Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

15-03-2023

Klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck er åbnet

Som bebudet sidste år, har Energistyrelsen nu åbnet klageportalen for manglende udbetaling af varmecheck. Hvis du derfor mener, du er berettiget til varmechecken og ikke fik den i første omgang kan du oprette en sag via dette link:

Varmechecken

Udover, at du ikke må have modtaget den i forvejen, skal du opfylde disse betingelser før du bør søge:

Din varmekilde skal have været en af følgende:

  • Naturgas
  • Fjernvarme fra udvalgte fjernvarmenet med høj gas- og/eller elandel
  • Elektricitet (+1.500 kWh i december 2021)
  • Fjernvarme/blokvarme, hvor den primære opvarmningsform i december 2021 var gas, fjernvarme fra et af de udvalgte fjernvarmenet eller elektricitet med et elforbrug på over 1.500 kWh i december 2021.

Din husstands samlede indkomst i 2020 må ikke være over 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Ordet ”husstand” defineres i lovens §1, nr 2.  som ” De personer, der den 1. januar 2022 var registreret på den samme adresse i Det Centrale Personregister, jf. § 6, stk. 1 eller 2, i lov om Det Centrale Personregister, ifølge data i Det Centrale Personregister den 1. april 2022.” Definitionen omfatter derfor også eventuelle fremlejetagere, som du har lejet værelser ud til.
Loven kan læses i sin fulde længde her:

Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022 (retsinformation.dk)

Grunden til, at du ikke har fået engangstilskudet, vil typisk være, at varmekilden har været forkert registreret i BBR. Da det er udlejer, der har pligt til at holde BBR-registeret ajour, har du som lejer ikke selv kunne afværge fejlen, hvorfor du er omfattet af lovens §5, som giver mulighed for udbetaling, hvis fejlen i BBR ikke kan henføres til husstanden.
Det er vigtigt, at du i din ansøgning dokumenter, hvad den korrekte varmekilde er, fx med kvitteringer på betalt varme eller lignende. De nærmere betingelser for dokumentation fremgår på portalen, efter du har logget ind.

Klageportalen har åbent 55 dage endnu fra i dag

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser