Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

09-11-2019

Pensionskasserne sætter huslejerne markant op

Den amerikanske kapitalfond Blackstone er blevet skræmmebillede på griske ejendomsmatadorer, som jager almindelige lønmodtagere ud af storbyerne. Men en stor del af udlejningskarreerne ejes af lønmodtagernes egne pensionskasser. Og de sætter også huslejerne markant op.

Hør mere i Orientering på P1.

 

Læs mere…
05-11-2019

Pressemeddelelse: Ekspertrapport dokumenterer: Stigende økonomiske gevinster til udlejer, når lejeboligen opsiges

Nye tal viser hvor stor huslejestigning udlejer kan kræve, når ældre lejere flytter og boligen renoveres.

Større og større forskel på almindelig husleje og 5,2-husleje

Ekspertudvalget om boligreguleringslovens § 5, stk. 2 har i sidste uge offentliggjort at den gennemsnitlige husleje efter lejelovens almindelige regler er 791 kr. pr. m2 pr. år. og at 5,2-huslejen er 1.407 kr. Da ministeriet senest undersøgte spørgsmålet (i 2009) var tallene hhv. 504 kr. for almindelig husleje og 860 kr. for husleje fastsat efter 5,2-reglen.

Forskellen er således gået fra at være 354 kr. i 2007 til 616 kr. i 2019 en forskel på 74 %.

Hvis der er tale om et lejemål på 75 kvadratmeter, kan udlejeren i gennemsnit sætte huslejen op med 46.200 kr. om året i 2019 mod 26.500 kr. i 2007.

Et usundt system

”Det er et usundt system, der forgylder udlejeren, hvis lejeren opsiges. Det kan friste svage sjæle, og vi oplever at flere og flere udlejere fristes.” Udtaler LLO’s landsformand, Helene Toxværd.

Folketingets partier drøfter om den regel, der giver de store gevinster til udlejer, ved fraflytning, nemlig boligreguleringslovens § 5,2 skal videreføres. Hos LLO er svaret klart: ”Vi mener, at paragraffen skal afskaffes. Det vil stoppe udlejers belønning for at komme af med de gamle lejere, og give et rimeligt huslejeniveau, så alle har råd til at bo i de store byer.”

Pressekontakt tlf.

Tlf. 33 86 09 21 og llo@llo.dk

Ekspertudvalgets rapport findes her

LLO’s læsevejledning og kommentar til rapporten kan læses her

Læs mere…
31-10-2019

§ 5, 2. : Hvor meget betaler du i EKSTRA husleje?

På siden: ekstrahusleje.dk kan du beregne, hvor mange penge du betaler ekstra til udlejer, hvis du bor i et moderniseret lejemål og betaler 5.2. husleje.

Beregneren tager udgangspunkt i landsgennemsnitlige tal og beregneren sammenligner ens boliger, hvor der er lavet de samme forbedringer, men brugt to forskellige bestemmelser hhv. boligreguleringslovens § 5, stk. 2. og § 5, stk. 1. 

 

Hvad er problemstillingen

Brugen af paragraf 5, stk. 2. udhuler almindelige menneskers ret til at leve et liv i tryghed og med en hverdag der – også økonomisk – hænger sammen. 

Huslejen i 5.2. moderniserede lejligheder er steget med 63% siden 2007 og huslejen fordobles næsten når udlejerne bruger 5,2 paragraffen.  

Allerede i dag er 38% af de lejemål, der kan 5,2-moderniseres blevet det og det kan mærkes, både for dem, der har måttet leje en af disse lejligheder og for dem, der tvinges længere og længere væk fra job, familie og venner, fordi de simpelthen ikke kan finde lejligheder de har råd til at bo i. 

Det er første gang i mere end tyve år, at brugen og virkningerne af paragraf 5.2 er blevet undersøgt så grundigt som i den netop offentliggjorte rapport og nu er tiden kommet til, at man fra politisk side også handler på denne viden.

Læs mere…
29-10-2019

LLO: Afskaf boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Lejelovgivningen udhuler adgangen til boliger for ganske almindelige mennesker – det er tid til handling! 

Brugen af paragraf 5, stk. 2. udhuler almindelige menneskers ret til at leve et liv i tryghed og med en hverdag der – også økonomisk – hænger sammen.    

 

  • Huslejen i 5.2. moderniserede lejligheder er steget med 63% siden 2007 og huslejen fordobles næsten når udlejerne bruger 5,2 paragraffen.  

  • Allerede i dag er 38% af de lejemål, der kan 5,2-moderniseres blevet det og det kan mærkes, både for dem, der har måttet leje en af disse lejligheder og for dem, der tvinges længere og længere væk fra job, familie og venner, fordi de simpelthen ikke kan finde lejligheder de har råd til at bo i. 

 

Der skal handles - og det haster 

Det er første gang i mere end tyve år, at brugen og virkningerne af paragraf 5.2 er blevet undersøgt så grundigt som i den netop offentliggjorte rapport og nu er tiden kommet til, at man fra politisk side også handler på denne viden  

Byerne bliver med 5,2 for dyr til at par med lave indkomster, og singler med mellemindkomster har råd til at bo i byen.  

Nye køkkener og bad udløser store huslejestigninger efter de store investorers skøn. Huslejestigninger bør i stedet afhænge af objektive kriterier, nemlig afholdte udgifter. 

Derfor er tiden inde til at gøre op med paragraf 5 stk. 2. Vi mener, at byerne skal være for alle, også dem der har været med til at bygge den og dem der er med til at holde den i gang. 

Læs mere…
28-10-2019

FN til Danmark: Husk de betalelige boliger og drop ghettopakken!

 

 

Danmark har tiltrådt konventionen om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Dermed følger en række krav og minimumsbetingelser, som Danmark forpligter sig til at overholde;  bl.a. at sørge for, at deres borgere har adgang til en passende bolig og til fortsat forbedring af egne levevilkår. 

Den 18. oktober kom FNs komite vedr. økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, med følgende kritik:

“ Komiteen udtrykker bekymring over manglen på betalelige boliger hos medlemsstaten [Danmark -red.], hvilket forværres af den stigende tendens med erhvervelse af ejendomme af private investorer, der i henhold til lov om midlertidig regulering af boligforhold § 5, stk. 2 har tilladelse til at hæve huslejen til ”det lejedes værdi (artikel 11)” [egen oversættelse].

Komiteen anbefaler at Danmark

”bygger flere betalelige boliger og […] identificerer nødvendige skridt mod urimelige      huslejeniveauer og huslejeforhøjelser.” [egen oversættelse].

FN har altså vurderet, at Danmark ikke foretager sig nødvendige for at sikre denne adgang og kritiserer blandt andet, at loven giver mulighed for ’renovictions’, dvs. lejeforhøjelser så store, at man ikke har råd til at bo.

I LLO forstår vi ovennævnte som et vink med en vognstang:

  • Hvis §5,2 beholdes i sin nuværende form, svækker det Danmark mulighed for at leve op til FNs anbefaling og de konventioner vi selv har tilsluttet os.

Og beskeden må derfor være klar:

  • Gør noget ved boligreguleringslovens § 5,stk. 2.

En betalelig bolig er en menneskeret!

Men ikke kun § 5, stk. 2. møder kritik fra FN, det gør den såkaldte ”Ghettopakken” også:

Komiteen er bekymret over, at [ghettopakken] krænker rettigheder som f.eks. opholdsret og forældres frihed til at vælge deres børns uddannelse. Komiteen er også bekymret over, at loven er diskriminerende, da den blandt andet indfører kategorisering af områder som ”ghettoer” defineret af andelen af ​​indbyggere fra ”ikke-vestlige” lande, hvilket ikke kun resulterer i forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse og nationalitet, men også yderligere marginaliserer dem og sørger for en fordobling af straffe for forbrydelser begået i ”øgede strafzoner” [egen oversættelse].

I LLO håber vi, at det gør indtryk, når Danmark på denne måde får kritik fra den komité i FN, der skal påse, at vi overholder de konventioner, vi har tilsluttet os.

Du kan læse hele rapporten her: https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared%20Documents/DNK/E_C-12_DNK_CO_6_37523_E.docx

 

Du kan læse de refererede afsnit (på engelsk) nedenfor:

49.                 The Committee expresses concern at the shortage of affordable housing in the State party, which is exacerbated by the increasing trend of the acquisition of properties by private investors who, under the 1996 law No. 5.2 on Temporary Regulation of Housing Conditions, are authorized to augment rents up to the “value of the rented dwelling” (art. 11).

50.                 The Committee recommends that the State party increase the stock of affordable housing units. It also recommends that the research to be undertaken on the scope and effect of housing regulation also (a) consider the impact of existing legislation on the affordability of housing, especially for disadvantaged and marginalized groups; (b) identify appropriate means against unreasonable rent levels or rent increases; and (c) assess the adequacy of the amount and eligibility requirements for housing benefits. The Committee refers the State party to its general comment No. 4 (1991) on the right to adequate housing.

51.                 While appreciating that law L38 (law amending the Social Housing Act, Social Housing Rent Act and the Rent Act) seeks to address residential segregation and enhance social cohesion in the State party, the Committee is concerned that it infringes upon rights such as the freedom of residence and the liberty of parents to choose their children’s education. The Committee is also concerned that the law is discriminatory as, among others, it introduces the categorization of areas as “ghettos” defined by the proportion of residents from “non-Western” countries thus not only resulting in discrimination based on ethnic origin and nationality but also further marginalizing them, and provides for the doubling of sentences for crimes committed in “increased punishment zones”. Furthermore, the Committee is concerned that rather than providing for support, the law introduces sanctions, such as the withdrawal of child benefit if parents do not enrol their children in mandatory language programmes or develop their Danish language skills at home (arts. 11, 10, 2(2)).

52.                 The Committee urges the State party to adopt a rights-based approach to its efforts to address residential segregation and to enhance social cohesion. In this regards, it recommends that the State party:

(a)                  Remove the definitional element of a “ghetto” with reference to residents from “non-Western” countries, a discriminator on the basis of ethnic origin and nationality;

(b)                  Assess the impact of the “Ghetto package” on affected communities;

(c)                  Remove the coercive and punitive elements of law L38;

(d)                  Repeal all provisions that have direct or indirect discriminatory effect on refugees, migrants, and residents of the “ghetto” areas;

(e)                  Identify, in meaningful consultation with concerned communities, the necessary support to facilitate their integration; and

(f)                  Ensure that evictions and rehousing respect human rights standards.

Læs mere…
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Næste

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser