Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

21-05-2021

Generalforsamling i LLO Viborg

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Viborg 

Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00 

Sted: Borgerhuset Stationen, Lille Sct. Hans Gade 7, 8800 Viborg 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og stemmetællere 

3. Bestyrelsens beretning 

4. Regnskab og budget 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Indkomne forslag 

7. Valg 

  • • Valg af formand for 1år 
  • • Valg af bestyrelsesmedlemmer 
  • • Valg af bestyrelsessuppleant 
  • • Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 
  • • Valg af delegerede til regionsgeneralforsamlingen 
  • • Valg af delegerede til LLO´s kongres 

8. Eventuelt 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til bestyrelsen senest den 1. juni 2021 enten på mail til info@lloviborg.dk eller afleveres/sendes pr. post til LLO-Viborg, Teglmarken 223, 8800 Viborg. 

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet samt repræsentanter fra Landsorganisationen, 

Der vil blive serveret kaffe/te med brød under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på info@lloviborg.dk eller alternativt på tlf. 25 53 75 12 senest mandag den 7. juni 2021. 

Der skal bæres mundbind, indtil man sidder ned. Afstanden bliver 2m mellem hver person. Der er sprit og mundbind på stedet. Ved evt. ændringer, så hold dig orienteret på www.lloviborg.dk 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen LLO-Viborg 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser