Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

26-05-2023

To af finanskrisens spekulanter er igen involveret i investeringer i udlejningsejendomme - til stor gene og uro for deres lejere

- Ikke bare én, men to af finanskrisens dømte ejendomsspekulanter er igen på arbejde i branchen. Denne gang i koncernen DBO Real Estate Denmark, som har en lang række utilfredse lejere og flere afgørelser og domme om brud på lejeloven imod sig.

Det skriver DR i en artikel, som en opfølgning på DR programmet "Kontant", som torsdag aften viste en udsendelse om "Kolde og kyniske boligspekulanter".

LLO: Reglerne bør stammes, så lejerne beskyttes bedre

- Der bør laves en autorisationsordning, så lejerne er bedre beskyttede, mener Claus Sahl Højte, som er direktør i Lejernes Landsorganisation i hovedstaden. Dermed skal udlejere, der ikke opfører sig efter reglerne, kunne miste retten til at administrere lejeboliger.

- Lejer du to, tre eller fire lejligheder ud, så er vi ved at være der, hvor man kan sige, at det har en erhvervsmæssig karakter - og så skal du enten selv uddanne dig, eller du skal overlade det til nogen som har autorisationen. Det er vores forslag, siger han til DR.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
26-05-2023

Præcisering: Indbringelse af huslejenævnssag kan ikke medføre opsigelse

I en artikel i LLO´s seneste medlemsblad, Vi Lejere, fremgår det, at en lejer blev forsøgt opsagt af udlejer med 12 mdrs. varsel, fordi lejer gennem LLO havde klaget over udlejers manglende vedligeholdelse af det lejede og indbragte sagen for huslejenævnet.

Efterfølgende har vi haft henvendelser fra nervøse medlemmer, som ville sikre sig at de ikke selv kunne ende i en lignende situation.

Det fremgår af artiklen at lejeren selv flyttede inden opsigelsesvarslets udløb.

Dette skal dog ikke forstås sådan, at udlejer havde ret til at opsige en lejer fordi lejeren indbringer en huslejenævnssag.

Det er ikke i sig selv en gyldig opsigelsesgrund.

Opsigelsesbeskyttelsen er som hovedregel stærk i Danmark, dog kan visse lejemål opsiges uden begrundelse.

Du kan læse mere om disse regler her, eller kontakte din lokale LLO-afdeling, hvis du er i tvivl om hvad der gælder for din bolig.

Læs mere…
25-05-2023

Lejere lades i stikken af boligspekulanter

DR Kontant sender torsdag den 25. maj programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", om en række meget risikovillige investorer, som forsøger at presse lejerne ud af deres boliger, så de kan tjene flest muligt penge.

Direktør i LLO Hovedstaden, Claus Sahl Højte, har for DR vurderet sagsforløbet, og udtaler sig i programmet om den kynisme investorerne repræsenterer, og om de horrible forhold lejerne udsættes for.

Han siger bl.a.:

"Man forsøger at presse folk ud af deres boliger, for at score den gevinst, der ligger i boligen".

Se programmet på DR 1 klokken 21.25 eller på dr.dk

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
23-05-2023

Politisk fejl: Glemte nettoprisindeksering i lejelovgivning

Ved indførelsen af den nye lejelov (gældende fra 1. juli 2022), så glemte det daværende indenrigs- og boligministerium ved en fejl at skrive muligheden for at regulere huslejen med nettoprisindekset for visse boliger.

Det drejer sig om private lejeboliger, der er gennemgribende moderniserede (også kaldet 5,2-moderniserde eller 19,2-moderniserede), hvor kontrakten er indgået d. 1. juli 2022 eller senere.

Konsekvensen ved denne fejl er endnu ikke helt klar, og vi mangler praksis på området, men umiddelbart kan man ikke støtte ret på en lovregel, der ikke længere eksisterer - også selvom den blev skrevet ud ved en fejl.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
22-05-2023

Lejernes opsparing bruges på huslejehjælp!

I LLO mener vi at det er forkert, at lejernes opsparing i Landsbyggefonden bruges på huslejehjælp.

LLO har op til folketingsvalget krævet, at ”ingen skal flytte om natten” og dermed støttet, at de mest trængte lejere gives hjælp. De officielle tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af sager, hvor lejere sættes ud med fogedens hjælp er steget med 30 pct. fra 2021 til 2022.

LLO anerkender, at der er behov for støtte, men vi er uenige i den finansieringsform, der er brugt. Midlerne tages nemlig som nævnt fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at det alene er de almene lejere, der betaler for indsatsen. Almene lejere har i forvejen den mindste disponible indkomst af alle grupper på boligmarkedet. Det betyder desuden, at de penge, der bruges på huslejehjælp, ikke kan bruges på fondens kerneopgave, nemlig at vedligeholde og modernisere den almene bygningsmasse.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
17-05-2023

Politisk flertal vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, er blevet interviewet af Daniel Bue Lauritzen på Altinget.dk i forhold til, at et politisk flertal nu vil lave endnu en analyse af huslejenævnene og de lange sagsbehandlingstider. Det er uklart om man vil starte helt forfra med at undersøge problemet, og ikke læner sig op ad de tilgængelige anbefalinger - givet af aktører fra hele branchen.

Til forslaget om, at regeringen formentligt selv vil lave analysen, udtaler Anders Svendsen:

“Det er ærgerligt, hvis man starter forfra, for så har man spildt et helt års arbejde og et år mere med at sidde på hænderne, efter at vi afleverede vores rapport. Der er en bred anerkendelse i sektoren af, at systemet godt kunne fungere bedre, så jeg håber, at man kommer til at tage afsæt i det arbejde, som de uafhængige aktører har lavet,”

Han ser dog også en lille åbning hos Venstres boligordfører Heidi Bank, som udtaler:

“Man må jo gerne genbruge noget af det arbejde (i den nye analyse, red.). For os var det bare vigtigt, at vi får fokus på det her i aftalen, fordi det her er noget, vi kommer til at sidde og snakke om igen senere. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg gerne havde set, at man allerede nu havde lavet nogle ændringer, der havde skabt forbedringer, men det her var så langt, vi kunne komme i den her aftale.”

Som allerede nævnt, så bliver analysen formentligt lavet af regeringen selv - uden andre forfattere, men vi håber I LLO at udgangspunktet er det, der allerede er lavet.

Artiklen kan læses her (kræver abonnement).

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

 

Læs mere…
15-05-2023

LLO: Bred - men desværre også lidt tam - boligaftale…

Læs mere…
15-05-2023

Min lejlighed stinker af kattetis...

Hvordan forholder man sig, hvis man har byttet lejlighed med en katteejer, og byttelejligheden stinker? Det har et af vores medlemmer spurgt om:

Jeg har lige byttet min fede 4 værelses almene leje-lejlighed med en kvinde, der havde en 2 værelses fra samme selskab. Byttet gik fint og uden de store problemer, men hun havde 2 katte, og nu efter byttet kan jeg bemærke, at der stinker af katteurin i hele lejligheden på trods af, at der ikke længere er en kattebakke. De få gange jeg så lejligheden før byttet, var der lige luftet ud, men nu 2 uger efter er lugten stadig markant.

Jeg er meget ked af situationen og føler mig snydt og bedraget, og vil derfor gerne undersøge, hvilke muligheder jeg har?

Læs svaret i artiklen og se i øvrigt vores artikel om skadedyr.

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
12-05-2023

Vi Lejere nr. 2. 2023 er udkommet

LLO´s medlemsblad Vi Lejere nr. 2. 2023 er færdigtrykt og på vej mod medlemmernes postkasser.

Landsformand Helene Toxværds leder adresserer problemet med, at antallet af fogedudsættelser er steget med 30 pct. fra 2021 til 2022, og at flere udsættelser bl.a. afstedkommer en form for "skjult hjemløshed", hvor mennesker tvinges ud af deres hjem og fx må flytte til venner eller familie.

Desuden, at vi fortsat venter på regeringens udspil om huslejeloftet, da det nuværende aftalte loft på 4 pct. snart bortfalder.

Læs mere her

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
11-05-2023

Kom til Boliglaboratoriums udstilling "Living Spaces"

I Jernbanebyen, på DSB´s gamle jernbanegrund i København SV, kan man i øjeblikket se Boliglaboratoriums udstilling "Living Spaces" udfolde sig under tagene på en række opstillede træpavilloner.

Med "Living Spaces" giver Boliglaboratorium i alt syv bud på fremtidens bygge- og bo-kultur, der med modeller viser, hvordan man kan indrette sig med mindre plads, dele faciliteter og ressourcer, bruge flere cirkulære principper og bygge med lavt CO2-aftryk.

Udstillingen er for alle og varer fra 9. maj og til 15. november.

Læs mere hos Realdania

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Læs mere…
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser