Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

09-03-2020

Fra LLO Hovedstaden: Vejledning om beboermøder ifm. Coronavirus

Lejernes LO Hovedstaden anbefaler alle beboerrepræsentationer ikke at afholde fysiske beboermøder i første halvår af 2020, men i stedet afholde et ”’fuldmagtsmøde”.

Sundhedsstyrelsen anbefaler pr. 6. marts 2020, at man ikke afholder arrangementer med flere end 1.000 deltagere.
For arrangementer med færre end 1.000 deltagere, anbefaler styrelsen, at det konkret vurderes, om arrangementet bør gennemføres . Hvis arrangementet gennemføres anbefales det:

- At man ikke deltager, hvis man er særligt udsat pga. alder, immunforsvar eller lignende
- At der informeres grundigt om smitterisiko
- At håndsprit og vådservietter gøres tilgængelige
- At der laves afstand mellem siddeplader
- At fysisk kontakt undgås
- At der udvises hosteetikette

Læse mere om Sundhedsstyrelsens anbefaling her:
https://politi.dk/-/media/mediefiler/billeder/artikel-b-3000px-x-h-2000px/kriseinformation/corona/plakat-forebyg-smitte-som-arrangoer.png?la=da&hash=3E243018454E93D3FA8E8B21635C059580E6FD00

På baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger anbefaler LLO Hovedstaden, at man ikke afholder fysiske beboermøder i første halvår 2020.

I henhold til Bekendtgørelse om Beboerrepræsentation §7 skal man afholde ordinært beboermøde inden 1. april hvert år. Af samme bekendtgørelses §3, stk.2 fremgår, at man i stedet for fysisk fremmøde kan møde ved fuldmagt.
For at overholde bekendtgørelsen anbefaler Lejernes LO Hovedstaden derfor, at man holder ordinært møde alene ved fuldmagt, hvorved minimumsreglerne overholdes og at der så indkaldes til ekstraordinært møde i efteråret. Det vil sige, at det lige nu kun er beboerrepræsentationen der mødes – resten af lejerne kan deltage ved at udfylde og aflevere en fuldmagt.

Det anbefales i samme ombæring, at mødets dagsorden kun har 4 punkter, som beskrevet i bekendtgørelsens §7. Det betyder, at vi anbefaler, at man indkalder til et ”fuldmagtsmøde” med følgende dagsorden:
1) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.
2) Fremtidig virksomhed.
3) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde, jf. § 4, stk. 4.
4) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor

Punkterne 1 og 2 udsendes eller slås op i opgangen og tilføres senere referatet
Under punkt 3 anbefales, at beløbet for 2020 fastsættes til 352 kr. pr. lejemål pr. år svarende til 29,33 kr.
pr. måned pr. lejemål.
Dette beløb svarer til det beløb, som Bekendtgørelsen om Beboerrepræsentation
maksimalt tillader.
Under punkt 4 anbefales, at der sker genvalg af siddende repræsentanter

Lejerne LO Hovedstaden har lavet en skabelon til fuldmagt, som kan omdeles sammen med indkaldelsen til
mødet.
Har I spørgsmål om emnet, er I selvfølgelig velkomne til at kontakte Lejernes LO Hovedstaden

Fuldmagt til brug for afholdelse af beboermøde d. __.__.2020
Beboerrepræsentationen har besluttet at afholde det årlige beboermøde pr.
fuldmagt, idet Sundhedsstyrelsen anbefaler at minimere afholdelse af større møder
pga. risikoren for smitte med Corona.
Det er derfor kun beboerrepræsentationen,
der afholder møde – og vi beder dig efter råd fra LLO om at deltage ved at udfylde
denne fuldmagt og aflevere den til beboerrepræsentationen. Når det igen er muligt,
vil vi afholde endnu et beboermøde, hvor vi alle kan mødes.


Jeg giver hermed fulmagt til beboerrepræsentationen i min ejendom til på mine vegne at kunne stemme
følgende på beboermødet:

Punkt 1: Beretning og regnskab godkendes
Punkt 2: Fremtidig virksomhed godkendes
Punkt 3: Beløbet fastsættes til 352 kr.
Punkt 4: Den siddende beboerrepræsentation genvælges

Som fulmagtsgiver
Navn (blokbogstaver): ______________________________
Adresse:
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Underskrift:_________________________________________

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser