisen Pio, og fortsætter:

"De nuværende regler gør det meget dyrt at få en egentlig kompensation eller godtgørelse for de gener, som lejerne oplever i Kaktus Towers, da man skal føre en retssag herom."

"Samtidigt med at det er dyrt at kræve penge tilbage, så er der næsten aldrig nævneværdige konsekvenser for uefterettelige udlejere."

Han peger konkret på, at den klippekortsordning, hvor en udlejer midlertidigt kan få frataget retten til at administrere ejendomme, stort set aldrig bliver brugt.

“Kun 13 gange er en udlejer blevet sat under tvangsadministration - siden 2005! Det er mindre end én udlejer om året,” pointerer Anders Svendsen.

"Der er brug for at blive ryddet op, og det kræver skrappere sanktioner."

For at få hjælp har beboerne i Kaktus Towers oprettet en beboerrepræsentation og er derigennem foreningsmedlemmer hos LLO Hovedstaden, som varetager beboernes interesser og rettigheder, rådgiver og fører sager i huslejenævnet.

Hvis du selv er lejer i nybyggeri, der på lignende vis er dårligt opført, så kontakt LLO - vi kan rådgive dig: https://llo.dk/om-llo/afdelinger

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
29-03-2023

LLO: aldrig set noget byggeri, der var så dyrt og så dårligt

Det ny-opførte byggeri Kaktus Towers skulle være ren luksus - et tiny living koncept med fede fællesfaciliteter. Byggeriet har med sin stikkende fremtoning høstet ros, men også kritik for at være Danmarks grimmeste byggeri.

Men det er ikke kun udseendet, som stikker. Ifølge Claus Højte, direktør i Lejernes Landsorganisation Hovedstaden, er det ikke underligt, at flere lejere nu overvejer at flytte derfra.

»I mine 25 år i branchen har jeg aldrig set noget byggeri, der var så dyrt og så dårligt. Hvis det så kostede 500 kroner, så kunne man måske leve med, at det på ingen måde er i orden. Men de betaler 4.000 kroner per kvadratmeter per år. Det er den dyreste husleje, vi nogensinde har set i et lejebyggeri i København, og så skal det satme være i orden«, siger han til Politiken.

Læs artiklen fra Politiken (koster abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
27-03-2023

Børneopsparingen sluges af fraflytningsregning

I et brev til Ekstrabladets Nationen beskriver et par, hvordan deres udlejer underkendte deres istandsættelse af den lejlighed, som de havde boet i gennem to år, og at de nu frygter en kæmpe regning. Artiklen understreger vigtigheden af at dokumentere fejl og mangler - og at man altid bør søge rådgivning ved selv den mindste tvivl.

I denne sag havde lejerne selv malet, men udlejer synes ikke at det var gjort godt nok. Udlejer sagde desuden angiveligt, at de ikke kunne få fraflytningsrapporten, hvis de ikke skrev under på hans vurdering. Desuden siger lejerne at håndværkere stod klar udenfor imens synet pågik, hvilket i den grad lyder som aftalt spil.

Vi kan ikke give lejerne i denne sag en tidsmaskine, så vi kan ikke sige til dem, at de skulle have gået til LLO inden de flyttede. Havde de gjort dette ville vi sige, at udlejer ikke kan kræve at lejerne skriver under på udlejers egen vurdering. Hvis den fraflytningsrapport, som lejer får stukket i hånden, indeholder et vilkår om, at man accepterer at hæfte for fejl og mangler - og der ikke er et felt for blot at acceptere modtagelsen, bør man tage et billede af rapporten, men ikke underskrive den. Det er nemlig slet ikke meningen at man skal acceptere udlejers krav på synet, men blot acceptere at have modtaget udlejers krav.

Hvis de har taget gode billeder af boligen, efter de har malet den, så vil disse billeder også kunne bruges, hvis man tager sagen i huslejenævnet, som kan træffe afgørelse om udlejers fraflytningskrav er rimeligt og lovligt.

Endeligt så kan man ikke kræve det lejede tilbageleveret i bedre stand end man modtager det, og da lejerne siger at malingen var mangelfuld, da de flyttede ind, så bør det også få betydning for regningens størrelse.

Udlejningsselskabet Balder siger dog noget rigtigt til sidst i artiklen, da de siger, at man som lejer kan få en rådgiver med på synet, fx LLO.

Kontakt din lokale LLO-afdeling og book dit næste fraflytningssyn, så slipper du måske for at betale hele børneopsparingen til udlejer.

Link til artiklen

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
24-03-2023

Boliger til hele livet

BL - Danmarks Almene Boliger peger i rapporten "Boliger til hele livet" på, at andelen af borgere på 65+ stiger de kommende år - hver fjerde dansker vil være fyldt 65 i år 2030.

-De godt 200.000 flere danskere i aldersgruppen 65+ år svarer samtidig til mellem 100.000 og 175.000 flere husstande og et fremtidigt boligbehov i samme størrelsesorden. Hvis den almene sektor skal kunne huse samme andel af seniorer og ældre i fremtiden, vil det kræve 45.000 flere almene boliger til målgruppen i 2030. Kilde BL.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-03-2023

Har huslejenævnet en handlepligt?

Skal huslejenævnet reagere, hvis de ser noget ulovligt?

LLO´s chefjurist Anders Svendsen har spurgt ministeriet. Læs hans artikel og ministeriets svar.

Problemstillingen er, at en offentlig myndighed fra tid til anden bliver opmærksom på ulovlige forhold. Sådan er det også i huslejenævnet, som blandt andet tager på besigtigelse i folks hjem og ser ejendomme i alle stadier af forfald.

Spørgsmålet er dog nogle gange om huslejenævnet har en handlepligt, hvis man bliver opmærksom på at loven overtrædes. Det kan fx være at boligen ikke er egnet til menneskebolig fx pga. sundhedsfare, eller at det lejede måske slet ikke er godkendt til beboelse.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-03-2023

Vidste du det? - om det almene boligområde

En ud af seks danskere bor alment, men på trods af dette, er kendskabet til det almene område relativt lille. Det vil vi gøre noget ved, ved jævnligt at bringe lidt statistik fra området.

Antal boliger

Der er i alt 589.419 boliger i den almene boligsektor pr. 1. januar 2022. Den almene boligsektor udgør hele 21 procent af den samlede boligmasse på landsplan, hvilket svarer til hver femte bolig i Danmark.

På landsplan er der desuden 7.108 boligafdelinger og i alt 511 boligorganisationer pr. 1. januar 2022

Gennemsnitlig størrelse

De seneste tal fra 2021 viser, at en gennemsnitlig almen bolig er på 75,6 m2, og har 2,7 værelser.

Det gennemsnitlige udeareal pr. almen bolig er 180 m2. Udearealerne er størst i Region Syddanmark og mindst i Region Hovedstaden.

Familieboliger er den mest udbredte boligtype og disse boliger er både større og opført tidligere end ældre- og ungdomsboligerne er.

Hvis du ønsker at vide mere, kan du se mere statistik almenedata eller på lbf.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser