Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Anden vedligeholdelse

Det kan som nævnt aftales, at lejer skal vedligeholde og eventuelt forny installationer i lejemålet: køkkenborde, ruder, gulvbelægning og lignende.

Faktisk kan det aftales, at lejer overtager hele den udvendige vedligeholdelse. Sådanne aftaler skal, for at være gyldige, indføjes i lejekontraktens § 11, og være specifikt beskrevet. Der er dog loft over, hvor meget det kan aftales, at lejer skal vedligeholde i omkostningsbestemte ejendomme.

Overtager du sådanne vedligeholdelsesopgaver, skal du kræve, at der modregnes i din husleje eller i det beløb, udlejer kan opkræve til ejendommens udvendige vedligeholdelse, afhængigt af den type lejefastsættelse, der er i dit lejemål.

Det forhold, at en lejer overtager dele af eller hele udlejers pligt til udvendig vedligeholdelse forekommer dog yderst sjældent i ejendomme med flere lejemål, men ses ind imellem ved udlejning af enfamilieshuse.

Bemærk, at også renholdelse og belysning af ejendommen og udenoms arealer som fortov, gård og andre fællesindretninger er udvendig vedligeholdelse og påhviler udlejeren.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser