Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

01-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling 28. februar 2023 kl. 18 på LLO Aalborgs adresse: Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg. Mødelokalet er på 1. sal. Der forefindes trappelift til dem, der har behov for dette 

I år vil vi gerne invitere alle medlemmer til at spise før generalforsamling. Vi bestiller tapas, og vi sørger for at der er et varieret udbud, så der er noget til alle. 

Spisning starter kl. 18. Generalforsamlingen starter, når vi er færdige med at spise – dog senest kl. 19 

Af hensyn til madbestillingen bedes du tilmelde dig på mail til smh@llo.dk eller på tlf. 73702524 senest den 20. februar.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget 

4. Indkomne forslag

a. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg:

a. Formand for 2 år - Sigrun Mønnike-Hald genopstiller 

b. 1 Bestyrelsesmedlem for 2 år – Cecilie Nielsen genopstiller 

6. Suppleanter for 1 år 

7. 1 Revisor for 2 år 

8. 2 revisorsuppleanter for 1 år 

9. Kongresdelegerede 

10. Afslutning 

 

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg. 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen eller med brev til konto-ret. 

Adgang til generalforsamlingen har individuelle medlemmer og repræsentanter for de tilsluttede foreninger, som senest har indbetalt kontingentet på indkaldelsestidspunktet, samt repræsentanter fra Landsorganisationen. 

 

Med Venlig Hilsen LLO Aalborg 

Sigrun Mønnike-Hald Formand.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser