Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

19-02-2024

Indkaldelse til generalforsamling i LLO Herning

Mandag den 25. marts kl. 18.00 i Frivilligcenterets kantine, Fredensgade 14, 7400 Herning indkaldes der til generalforsamling.

Da der kl. 18.00 er spisning er tilmelding nødvendig senest mandag den 18. marts 2024 på tilmelding@lloherning.dk eller sms med navn og adresse på 29106215.

Det er også muligt at deltage uden spisning, da starter generalforsamlingen kl. 19.00.

Kom og hør om huslejestigninger, huslejeloftet, skimmelsager, store fraflytningssager

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Peter Nowark

 2. Valg af referent. Bestyrelsen foreslår Sarah Eriksen

 3. Bestyrelsen/formands beretning

 4. Regnskab. Kasserer Jette Skov fremlægger regnskabet

 5. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Kontingent satser: Indmeldelse 990 kr. derefter 390 kr. pr. halvår. Hertil også frimeldingsordning for medlemmer med lav indkomst.

 6. Indkomne forslag skal være foreningen i hænde senest den 18. marts på info@lloherning.dk

 7. Valg

  • Valg af formand:

På valg er Lars Dohn (modtager genvalg)

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Jette Skov (modtager genvalg)
Bestyrelsen udgøres øvrigt af Hans Agerup, Sarah Eriksen og Bente Schibsbye

 • Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår Michael Thomsen

 • Valg af revisorsuppleant. Bestyrelsen foreslår Peter Mikkelsen

 • Valg af suppleanter

På valg er Mille Skov (modtager genvalg)

 1. Eventuelt

                                                                    

Med venlig hilsen

Bestyrelsen LLO Herning

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser