Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

04-05-2023

Webinar "Nyheder i Lejeretten"

Deltag i vores gratis webinar "Nyheder i Lejeretten" der afvikles den 12. maj.

LLO’s Chefjurist Anders Svendsen og juridisk chef i LLO Hovedstaden Katrine Sparrewath Nielsen gennemgår ny praksis på det lejeretlige område og analyserer dens betydning for vores rådgivning, afgørelser mv.

Kurserne indeholder typisk gennemgang af 3 aktuelle domme, og en generel orientering om ny lovgivning, ny litteratur eller andet med relevans for lejeretten.

Du tilmelder dig her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
03-05-2023

Ny juridisk chef i LLO Hovedstaden

Den 1. maj indtog cand.jur. Katrine Sparrewath Nielsen pladsen som juridisk chef i LLO´s hovedstadsafdeling.

Katrine har været ansat i LLO Hovedstaden de seneste 7 år som jurist, og har således et godt kendskab til både juraen og medlemsrådgivningen i afdelingen, som hun nu bliver chef for.

Katrine afløser den tidligere juridiske chef, Jakob Møldrup-Lakjer, som i 7 år har været LLO Hovedstadens juridiske chef, der fra den 1. maj har valgt at skifte til et job hos KAB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læs mere…
02-05-2023

Passer dit varmeregnskab?

Det kan LLO gøre dig klogere på.

Torsdag den 11. maj kan du deltage i dette gratis webinar, der vil give dig svar på disse fem spørgsmål:

1. Skal udlejer aflevere varmeregnskab?

2. Hvilke krav er der til varmeregnskabet - kan min efterregning bortfalde, hvis udlejer laver en fejl?

3. Kan jeg klage, hvis jeg er uenig med udlejer, og hvordan foregår det?

4. Hvad kan jeg gøre for at få en lavere varmeregning for fremtiden?

5. Kan udlejer hæve min a conto betaling?

 

Målgruppen er lejere i privat og alment udlejningsbyggeri, men alle er velkomne.

Læs mere…
01-05-2023

Lejer fik 30.000 kr. retur fra udlejer

Et medlem fra Aarhus kontaktede efter en fraflytning LLO´s Servicekontor i Aarhus, fordi han ikke modtog en flytteopgørelse fra udlejer. Dette skulle vise sig til lejers fordel.

Opgørelsen kom dog kortvarigt efter, og viste, at udlejer havde regnet sig frem til at lejer, trods et depositum på 35.400 kr. og en forudbetalt husleje, kun skulle have 2961,71 kr. retur.

De 2961,71 kr. ønskede udlejer at tilbageholde til evt. ekstra varmeregning for 2022.

Servicekontoret kontaktede udlejer og forklarede, at udlejer skyldte lejer i alt 32.439 kr., da der hverken var lavet ind – eller fraflytningsrapport. Dertil kom, at der manglede gyldige forbrugsregnskaber. 

Efterfølgende blev Servicekontoret kontaktet af udlejers advokatfirma, der forsøgte at dokumentere at der var udført både en ind – og fraflytningsrapport, som de vedhæftede som dokumentation.

  • Indflytningsrapporten var imidlertid en rapport lejer aldrig tidligere havde set, og den var heller ikke underskrevet af lejer, og der kunne ikke fremlægges dokumentation for at rapporten var udleveret eller sendt til lejer tidligere. 
  • Fraflytningsrapporten var en mail, som udlejer mente at have sendt til lejer meget sent om aftenen, den dato hvor der var afholdt syn i lejligheden. Lejer oplyste at han aldrig havde modtaget mailen.

Derudover gjorde advokatfirmaet gældende, at de mente at udlejer slet ikke skulle reklamere indenfor de almindelige frister, ift. de reklamationer udlejer mente var misligholdelse af lejemålet, hvilket LLO´s Servicekontor blankt afviste. 

Udlejers advokat foreslog derefter, at der blev indgået forlig, hvor udlejer tilbagebetalte 17.235,39 kr. til lejer.

Servicekontoret skrev tilbage til advokatfirmaet, hvor de fastholdt kravet på 32.439 kr., og forklarede, at reklamationsreglerne også gælder selvom manglen måtte være opstået som følge af misligholdelse, og henviste til retspraksis på området.

Forlig på 30.000 kr.

Efter drøftelse med lejer afviste Servicekontoret udlejers forligsforslag. På lejers opfordring blev det i stedet tilbudt udlejer, at sagen kunne afsluttes ved at udlejer betalte 30.000 kr. til lejer til fuld og endelig afgørelse i sagen - såfremt betaling skete med det samme. Ved dette forlig ville lejer også frafalde kravet på at få tilsendt gyldige forbrugsregnskaber.

Efter ca. en uge vendte advokatfirmaet tilbage hvor de accepterede lejers forligsforslag, og lejer har oplyst LLO at han modtog de 30.000 kr. senere samme dag. 

 

Læs mere…
24-04-2023

Lejer fra Vejle fik 12.950 kr. retur

I en fraflytningssag stillede udlejer krav om, at lejer skulle betale en flytteopgørelse på 7.472,5 kr. til istandsættelse, som blev fratrukket lejers depositum.

Lejer, der er medlem ved LLO´s Servicekontor i Aarhus, fik en rådgiver til at se på fraflytningssagen, hvilket viste sig at være en god ide.

Udlejer havde nemlig ikke overholdt formalitetskravene i forbindelse med fraflytningssynet (§187), og havde desuden opkrævet forkert for vask, hvilket betød yderligere 3000 kr. til lejer.

Sagen blev løst ved, at rådgiveren kontaktede udlejer på vegne af medlemmet, og gjorde opmærksom på ulovlighederne, hvorefter udlejer accepterede LLO´s krav.

Efterfølgende tilbagebetalte udlejer i alt 12.950 kr. til lejer.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
20-04-2023

IUT afholder den 22. verdenskonference

IUT - International Union of Tenants - afholder i øjeblikket den 22. Verdenskonference i Lissabon fra 19.-21. april 2023.

LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark deltager med en delegation med Landsformand Helene Toxværd i spidsen.

Forud for konferencen afholdes bestyrelsesmøde i IUT, hvor LLO sidder repræsenteret.

Temaet for konferencen i år er "Tenants for safe and affordable housing" og konferencen åbner i dag, onsdag kl. 12.

Læs om konferencen: https://www.iut.nu/events/iut-world-conference/...

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
18-04-2023

Mindeord om Peter Andersen

Det var med stor sorg, jeg modtog meddelelsen om, at vores mangeårige medlem af hovedbestyrelsen og bestyrelsen af LLO Hovedstaden, Peter Andersen, døde tidligt påskelørdag.

Peters engagement i samfundsforhold - og især lejerspørgsmål - er bredt kendt og anerkendt både i og uden for LLO.

Peter var et menneske, der ville noget; et menneske med stor kærlighed og en dyb og oprigtig interesse i andre mennesker og med et aldrig svigtende fokus på de forhold, vi som mennesker og som samfund byder hinanden.

Peter var en kendt og værdsat tillidsmand i den allerfineste forstand.

Hans engagement stammede helt tilbage fra barndommen, og det varede livet ud. Kun 14 dage før sin død - som næsten 82-årig - deltog han i sit sidste hovedbestyrelsesmøde. Peter ankom til mødet med stok og i taxa hele vejen fra Ballerup til centrum af København. For selv om benene ikke ville som han, så skulle tillidshverv passes. Det blev Peters sidste hovedbestyrelsesmøde i LLO, men det kunne ingen af os forudse, for han deltog som altid engageret i de enkelte punkter på dagsordenen. Det skete bl.a. i et indlæg om almene boliger og om de boligpolitiske ændringsforslag, han havde lavet til SFs landsmødeudtalelse weekenden efter i Kolding.

I LLO vil vi huske Peter som en vedholdende og stædig fortaler for retfærdighed og ordentlighed i forhold til boligpolitikken og ikke mindst for lejerne!

LLO har ved Peters død mistet en stærk og vedholdende røst, en fantastisk loyal tillidsmand med et aldrig svigtende fokus på organisationens ve og vel – både her og nu og i fremtiden! Han blev 81 år og var ved sin død æresmedlem af LLO.

Personligt siger jeg farvel til en trofast kammerat, et utroligt varmt, humoristisk og fint menneske, og en personlig ven i mere end 35 år.

 Vores tanker går til Peters kone Hannah, til børnene Casper, Josefine, Henrik og Henriette, samt til alle Peters børne- og oldebørn. 

 

 Æret være Peter Andersens minde.

 Helene Toxværd, landsformand

Læs mere…
17-04-2023

Fire vindere er kåret i den store internationale idékonkurrence "Neighbourhoods for Generations"

Vinderne blev fundet blandt 78 forslag fra lande som Sydafrika, Australien, Brasilien, USA. Idéerne skal nu videreudvikles, og målet er at skabe ny viden til gavn for hele boligsektoren.

Om valget af de fire vindere siger Christian Pagh, direktør og chefkurator for Oslo Architecture Triennale, som er juryformand for konkurrencen, til Fagbladet Boligen:

"Vinderne har evnet at skitsere ideer, som både er visionære og realistiske. Det kan kræve en god kulturel forståelse at kunne gribe ind i en dansk nabolagssammenhæng på en overbevisende måde."

På trods af bidrag fra hele verden er vinderne trukket blandt danske og norske bidrag, hvilket understreger styrken i kendskab til det lokale og den bagvedliggende kulturbaggrund.

"Et nabolag er jo per definition lokalt og specifikt, så det er i mine øjne ikke så overraskende, at vinderne findes blandt danske og et norsk bud. Uanset har det været virkelig inspirerende at se så forskellige idéer fra hele verden," siger Christian Pagh til Fagbladet Boligen.

 

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
14-04-2023

Lejer fik 27.727 kr. og fuldt medhold

Huslejenævnet i Svendborg har afgjort en sag om fraflytning, som gav lejer fuldt medhold.

Forhistorien er, at udlejer i flytteopgørelsen havde krævet, at lejer skulle betale hele lejers depositum på 21.900 kroner samt yderligere 5827,50 kr. i istandsættelsesomkostninger. Lejer havde ved fraflytningen overført de ekstra penge, men valgte alligevel at lade LLO´s Servicekontor i Aarhus vurdere sagen.

Fuldt medhold

Det viste sig at være en god ide. Nævnet gav lejer fuldt medhold, fordi nævnet fandt at udlejer ikke kunne dokumentere at have overholdt reglerne i lejelovens § 187, stk. 2, 3 og 4, som henfører til 14 dages fristerne for hhv. indkaldelse til fraflytningssynet og for lejers modtagelse af fraflytningsrapporten.

Fordi udlejer ikke kunne dokumentere at have indkaldt lejer skriftligt til fraflytningssynet, kunne udlejer ikke kræve nogen form for istandsættelse af lejemålet jf. § 187, stk. 5.

Udlejer skulle derfor betale 21.900 kr samt ekstraopkrævningen på 5.827,50 kr. retur til lejer, og derudover skulle udlejer så betale det lovbestemte gebyr på 6102 kr. fordi lejer fik fuldt medhold.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
13-04-2023

Se den lovlige husleje i dit område

-interaktivt kort over godkendte huslejer i København og omegn

Via dette interaktive kort kan du se, hvilke huslejeniveauer, der er godkendt i dit område – hvis du bor i København og omegn.

 

Kortet indeholder de af huslejenævnet godkendte huslejer i enkelte lejemål i sager som LLO Hovedstaden har kendskab til. For at bevare lejernes anonymitet kan du kun se, i hvilken gade, lejligheden ligger.

Du kan bruge kortet til at få en fornemmelse af, hvor din egen husleje bør ligge. Hvis din husleje ligger over afgørelserne i dit område, kan du kontakte LLO Hovedstaden for en vurdering af, om din leje er for høj. Husk at du så skal være medlem.

Vær dog også opmærksom på, at huslejenævnet fastsætter lejen efter mange forskellige bestemmelser og forhold og at det måske er OK, at din leje er højere.

 

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser