Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Lejelovene og manglende vedligeholdelse

Hvis din udlejer ikke overholder sin vedligeholdelsespligt, kan huslejenævnet pålægge ham at gøre dette indenfor en fastsat tidsfrist.

Udlejers vedligeholdelsespligt afhænger ikke af, hvad der indestår på ejendommens vedligeholdelseskonto. Det skyldes blandt andet, at systemet med lovbundne henlæggelser først er startet meget sent i ejendommens levetid.

Kontakt Lejernes Landsorganisation og få råd om udarbejdelse af klage over manglende vedligeholdelse.

Der skal først skrives til udlejeren og gøres opmærksom på mangler, ligesom der skal anmodes om en udbedring. Gør han ikke dette, kan sagen indbringes for huslejenævnet.

Huslejenævnet behandler alle sager om manglende vedligeholdelse. Huslejenævnet kan også beslutte, at der skal ske nedsættelse af huslejen, fra sagen er indbragt, til manglerne er udbedret.

Hvis en udlejer ikke efterkommer huslejenævnets påbud, kan sagen indbringes for Grundejernes Investeringsfond, der kan starte en sag om tvangsvedligeholdelse. Grundejernes Investeringsfond kan lade de påbudte arbejder udføre for udlejerens regning. Det kan være en langsommelig affære, men den er effektiv.

Det er ligeledes vigtigt at indberette udlejers manglende overholdelse af nævnsafgørelse til huslejenævnet, som kan tage stilling til, om udlejer skal fratages retten til at administrere ejendomme.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser