Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

23-09-2020

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Til Trafik-, bygge- og boligstyrelsen.
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Alene sendt pr. e-mail til almenbolig@tbst.dk /cc jaj@tbst.dk.
Deres j.nr. : BO0100-00672


Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Landsbyggefondens rammer i 2021 26, forlængelse af differentieret grundkapital, sammenlægning af boliger m.v.)


Lejernes Landsorganisation (LLO) skal venligst takke for at have fået sendt ovennævnte udkast til lovforslag i høring.
Lovforslaget er en udmøntning af boligaftalen af 19. maj 2020 indgået af regeringen (S), Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socia-listisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternati-vet og Sikandar Siddique (UFG) om Landsbyggefondens rammer 2021-2026 og fremrykket indsats i 2020.


Nærværende udkast til lovforslag udmønter den del af aftalen, som bl.a. handler om Landsbyggefondens rammer for 2021-26, idet forhøjelsen af renoveringsrammen i 2020 er allerede er udmøntet ved lov nr. 919 af 20. juni 2020.


I LLO glæder vi os over at et næsten samlet Folketing på denne måde vælger at bruge den nuværende krise til at sikre gode boliger, boliger der er up to date rent energimæssigt, og at det sker til en langt lavere husleje, end hvis projekterne skulle være gennemført på anden vis. Og at aftalen herudover også gavner beskæftigelsen og f.eks. stiller krav om lærlinge, kan kun betragtes som et ekstra stort plus i den nuværende situation.


Vi kunne have ønsket os, at aftalen indeholdt en øget sikring af lejernes beboerdemokratiske indflydelse, herunder en kodificering af at den enkelte afdelingsbestyrelses ret til at søge bistand hos en lejerorganisation i lighed med beboerrepræsentationer i den private sektor.
Dette skal dog ikke skygge for at vi i LLO glæder os over lovforslaget, og det løft den medføre for de almene boliger og for lejerne, der bor der.


Mvh.
Lejernes Landsorganisation
Helene Toxværd
Landsformand
/Anders Svendsen

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser