Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

17-03-2021

LLO om nyt parallelsamfundsudspil

Regeringen har i dag, d. 17. marts 2021 fremsat et udkast til ændring af parallelsamfundspakken, også kaldet ”ghettopakken”.

Regeringen foreslår bl.a.:

  • At ordet ”ghetto” udgår af lovgivningen
  • At der indføres obligatorisk fleksibel udlejning i 58 nye boligområder områder. I alt vil 110.000 nye beboere blive omfattet af disse regler.
  • At der i kommuner med disse boligområder indføres anvisningsret i private udlejningsejendomme med over 20 boliger. Her kan personer, som ikke kan leve op til kravene i fleksibel udlejning blive anvist til.
  • At boligområder får et år længere til at undgå at komme på den såkaldte ”hårde ghettoliste” (fra fire til fem år).

I LLO kan vi bifalde flere af forslagene, herunder at den grimme og stigmatiserende betegnelse ”ghetto” fjernes fra landets lovgivning og fjernes fra de mennesker, der har deres hjem i disse områder.

Det er LLO’s opfattelse, at en række af de områder, som ved forslaget vil blive tvunget til at bruge fleksibel udlejning formodentligt allerede bruger denne mulighed -netop for at ændre beboersammensætningen. Vi opfordrer derfor til, at det undersøges i hvor høj grad muligheden allerede bruges.

LLO finder det positivt, hvis den private udlejningssektor fremover skal bære en del af den fælles indsats for sammenhængende boligområder med blandet og balanceret beboersammensætning.

For 30 år siden var huslejen i gennemsnit højere i den almene sektor end i den private. Med den gradvise liberalisering af huslejelovgivningen, er mange private udlejningsboliger i dag blevet så dyre, at folk med ganske almindelige indkomster ikke længere har råd til at bo til leje privat længere.

Når huslejen for ganske almindelige mennesker kun er til at betale i den almene sektor, så er det klart, at det er der folk med almindelige jævne eller lave indkomster bor.

LLO har i mange år arbejdet for anvisningsret i den private udlejning og hilser derfor forslaget velkomment, men vil samtidig gøre opmærksom på, at det er vigtigt at dette forslag følges op med en nøgtern vurdering og krav til huslejeniveauer etc., da det næppe vil flytte meget at tilbyde en arbejdsløs borger en bolig i et privat udlejningsbyggeri, hvis huslejen overstiger den samlede indkomst borgeren har.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser