Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-09-2023

Ulovlige opkrævninger for forbrug

En lejer fra Kolding henvendte sig til Servicekontoret i Aarhus, fordi han havde fået en ekstraregning på 7720,99 kr. vedrørende vand – og varmeregnskab for 2022.

Lejeren undrede sig over regningen af flere grunde, men primært fordi der ikke var vandmålere installeret på indflytningstidspunktet, og udgiften til vand derfor var inklusiv i lejen.

Lejer havde ganske vist observeret, at der havde været håndværkere i ejendommen, og at der var opsat et stykke pap i opgangen, hvorpå der stod ” i morgen opsætning af målere, V.V.S”, men lejer havde på intet tidspunkt modtaget nogen information fra udlejer om nogen ændring.

Ikke desto mindre mente udlejer, at denne skulle have en betaling på 6044,92 kr. for vand, og derudover 1676,07 kr. for varme.

Servicekontoret fremsendte indsigelse til udlejer på lejers vegne.

Da udlejer ikke kunne fremvise noget gyldigt vandregnskab, erkendte de at kravet på betaling for vand skulle bortfalde.

Derudover erkendte de i første omgang, at de ikke kunne kræve deres honorar til Techem på 1239,10 kr. for udarbejdelse af regnskab betalt særskilt hos lejer, og reducerede derfor deres krav til 436,97 kr.

Servicekontoret afventede efterfølgende, om udlejer så ville fastholde dét krav, ved at indbringe sagen for Huslejenævnet. Det kunne Servicekontoret konstatere de ikke gjorde, men i stedet sendte udlejer en ny rykker til lejer – på det fulde oprindelige beløb - altså på de 7720,99 kr.

Servicekontoret kontaktede derfor udlejer igen, og de erkendte fejlen, men mente så fortsat at lejer skulle betale 436,97 kr.

Efter Servicekontoret forklarede dem, at de så skulle have haft indbragt sagen for nævnet inden fristens udløb, meddelte udlejer at restancen nu var slettet.

I kan læse mere om forbrugsregnskaber i vores guide: bit.ly/3ZlCbGn

Se også www.vi-lejere.dk for flere nyheder, artikler, film og guides, for dig som bor til leje.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser