Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

10-08-2021

Generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 31. august 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes på LLO Aalborgs adresse i Kantinen på 1. sal:
Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg

Der forefindes trappelift til dem har behov for dette

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4.Indkomne forslag

a.Ændringer til vedtægterne

b.Fastsættelse af kontingent

c.Eventuelle forslag fremsendt efter udsendt indkaldelse

5.Valg:

a.Kasserer for 1 år. Marcus Larsen genopstiller

b.2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Rasmus Heby og Peter John Pedersen genopstiller.

c.1 Bestyrelsesmedlem for 1 år. Søren Mortensen genopstiller

d.Suppleanter for 1 år. Anne Nielsen genopstiller

e.1 Revisor for 2 år. Nyvalg

f.2 revisorsuppleanter for 1 år

g.Kongresdelegerede

h.Delegerede til regionsgeneralforsamlingen

6.Afslutning

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen

Der vil være en let servering under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på smh@lloaalborg.dk eller på tlf. 73702524 senest den 25. august 2020

Forslag om ændring i vedtægterne kan findes i denne mappe: Generalforsamling 2021
Øvrige forslag og regnskab vil også blive uploadet inden generalforsamlingen i samme mappe, og efter generalforsamlingen vil referatet være tilgængeligt i mappen.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser