Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Indvendig vedligeholdelse

Indvendig vedligeholdelse omfatter kun maling af lofter og træværk, tapetsering eller maling af vægge samt lakering af gulve.

Det skal fremgå af lejekontrakten, hvem der har pligten til indvendig vedligeholdelse.

Hvis der ikke er aftalt noget herom i lejekontrakten, eller hvis der ikke forefindes en skriftlig lejekontrakt, er det udlejer, der har den indvendige vedligeholdelse.

Når udlejer har den indvendige vedligeholdelse, skal der være en indvendig vedligeholdelseskonto for lejligheden. På kontoen skal der årligt afsættes et beløb, der i 2015 udgør 45 kr. pr. kvm bruttoetageareal årligt. Beløbet kan reguleres én gang årligt. Kontakt Lejernes Landsorganisation for at høre om beløbet stiger, da dette ikke altid er tilfældet.

Du kan kræve, at udlejeren foretager maling og tapetsering, når det er nødvendigt. Udgiften kan afholdes af det beløb, der står på kontoen. Udlejer kan bestemme hvilke håndværkere, der skal udføre arbejdet, men det er en god idé at indhente et alternativt tilbud, hvis udlejer kræver at vælge håndværker.

Når udlejer har afholdt udgiften til maling eller tapetsering, kan han fradrage det på kontoen. Lejeren skal én gang om året have oplysning om, hvilket beløb der står på kontoen. Står der et beløb på kontoen, der udgør mere end 3 års hensættelser, kan du kræve at det beløb, der henstår udover de seneste 3 års hensættelser, anvendes til andre rimelige og hensigtsmæssige vedligeholdelsesarbejder i lejligheden. Det er dog en betingelse, at lejligheden fremtræder i vel vedligeholdt stand, hvad angår lofter, vægge og træværk.

Når du har opsagt lejemålet, kan du ikke kræve arbejder udført for midler på kontoen. Ved genudlejning skal kontoen videreføres til den nye lejer.

Uenigheder mellem lejer og udlejer om den indvendige vedligeholdelse afgøres af huslejenævnet.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser