Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Obligatorisk 10 årig vedligeholdelsesplan

Hvad er en vedligeholdelsesplan?

En vedligeholdelsesplan er en plan for hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres i en ejendom indenfor de næste 10 år. Denne plan skal opdateres hvert år inden d. 1. juli.

Det er normalt ejendommens ejer, der har ansvaret for at udføre vedligeholdelsesplaner for sin bygning, således at man kan forudse hvilke arbejder, der skal laves for at ejendommen er velvedligeholdt og dermed ikke mister værdi. Det findes eksempelvis i de fleste ejerbolig- og andelsforeninger. Efter lovændringen i 2015 er planerne blevet obligatoriske i større udlejningsejendomme.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har netop udgivet en vejledning og bekendtgørelse om vedligeholdelsesplanerne.

Hvem er omfattet af de nye regler?

Alle store ejendomme, hvor boligreguleringslovens regler gælder, er omfattede. Det vil sige alle privat udlejede ejendomme med 7 eller flere beboelseslejligheder (undtaget er dog de såkaldte 80/20-ejendomme).

Hvad skal med på vedligeholdelsesplanen?

Der kan medtages planlagt, periodisk vedligeholdelse herunder fornyelser, det vil sige forebyggende vedligeholdelsesarbejder, som udføres efter en forudgående økonomisk og teknisk planlægning. Dette omfatter ikke akut opståede skader, eller forhold, der er omfattet af den såkaldte indvendige vedligeholdelse (dvs. maling, hvidtning, tapetsering og lakering af gulve).

De bygningsdele, der kan være omfattede er: tagværk, kælder/fundamenter, facader/sokkel, vinduer, udvendige døre, trapper, porte/gennemgange, etageadskillelser, WC/bad, køkkener, varmeinstallation, afløbsinstallation, kloakinstallation, vandinstallation, gasinstallation, ventilation, elinstallation, udearealer.

Der skal desuden anføres tidpunkt for hvornår arbejderne ønskes gennemført og et overslag over de udgifter, der er nødvendige for at efterleve planen.

Særlige regler for ejendomme med beboerrepræsentationer.

Hvis der er en beboerrepræsentation i ejendommen, skal udlejer indkalde beboerrepræsentationen til årligt møde med henblik på udarbejdelse eller revision af vedligeholdelsesplanen. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal lejerne alene se planen efter anmodning til udlejer.

Hvad hvis udlejer ikke laver planen eller planen er mangelfuld?

Ministeriet antager, at det ikke vil være tilstrækkeligt, hvis udlejer anfører, at der ikke skal laves noget vedligeholdelsesarbejde for hele ejendommen i de næste ti år.

Hvis vedligeholdelsesplanen ikke overholder betingelserne, så kan det få betydning for din husleje. Det samme gælder hvis beboerrepræsentationen ikke er indkaldt til møde. Vær derfor opmærksom på om du bliver indkaldt inden d. 1. juli i år.

Sagen kan indbringes for huslejenævnet, som kan træffe afgørelse om hvorvidt planen er lavet korrekt eller om der er sket behørig høring. Er det ikke tilfældet, kan der ikke opkræves det beløb som lejer betaler til udvendig vedligeholdelse efter boligreguleringslovens regler (typisk 37-84 kr. pr. kvadratmeter pr. år. afhængigt af ejendommen). Lejenedsættelsen gælder fra indbringelsestidspunktet indtil der foreligger en korrekt plan.

Hvad hvis udlejer ikke gør som der står i vedligeholdelsesplanen?

Uanset om en vedligeholdelsesmangel er anført i vedligeholdelsesplanen eller ej, vil det stadigvæk være muligt at få huslejenævnet til at tage stilling til udbedring heraf. Hvis udlejer ikke har lavet den planlagte vedligeholdelse betyder det dog ikke, at der automatisk er tale om en vedligeholdelsesmangel, men der må være en formodning for, at udlejer havde en god grund til planlægge at vedligeholde.

Hvem betaler for den?

Udgiften til at udfærdige den første vedligeholdelsesplan er en driftsudgift, der bliver beregnet som en forbedringsforhøjelse, som skal betales tilbage over 20 år. Eksempelvis så hvis en vedligeholdelsesplan koster 40.000 kr. at få lavet for en ejendom med 50 lejemål, så bliver den årlige lejeforhøjelse ca. 56 kr. pr. lejemål. Dertil kommer en udgift til løbende at opdatere planen.

 

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser