Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Udlejers ophævelse

Udlejer har i visse situationer, hvor lejeren væsentligt misligholder lejemål, ret til at hæve lejemålet. En ophævelse af lejemålet sker "straks" og medfører at lejemålet skal fraflyttes hurtigt og typisk i løbet af et par dage.

Udlejeren kan bl.a. hæve lejeaftalen, hvis man ikke har betalt husleje, a conto varmebidrag, antennebidrag eller andre pligtige pengeydelser rettidigt.

Udlejeren kan imidlertid kun hæve lejeaftalen som følge af for sen betaling af pligtig pengeydelse, hvis lejeren ikke har berigtiget restancen senest 14 dage efter han har modtaget et skriftligt påkrav herom. Påkravsgebyret er 277 kr (for 2016)/ 279 kr. (for 2017). Gebyret er også pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Hvis forholdet er bragt i orden inden ophævelsen er kommet frem, kan lejemålet ikke ophæves.

Lejemålet kan også ophæves, hvis lejeren misligholder dette eller i øvrigt ikke overholder sine pligter til at iagttage god skik og orden i ejendommen, hvis man overlader lejemålet til andre personer end ens husstand eller benytter det til noget andet end aftalt.

Nogle af disse ophævelsesgrunde kræver, at udlejer først giver et påbud (en advarsel),

Hvis lejeren ikke kan godkende en ophævelse af lejemålet, er det vigtigt, at man henvender sig til LLO.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser