Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

19-11-2018

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser

Regeringens ghettoplan bygger på et fundament af mavefornemmelser. Der er nemlig intet videnskabeligt belæg for, at man kan komme de hårde ghettoer til livs ved at reducere mængden af almene boliger, skriver Anders Svendsen fra LLO. 

Link til debatindlæget i Altinget

Læs mere…
09-11-2018

LLO's Kongresudtalelse, kongressen 27/28.10.2018

Kongresudtalelsen blev enstemmigt vedtaget af kongressen efter en livlig debat og gode indholds- og ændringsforslag under LLO's kongres i Fænø-Sund, Middelfart.

LLO kræver tryghed for landets lejere

LLO, forsamlet til kongres i Middelfart d. 27.-28. oktober 2018 kræver at:

• Lejerne skal have tryghed i deres boliger.

• Lejerne skal have medindflydelse (beboerdemokrati).

• Alle skal have ret til en rimelig og betalelig bolig.

Særligt er den almene sektor netop nu under ekstraordinært pres, ikke kun på grund af ghettoplanerne, men især fordi beboerdemokratiet ikke altid respekteres af boligselskaberne.

Fra politisk side bliver de almene lejere gjort til synderne og selve grunden til, at der findes det, Folketinget kalder ”ghettoer” og ”udsatte boligområder”. Partierne bag den såkaldte ”parallelsamfundspakke” regner med, at man med den vil løse de sociale problemer, hvis blot boligområderne kommer ned på max 40% almene familieboliger. Hvis det ikke løser områdets sociale problemer, så vil staten eller kommunerne ekspropriere hele området.

Mange lejere vil blive ramt af disse regler. Regeringen anslår, at ca. 11.000 hjem vil skulle rives ned, sælges til private investorer eller omdannes til andre boligformer.

LLO siger nej til nedrivninger af gode almene boliger.

Men pakken er ikke fulgt op af initiativer, der kan hjælpe familier med små indkomster til at finde ny bolig. De private lejeboliger er i forvejen svært tilgængelige for lejere med beskedne indkomster, der søger bolig i de større byer. Nu må det forudses at nye tusinder kommer til.

Derfor kræver LLO en markant forbedring af boligsikringen.

Med indførelsen af kontanthjælpsloftet har Folketinget gjort det umuligt for fattige familier at betale husleje. Derfor opfordrer LLO til at fjerne dette.

LLO ønsker, at det skal være muligt for alle indkomstgrupper at kunne bo i hele Danmark. Vi ønsker ikke et samfund, hvor hele bydele bliver ”rigmandsghettoer”. LLO foreslår endvidere, at der sættes stop for de regler, der gør det muligt nærmest at fordoble huslejen ved fraflytning, hvis boligen bliver ”gennemgribende” renoveret i den private udlejningssektor, (Boligreguleringslovens § 5, stk. 2).

Det samme gælder for al privat udlejningsbyggeri opført efter d. 31.12.1991.

Nogle lyspunkter

Vi hilser med tilfredshed, at ét element blev taget ud af parallelsamfundspakken efter pres fra Folketingets øvrige partier. Der var i regeringens udspil lagt op til at lade de almene lejeres opsparing, Landsbyggefonden, betale ca. 13 mia. som staten betaler i dag. Forslaget ville reelt have tømt Landsbyggefonden.

Folketinget har evalueret lejeloven fra 2015, som havde flere markante fremskridt for lejerne. Disse fremskridt bliver bevaret.

Kongressen kvitterer også for, at det lykkedes S-SF-R regeringen i planloven at sikre mulighed for, at kommunerne kan kræve, at op til 25% af nye byområder skal bruges til almene boliger.

Vi opfordrer Folketingets partier til i den kommende valgkamp at have fokus på den voksende skævhed i vilkårene for ejere og lejere. LLO vil give sit bidrag hertil.

Læs mere…
08-11-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens november 2018

Lejernes LO Horsens har udskiftet vores Nyhedsbrev, fremover sender vi information ud til medlemmerne, og andre som er interesseret heri.

Læs mere…
24-10-2018

Nyhedsbrev fra LLO Horsens oktober 2018

Hvor svært kan det være når man bor til leje. Når en kommune sælger sin ejendom, i dette tilfælde Fredericia, så er det med at være oppe på dupperne, det har beboerne på Hyrdevej 2-20 måtte sande. 

Læs mere…
11-10-2018

Nyt lovforslag vil give kommunerne ret til selv at afgøre om almene boliger skal sælges eller eksproprieres

 

Boligminister Ole Birk Olesen ønsker at give kommunerne udvidede beføjelser og fuldstændigt stække enhver form for reel indflydelse, når der skal forhandles om salg eller nedrivning af boliger i de såkaldte "hårde ghettoområder". Hvis boligselskaberne modsætter sig planen om nedrivning eller salg af deres boliger, skal kommunenerne kunne udstede et påbud. Nægter boligselskabet at følge påbudet, kan kommunen indsætte en "forretningsfører", som overtager ledelsen og gennemtvinger kommunens ønske.

Emnet behandles i en artikel i Dagbladet Arbejderen. Her udtaler formanden for Lejernes Landsorganisation (LLO), Helene Toxværd, at hun mener, at det er helt usædvanligt, at et flertal i Folketinget nu vil åbne op for, at en kommunalbestyrelse kan påbyde et alment boligselskab, at smide beboere ud af deres hjem for at sælge det til private investorer eller rive det ned.

– Det nye forslag betyder, at kommunerne reelt  kan træffe beslutningerne selv. Boligorganisationerne kommer til at forhandle under trussel om, at hvis de ikke vil være med, så gør kommunen det nok bare alligevel.

Link til artikel

Læs mere…
Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51  Næste

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser