Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Tilbudspligt/andelsbolig

I private udlejningsejendomme af en vis størrelse er der tilbudspligt, således at lejerne har forkøbsret, inden udlejer sælger ejendommen til anden side.

Hvis ejendommen udelukkende anvendes til beboelse kommer tilbudspligten til anvendelse, når ejendommen indeholder mindst 6 beboelseslejligheder. Er der erhvervslejemål i ejendommen, skal der være mindst 13 beboelseslejligheder. Der findes enkelte situationer, hvor tilbudspligten ikke kommer til anvendelse, fx hvis køberen af ejendommen er staten, en kommune eller et godkendt saneringsselskab, eller hvis køberen er udlejers ægtefælle eller en person, der er beslægtet eller besvogret med ejeren i op - eller nedadstigende linje m.m. Endvidere kommer tilbudspligten ikke til anvendelse, hvis køberen er en hidtidig medejer og heller ikke i visse tilfælde, hvis erhvervelsen af ejendommen sker ved arv.

Der er også visse aktieoverdragelser, som fritager udlejer fra tilbudspligt.

Tilbudspligten kommer til anvendelse, selvom ejendommen overdrages ved salg, gave, fusion eller mageskifte.

Udlejers tilbudspligt til lejerne opfyldes ved, at ejeren tilbyder lejerne af beboelseslejligheder at overtage ejendommen som andelsboligforening til samme pris og øvrige vilkår, som ejeren kan opnå ved salg til anden side. Vilkårene skal være af et sådan indhold, at de kan opfyldes af en andelsboligforening. Ejeren skal dokumentere, at han til anden side kan opnå de vilkår, han tilbyder lejerne at overtage ejendommen på. Udlejer skal endvidere fremsende sædvanlige oplysninger om ejendommen, herunder ejendommens driftsudgifter, lejeforhold og saldi på de forskellige konti, som ejeren skal føre i henhold til lejelovgivningen.

Lejerne har en frist på 10 uger til at acceptere købet og overtage ejendommen som andelsboligforening. Indgår juli måned i 10 ugers fristen forlænges lejernes acceptfrist med 1 måned, da der skal ses bort fra juli måned.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser