Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-08-2021

Generalforsamling i LLO Glostrup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Glostrup

Torsdag den 26. august 2021, kl. 18.00

I beboerhuset Asylvej 13.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2.  Beretning.

3.  Regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  valg.

6.  Evt.

valg:             a. Kasserer, afgående Søren Thomsen (modtager genvalg).

b. 1 bestyrelsesmedlem, afgående Teddy Lauridsen (modtager genvalg).

c.  2 bestyrelsessuppleanter, afgående Torben Sørensen (modtager genvalg).

d. 2 revisorer, afgående Susanne Svensson

e.  2 revisorsuppleanter.

Inden generalforsamlingen påbegyndes, byder foreningen på en bid brød. Tilmelding til generalforsamlingen bedes både af hensyn til bespisningen og i forhold til evt. ændringer i coronasituationen ske til formanden på tlf. 27 63 41 18 i telefontiden eller pr. mail senest den 16. august 2021.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være formanden i hænde senest den 16. august 2021-10 dage før generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning kan rekvireres hos formanden inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og medsendes referatet fra denne.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser