Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-03-2020

Ny lejelov på vej: Læs LLO’s holdning til Blackstone-indgrebet

Selvom store dele af landet er lukket ned, som følge af Coronavirus, så er arbejdet for en bedre lejelov ikke stoppet i LLO.

Vi afgav i fredags (d. 20/3 2020) høringssvar til det såkaldte Blackstone-indgreb.

I LLO mener vi:

1.     At de høje afkast som udlejer kan få på 5,2. er helt urimelige.

2.     At den bedste og enkleste løsning ville være at afskaffe 5,2.

3.     At indgrebet alligevel indeholder de største forbedringer for lejerne i årtier.

4.     At lovforslaget indeholder en del smuthuller, som skal lukkes hvis loven skal virke efter hensigten.

 

LLO vil nu kæmpe for, at smuthullerne lukkes inden loven bliver vedtaget.

Du kan læse hele høringssvaret her.

Læs mere…
19-03-2020

Information til lejere om coronavirus

En guide over de mest forekommende problemstillinger ift. udlejer, huslejenævnssager, ind- og fraflytningssager, karantæne mv., og hvordan du bør forholde dig til dem.

Læs mere…
13-03-2020

LLO Herning - Ingen personlig betjening

Som en konsekvens af Coronavirus er vort kontor lukket for personlig betjening.

Henvendelse kun på telefon 60 30 36 90 eller på mail info@lloherning.dk

Læs mere…
12-03-2020

LLO Aalborg: Ændringer i åbningstiderne

Som konsekvens af regeringens udmeldinger og anbefalinger på onsdagens pressemøde, har vi i LLO Aalborg besluttet, at vi lukker for personlig henvendelse på kontoret, indtil videre resten af marts måned. Dette sker af hensyn til de frivillige der bemander åbningstiden og fordi at vi også ønsker at bakke op om, at spredning af smitte begrænses.

Indtil videre vil vi holde telefonerne åbne i de sædvanlige åbningstider tirsdag 10-12 og torsdag 14-16, men vi er ikke sikre på, at vi kan have fuld bemanding på telefonerne. Vi opfordrer derfor til at man kun ringer med akutte problemer.

Alle igangværende sager vil blive behandlet, så du skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for dig.

Vi kan stadig kontaktes på mail info@lloaalborg.dk, men der kan være længere svartider end normalt.

Alle ændringer vil bliver meddelt her på hjemmesiden og på vores facebookside

Læs mere…
12-03-2020

LLO Nykøbing Falster - ingen personlige henvendelser

Bestyrelsen i LLO Nykøbing F. har grundet omstændighederne besluttet, at personlig henvendelse i afdelingen ikke er mulig indtil tidligst 14 april. Vi har åbent på telefonen tirsdag og onsdag 10-12 og torsdag 16-18, hvor vi på bedste måde vil servicere jer.

info@llonykoebingf.dk svares som normalt.

 

Venligst

Bestyrelsen i Nykøbing afdeling

Læs mere…
12-03-2020

Landssekretariatet har ændret telefontider pga. coronavirus

På opfordring fra myndighederne har LLO's landssekretariat sendt sine medarbejdere hjem.

Det betyder, at det frem til 13. april ikke vil være muligt at møde op på Landssekretariatet.

Vi holder telefonerne åbne, men i et begrænset tidsrum:

  • Mandag og fredag er telefonerne lukket
  • Tirsdag, onsdag og torsdag kan vi kontaktes telefonisk  fra 10-13.

Vi kan fortsat kontaktes via mail: llo@llo.dk, men vi beder om forståelse for, at svartiden kan være længere end ellers.

Hvad skal du gøre, hvis du har et fraflytningssyn eller udlejer vil have adgang?
 
Hvis du har planlagt et fraflytningssyn eller udlejer ønsker at få adgang til dit lejemål, bør du kontakte udlejer og lave en konkret aftale om hvad I skal gøre.
Hvis du fx er syg eller i den særligt sårbare gruppe, men har et fraflytningssyn, kan du give en anden fuldmagt til at repræsentere dig, modtage fraflytningsrapport osv.
Du kan læse mere om fraflytningsreglerne i LLO’s guide om fraflytning eller vores guide specifikt om lejerelaterede områder og coronaproblematikken.
 

 

Med venlig hilsen

Landssekretariatet

Læs mere…
11-03-2020

SERVICEKONTORET - TAGE-HANSENS GADE I AARHUS - Telefoner er åbne, men lukket for personlig henvendelser

Servicekontoret i Aarhus er fysisk lukket ned.

Efter opfordring fra myndighederne torsdag har vi besluttet, at fastholde lukningen af Servicecenteret, således at vores medarbejdere og frivillige frem til 13. april vil arbejde hjemmefra.

Vores primære fokus i de kommende uger vil derfor være, at kunne hjælpe medlemmer med akutte problemer, fortsætte igangværende sagsbehandling og overholde svarfrister m.v. 

  • Alle igangværende sager vil  fortsat blive behandlet, så man skal ikke være bekymret for frister mv., hvis vi fører en sag for et medlem.  
  • Men vi henstiller til,  at alle hjælper med at begrænse spørgsmål og henvendelser til meget akutte problemer således, at man ikke blokerer for andres nødvendige og akutte rådgivning.


Vores telefoner vil holde åbent mandag, tirsdag og onsdag ml 13-16, men med nedsat bemanding - hvorfor der må forventes længere ventetider.

Der kan ringes på: 33 86 09 20

Mailes på: info@servicekontoret@llo.dk

Vi håber på jeres forståelse og lover at vende tilbage med yderligere information - herunder om hvornår vi forventer at kunne åbne igen - så hurtigt som det er muligt.

Med venlig hilsen
Servicekontoret Aarhus
LLO - Lejernes Landsorganisation

Læs mere…
09-03-2020

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder i første halvår af 2020, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. 6. marts 2020, at man ikke afholder arrangementer med flere end 1.000 deltagere.
For arrangementer med færre end 1.000 deltagere, anbefaler styrelsen, at det konkret vurderes, om arrangementet bør gennemføres . Hvis arrangementet gennemføres anbefales det:

- At man ikke deltager, hvis man er særligt udsat pga. alder, immunforsvar eller lignende
- At der informeres grundigt om smitterisiko
- At håndsprit og vådservietter gøres tilgængelige
- At der laves afstand mellem siddeplader
- At fysisk kontakt undgås
- At der udvises hosteetikette

Læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling her:
https://politi.dk/-/media/mediefiler/billeder/artikel-b-3000px-x-h-2000px/kriseinformation/corona/plakat-forebyg-smitte-som-arrangoer.png?la=da&hash=3E243018454E93D3FA8E8B21635C059580E6FD00

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anbefaler LLO Hovedstaden, at man ikke afholder fysiske beboermøder i første halvår 2020.

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.
For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2020 fastsættes til 352 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 29,33 kr.
pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader.
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.
Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020
Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af større møder
pga. risikoren for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen,
der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde
denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen. Når det igen er muligt,
vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes.


Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 352 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fulmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________

Læs mere…
04-03-2020

LLO Hovedstaden åbner mødekontor i Slagelse, torsdag den 19. marts kl. 15

Hvis du ønsker at aflevere papirer til LLO eller få åbnet en sag om et problem med din bolig, kan du møde en repræsentant for LLO på kontoret.

Du kan ikke få rådgivning på kontoret i Slagelse, men du kan møde en repræsentant for LLO, der kan tage mod dine papirer og som kan fortælle dig, hvordan en sag forløber i LLO.

Hvis du overvejer et medlemskab af LLO, kan du også besøge kontoret og høre mere om, hvad du kan få ud af et medlemskab og hvad det koster. Du kan også få hjælp til indmeldelse.

Hvis du ønsker rådgivning, skal du ringe på 33 11 30 75 eller sende en mail til info@lloh.dk

Kontoret finder du på det gamle Posthus i Slagelse, som ligger lige ved siden af Slagelse station. Adressen er Sdr. Stationsvej 26, 2. sal. Der er elevator og ingen problemer med adgang, hvis du er bevægelseshindret.

Der er åbent hver torsdag fra 15-17, undtagen på helligdage.

Læs mere…
02-03-2020

Nu bliver det nemmere at bygge mindre boliger i København

Borgerrepræsentationen i København har vedtaget ny kommuneplan, der gør det lettere at bygge flere mindre boliger. 

LLO har i årevis kritiseret de rigide regler der var omkring 95 kvm. reglen, om at 75% af nyopførte boliger i København i gennemsnit skulle være 95 kvm.

Denne regel opblødes nu, så der igen kan opføres mindre familieboliger i København.

Læs mere her

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser