Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

20-08-2021

LLO: Tre misforståelser, der florerer i debatten om Blågårdssagen

Forældre står til at blive smidt ud ad deres hjem i Blågårdssagen. Den firkantede en kilometersregel har central betydning i sagen, der netop er blevet anket af lejerne i Østre Landsret. Derfor skal der ryddes op i nogle misforståelser i debatten, skriver Anders Svendsen.

 

Læs hele debatindlægget her

Læs mere…
17-08-2021

Generalforsamling i LLO Silkeborg

LLO Silkeborg indkalder til generalforsamling den 16. september 2021 kl. 19.00, der holdes i lokaler hos Lunden, Vestergade 74 i Silkeborg.

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling LLO Esbjerg

 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Lejerforeningen for Esbjerg og Omegn, LLO Esbjerg!

 

Herved indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 23. august 2021 kl. 19.00 på Rest. Sydvesten, Fiskerihavnsgade 6, 6700 Esbjerg.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Evt. forslag sendes til Sagspost.leo@gmail.com senest 8 dage før!

Kun medlemmer der har gyldigt medlemskab har adgang.

 

Af hensyn til traktement er der tilmelding senest fredag den 20.08.2021

 

På bestyrelsens vegne

Arne Rehné, formand

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling i LLO Glostrup

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i LLO Glostrup

Torsdag den 26. august 2021, kl. 18.00

I beboerhuset Asylvej 13.

Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

2.  Beretning.

3.  Regnskab.

4.  Indkomne forslag.

5.  valg.

6.  Evt.

valg:             a. Kasserer, afgående Søren Thomsen (modtager genvalg).

b. 1 bestyrelsesmedlem, afgående Teddy Lauridsen (modtager genvalg).

c.  2 bestyrelsessuppleanter, afgående Torben Sørensen (modtager genvalg).

d. 2 revisorer, afgående Susanne Svensson

e.  2 revisorsuppleanter.

Inden generalforsamlingen påbegyndes, byder foreningen på en bid brød. Tilmelding til generalforsamlingen bedes både af hensyn til bespisningen og i forhold til evt. ændringer i coronasituationen ske til formanden på tlf. 27 63 41 18 i telefontiden eller pr. mail senest den 16. august 2021.

Evt. forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal ligeledes være formanden i hænde senest den 16. august 2021-10 dage før generalforsamlingen.

Den skriftlige beretning kan rekvireres hos formanden inden generalforsamlingen. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen og medsendes referatet fra denne.

Læs mere…
10-08-2021

Generalforsamling i LLO Aalborg

Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 31. august 2020 kl. 19

Generalforsamlingen afholdes på LLO Aalborgs adresse i Kantinen på 1. sal:
Østerport 2 (Baghuset), 9000 Aalborg

Der forefindes trappelift til dem har behov for dette

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1.Valg af dirigent og referent

2.Bestyrelsens beretning

3.Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget

4.Indkomne forslag

a.Ændringer til vedtægterne

b.Fastsættelse af kontingent

c.Eventuelle forslag fremsendt efter udsendt indkaldelse

5.Valg:

a.Kasserer for 1 år. Marcus Larsen genopstiller

b.2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år. Rasmus Heby og Peter John Pedersen genopstiller.

c.1 Bestyrelsesmedlem for 1 år. Søren Mortensen genopstiller

d.Suppleanter for 1 år. Anne Nielsen genopstiller

e.1 Revisor for 2 år. Nyvalg

f.2 revisorsuppleanter for 1 år

g.Kongresdelegerede

h.Delegerede til regionsgeneralforsamlingen

6.Afslutning

Vi håber at se rigtigt mange medlemmer, som ønsker at bakke op om LLO Aalborg.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal afleveres skriftligt til formanden Sigrun Mønnike-Hald på mailadressen smh@lloaalborg.dk senest 10 dage før generalforsamlingen

Der vil være en let servering under generalforsamlingen. Du bedes derfor tilmelde dig på smh@lloaalborg.dk eller på tlf. 73702524 senest den 25. august 2020

Forslag om ændring i vedtægterne kan findes i denne mappe: Generalforsamling 2021
Øvrige forslag og regnskab vil også blive uploadet inden generalforsamlingen i samme mappe, og efter generalforsamlingen vil referatet være tilgængeligt i mappen.

Læs mere…
21-06-2021

LLO støtter sin svenske søsterorganisation: stop liberaliseringen af huslejen

Lejernes Landsorganisation (LLO) støtter sin svenske søsterorganisation, Hyresgästföreningen, som kæmper imod en liberalisering af lejeboligmarkedet.

Den svenske regerings forslag om liberalisering af huslejerne (såkaldt fri leje) ved nybyggeri, minder om den danske model for fri husleje, som blev indført i 1992, -en model som har været en katastrofe for de blandede byer i Danmark.

Landsformand Helene Toxværd udtaler: ”Vi vil på det kraftigste advare imod at gøre i Sverige, som man har gjort her i Danmark.” 

Hun fortsætter:

”Nybyggeriet i Danmark er så dyrt, at boligerne ikke er til at betale for almindelige mennesker. Når kun de rigeste samfundsgrupper har råd til at bo i byerne, så får man velhaver-ghettoer, hvor man kun møder andre velhavende. I Danmark er fri leje derfor en væsentlig hindring for at få byer for alle”

Fri leje: Store huslejestigninger

Selvom man ”kun” indfører fri leje i nybyggeri, skal man ikke regne med, at det løser problemerne, mener Helene Toxværd:

”Nogle mener, at sætter man huslejen fri på nybyggeri, så vil huslejen på sigt rette sig og føre til flere og betalbare boliger... Men kigger man på udviklingen i Danmark, så vil man se, at denne løsning i hvert fald ikke har virket i de sidste 29 år.”

Hun afslutter: 
”Hvis problemet er mangel på boliger og mangel på boliger der er til at betale, så er frigivelse af huslejen ikke løsningen. Frigivelse af huslejen fører erfaringsmæssigt ikke til flere betalelige lejeboliger, men først og fremmest til flere og mere velpolstrede udlejere.”.

Fakta: 

Odense, Aarhus og Aalborg, har i gennemsnit 27 pct. af de private udlejningsboliger med fri leje.  I København og Frederiksberg er det i gennemsnit 21 pct. af de private lejeboliger,
som har fri lejefastsættelse. 

DREAM (2012) skønner, at huslejekonsekvensen af fri lejefastsættelse vil
være en gennemsnitlig huslejestigning på godt 62 pct. på landsplan.
I København samt Københavns omegn skønnes en huslejestigning på hhv.
101 og 87 pct., hvis huslejerne sættes fri.

(Kilde: Ekspertudvalgets rapport om boligreguleringslovens § 5, stk. 2, s. 55 og 96)

LLO Pressekontakt: tlf. 33 86 09 21

 

Læs mere…
09-06-2021

Blackstonepakken virker - Udlejernes skræmmekampagne gjort til skamme

EjendomDanmark skriver i en pressemeddelse, at deres medlemmer har lidt et værditab på omkring 20%. Men de officielle tal fra Danmarks Statistik viser alene et fald på 7%.

Læs mere her

Læs mere…
08-06-2021

LLO ønsker en opstramning af reglerne om indskud for alle lejere

Regeringen foreslår at sikre lejere, der bor til fremleje bedre end i dag.

Forslaget kommer efter BT kunne beskrive, at nogle fremlejegivere nærmest levede af at snyde deres fremlejetagere, som aldrig så deres indskud igen.

LLO er positive overfor lovforslaget, men vi ønsker, at lejerne generelt sikres bedre vilkår for at kunne få depositum og forudbetalt leje tilbage.

Der er derfor brug for en opstramning af reglerne på hele lejeområdet - uanset om det er fremleje eller ej.

Læs vores høringssvar her.

Læs mere…
06-04-2021

Konference: Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Hvordan øger vi trygheden i Danmark?

Dét spørgsmål er under luppen, når Det Kriminalpræventive Råd i samarbejde med retsordfører Jeppe Bruus (S) indbyder lokal- og landspolitikere til konference og debat d.5. maj.

Vi har alle hørt om eller oplevet ungegrupper, der skaber utryghed i boligområder, på stationer, gader og pladser. Og vi ved, at nogle borgere er mere utrygge end andre.

– Men hvad gør vi ved problemer med utryghed og kriminalitet i det offentlige rum?

Handlemulighederne ligger ikke kun ét sted. Politiske initiativer som opholdsforbud, visitationszoner og zoneforbud skal parres med forebyggende tiltag og lokale indsatser, hvor kommuner, politi, borgere og andre lokale aktører samarbejder for at komme utrygheden til livs. Sammen kan vi gøre langt mere, langt tidligere.

Hvis vi kigger bag om problemet, tegner der sig et komplekst billede af, hvorfor det sker. Det handler om social udsathed og manglende plads i samfundets fællesskaber. Og det handler om trange boligforhold og vores måde at møde de unge på – også når konflikt opstår. Endelig kan vi fysisk indrette boligområder på måder, som øger trygheden og hæmmer risikoen for kriminalitet. Se mere på www.dkr.dk

Utrygheden ikke er den enkelte borgers problem, men et samfundsproblem, der kræver fælles løsninger.

LLO er medlem af Det Kriminalpræventive Råd.

Læs mere…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  >

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser