Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

22-12-2014

Velkommen til lejelovsforslaget i endelig udgave

"Vi er begejstrede for forslaget, fordi det på en række punkter forbedrer lejernes situation, men der er dog også tidsler", siger formanden for LLO, Helene Toxværd, i en kommentar til det forslag til ny lejelov, Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, fremsatte den 17. december 2014. Forslaget er en udmøntning af lejelovsforliget mellem Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. Lovforslaget bygger derudover på den enighedsliste som udlejer- og lejerorganisationerne har forhandlet under ledelse af skiftende regeringer siden 2005.

"Lovforslaget er velkomment, fordi det på en række punkter giver lejerne bedre og klarere rettigheder. På nogle punkter er lovforslaget dog også til ulempe for lejerne. Vi er dog glade for, at det endelig bliver slået fast af en bred forligskreds, at der er lejeregulering i Danmark", siger Helene Toxværd.

LLO er tilfredse med, at lejerne får øget tryghed i form af pligt til ind- og fraflytningssyn, samt dertil obligatoriske ind- og fraflytningsrapporter, øget gennemskuelighed ved trappeleje erstattes af indeksregulering, og øget indseende og forståelse for ejendommens vilkår via udlejers pligt til i storhuse at involvere beboerrepræsentationerne i vedligeholdelsesplanlægningen.

Desværre får lejerne ikke den lettelse i fraflytningsudgifterne, som ministeren havde lagt op til, men i stedet er der en lettelse for de lejere, der kun har boet i lejemålet i kort tid.

Lovforslaget giver også udlejer en række administrative lettelser, for eksempel en ny lettere kombineret regulering af lejen i storhuse med nettoprisindeks/omkostningsbestemt leje, indeksregulering i småhuse, lettelser i afrapportering af vedligeholdelsesregnskaber og lettelser i pligten til involvering af beboerrepræsentationen i beslutningsprocessen. Og ikke mindst de såkaldte amatørudlejere får lettelser i adgangen til at opsige lejer.

"Alt i alt bevarer lejelovsforslaget dog den balance mellem ejer og lejer, som har været vigtig for forligsparterne og som følger af et bredt forlig i Folketinget. For lejerne er der tale om vigtige forbedringer, som vi har efterspurgt længe", siger Helene Toxværd, formand for Lejernes LO.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser