Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Lejers forbedringer og godtgørelse ved fraflytning

Hvis man som lejer ønsker at foretage forbedringer for egen regning i lejemålet, kan man gøre dette, efter at have anmeldt det til udlejeren. Man kan også kræve, at man ved fraflytning inden for en kortere årrække kan få godtgørelse for de afholdte udgifter. De arbejder, der kan indgå i en sådan aftale, er:

- Energi- og ressourcebesparende foranstaltninger, herunder efterisolering, forsatsvinduer, termostatventiler o. lign., samt vandbesparende foranstaltninger o. lign.
- Etablering, forbedring og renovering af bad, wc og køkken, samt flytning, fjernelse og opsætning af skillevægge som følge heraf.
- Tekniske installationer, herunder elinstallationer.
- Installation af hårde hvidevarer er kun omfattet af retten til godtgørelse ved fraflytning, hvis der er tale om udskiftning af hårde hvidevarer, der tilhører udlejeren.

Inden du fortager arbejderne, skal du meddele dette til udlejer, og hvis du skal have godtgørelse for forbedringen ved fraflytningen, skal du aftale dette skriftligt, inden arbejderne udføres.

Udlejeren kan nægte lejeren at indgå en aftale, når særlige vægtige grunde taler herfor, fx om arbejderne er hensigtsmæssige. Udlejeren kan også modsætte sig særlige luksusprægede eller energiforbrugende arbejder.

Den godtgørelse, lejeren  har krav på, beregnes på grundlag af afholdte udgifter, som skal dokumenteres efter arbejdernes afslutning, og påtegnes lejekontrakten.

Godtgørelsen udgør den del af de afholdte udgifter, som efter fradrag af støtte efter anden lovgivning overstiger 15.344 kr. Godtgørelsen kan højst udgøre 121.373 kr (2015 niveau). Godtgørelse på mindre end 3.069 kr. udbetales ikke. Som afholdte udgifter kan medregnes dokumenterede udgifter til virksomheder efter lov om merværdiafgift (momsloven) og som driver bygge- og anlægsvirksomhed.

Den oprindeligt beregnede godtgørelse nedskrives med 10% for hvert år forbedringen har været i brug - første gang dog først 2 år efter, at forbedringen er taget i brug. Der kan aftales anden nedskrivning.

Godtgørelsen udbetales af udlejer ved lejers fraflytning, og udlejer kan overfor den nye lejer vælge enten at få betalt den nedskrevne godtgørelse kontant, eller få det betalt med en lejeforhøjelse, der modsvarer forbedringens værdi.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser