Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

18-09-2020

Vigtig information til medlemmer af LLO i Næstved!

LLO’s lokale afdeling i Næstved er pr. 5. september ekskluderet af LLO.

Det betyder, afdelingen ikke længere kan kalde sig LLO, lovligt bruge LLO's logo og heller ikke kan yde medlemsservice eller på anden måde agere på LLO's vegne.

Medlemmer af den lokale afdeling, som forsat ønsker at være medlem af LLO eller få videreført igangværende sager, skal derfor kontakte LLO Nykøbing F. afdeling på: info@llonykoebingf.dk

Baggrunden for eksklusionen af LLO i Næstved er en fortsat og igennem længere tid, stadig stigende gæld – ikke blot til landsorganisationen, men også til andre kreditorer, og herunder også til SKAT. En gæld, som bestyrelsen i afdelingen ikke har håndteret, men tværtimod har ladet - og fortsat lader - vokse.

Eksklusionen skete i næsten enstemmighed, idet 14 af hovedbestyrelsens medlemmer stemte for eksklusion og kun et enkelt medlem stemte imod. 

Eksklusionen af LLO i Næstved er umiddelbart gældende, hvilket betyder at afdelingen siden den 5. september er uden medlemsrettigheder i LLO, ikke må kalde sig LLO og i det hele taget ikke må benytte sig af LLO's beskyttede og registrerede varemærke.

Det er således IKKE RIGTIGT når det nu tidligere LLO i Næstved, i opslag på Facebook og på en nyoprettet hjemmeside, fortæller medlemmer og offentlighed, at ”de stadig er der, og stadig er en del af LLO” fordi de har anmodet om at få deres eksklusion behandlet på en kommende kongres.

Uanset det nu tidligere LLO Næstveds ønske om at få prøvet eksklusionen på en kommende kongres, så er LLO Næstved ekskluderet, og eksklusionen er trådt i kraft med det samme!

Skulle det modsatte være gældende, ville det svare til, at nogen efter en fyring fik lov at blive på arbejdspladsen, imens en klagesag blev behandlet! Eller at man, hvis man blev smidt ud af et diskotek, bare gik ind igen – fordi man ønskede bortvisningen prøvet ved domstolene …

Sådan er det ikke i samfundet og sådan er det naturligvis heller ikke i LLO!

Dette betyder, at vores nu tidligere afdeling i Næstved, ikke lovligt kan anvende en Facebookside med navnet LLO Næstved, ligesom man heller ikke lovligt kan oprette nye hjemmesider, hvorpå man foregiver at være en del af LLO.

LLO har derfor underrettet Facebook om misbrug af LLO’s navn og logo (vores såkaldte immaterielle rettigheder), ligesom vi straks har sendt en klage til Domæneklagenævnet om deres misbrug af vores rettigheder i forbindelse med oprettelse af en ny hjemmeside.

Vi er i LLO kede af, at det er kommet så vidt, at hovedbestyrelsen måtte ty til eksklusion. Men vi må på det kraftigste tilbagevise, at eksklusionen skulle skyldes andre eller andet, end den lokale bestyrelses egen håndtering af afdelingens økonomi.

LLO har igennem flere år forsøgt at hjælpe afdelingen på fode igen. LLO’s formandskab, hovedbestyrelse, og senest en bredt sammensat arbejdsgruppe har forsøgt at udrede det økonomiske uføre og komme med forslag til opretning.

  • Desværre uden held – og derfor blev LLO's hovedbestyrelse på sit møde den 5. september nød til at træffe den svære beslutning om eksklusion.
Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser