Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

20-02-2024

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Brøndby

Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling kontakt@service-llosj.dk 

Aflysning og genindkaldelse til: Ordinær Generalforsamling 

Herved genindkaldes til ordinær generalforsamling i Lejernes Landsorganisation, Brøndby Afdeling, i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2, til afholdelse 

Torsdag d. 21. marts, kl. 18.00, Kulturhuset Brønden, Mødelokale 2 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste generalforsamling 

3. Godkendelse af regnskab for 2023 

4. Fastsættelse af kontingent for 2025.

Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves til kr. 125 pr år for kollektive medlemmer og kr. 300 pr år for enkeltmedlemmer 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse

a. Formand for 2 år på valg er Erik Andersen 

b. Kasserer for 1 år på valg er Alexander Bruhn Skjøth 

c. 3 medlemmer – 1 for 2 år og 2 for 1 år på valg er Jannie Gøth, Ina Thanning og Mette Kunckel 

d. Valg af suppleanter for 1 år på valg er Kim Hansen, Per Thanning og Anette Lykke 

7. Valg af revisor for 2 år på valg er Kurt Damsted 

8. Eventuelt 

Forslag til behandling skal fremsættes skriftligt, senest 10 dage før generalforsamlingen, altså senest mandag d. 11. marts, til bestyrelsen. Eventuelt indkomne forslag vil blive udsendt herefter. 

 

Pva Bestyrelsen

Kasserer Alexander Bruhn Skjøth

llobkas@einhorn.dk 

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser