Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-05-2017

Domænerne lloaalborg.dk og llom.dk vundet tilbage til LLO

LLO vinder sager i Domæneklagenævnet

Efter længere tids ufrivilligt fravær kan vi i LLO glædeligt konstatere, at to domæner til brug i det midt- og nordjyske atter er i vores varetægt. Det drejer sig om domænerne llom.dk og lloaalborg.dk, der igen kan komme vores lokalafdelinger og medlemmer til gode efter at LLO har vundet rettigheden til dem i Domæneklagenævnet d. 11 maj 2017.

At domænerne for en tid har peget andetsteds har dannet grundlag for en del forvirring blandt medlemmer og kommende medlemmer. Når de søgte efter LLO i området endte de med medlemskab i en konkurrerende lejerforening. Ikke just en ønskværdig situation!

Men det er ændret nu - og til LLO’s fordel. Efter en rundtur i Domæneklagenævnet, hvor vi fik nævnets ord for at vi har ejerskabet, er begge domæner fjernet fra konkurrentens hjemmeside og overdraget til LLO. Man kan læse om afgørelserne her: Aalborg og llom.

I afgørelsen slog Domæneklagenævnet fast, at vores konkurrent ”ved den pågældende brug af domænenavnet […] har handlet illoyalt over for klageren og dermed i strid med god domænenavnsskik”. Det er således en skarp kritik af Danske Lejeres handlinger.

Brud på etik og juridiske spilleregler

Baggrunden for klagesagen har en lang og kompliceret historie, der helt overordnet kan forklares ved, at tillidsrepræsentanter i LLO uretmæssigt bryder ud af organisationen og tager medlemmer og midler med sig over i det der nu kaldes Danske Lejere. Link til baggrundsskriv

De to domæner flyttes med og indgår i den nye organisation uden at ordlyden, der direkte indikerer slægtskab med LLO, fjernes. På den måde misbruges vores brand og immaterielle rettigheder til at skaffe kunder i en butik, som fungerer som direkte konkurrent til LLO.

Danske Lejere har således snyltet på LLO’s navn og renommé ved at misbruge den høje kendskabsgrad, der er til LLO, til at skaffe medlemmer til en nystartet forening.

Hvis man inden klagesagen surfede ind på lloaalborg.dk kom man ind på Nordjyske lejeres hjemmeside. Hvis man derefter ville indmelde sig blev man ledt videre til Danske Lejere, hvilket vi desværre har haft mange henvendelser og klager omkring. Indmelderen lagde simpelt hen ikke mærke til navneændringerne og indmeldte sig i den tro, at det var LLO. Senere fjernedes mellemledet (Nordjyske lejere) så man via lloaalborg.dk kom direkte ind på Danske Lejeres hjemmeside.

Det er utvivlsomt, at LLO har lidt et økonomisk tab som følge af Danske Lejeres uretmæssige brug af LLO's brand, hvor navneforvirringen har vildledt lejere, der ønskede at være medlem af LLO. Det overvejes derfor nu, om vi skal rejse et erstatningskrav efter Domæneklagenævnets afgørelse.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser