Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-08-2021

Generalforsamling i LLO Holstebro

 

Generalforsamling i  Lejernes  LO  -  Holstebro

Onsdag  d. 22. septb.  2021  kl.  19.00, Fredericiagade  27, 7500  Holstebro ( HK - huset ) .

 

                                  D A G S O R D E N :

1. Velkomst

2.  Valg  af  dirigent

3.  Valg  af  referent

4.  Beretning

5.  Regnskab

6.  Indkomne  forslag

7.  Kontingent

8.  V A L G

a)  Kasserer

 b)  2  bestyrelsesmedlemmer

c)  2  bestyrelsessuppleanter

d)  Yderligere  1  revisor

e)  2  revisorsuppleanter

f)   3  delegerede  til  Ekstraordinær

                                        

Regionsgeneralforsamling  2021

g)  2  delegerede  til  LLO-DK`s  ordinære  Kongres  2021

9.  EVT.

 

Forslag  skal  være  LLO-AFD.  i  hænde  senest

d. 8. septb. 2021  enten  på :  LLO  v / O. Schunck,

Heimdalsparken  88  sth, 7500  Holstebro  eller til :

llo.holstebro@mail.dk

-  Forsynet  med  forslagsstillers  underskrift .

 

AFD.  er  vært  ved  lidt  tørt  &  vådt .

Vel  mødt  ons. d.  22. septb.  2021 !

 

Bestyrelsen

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser