Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Fremleje af hele lejligheden

Bor man i en lejlighed, der udelukkende er udlejet til beboelse, har man ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, når der er mindst 13 beboelseslejligheder i den ejendom, man bor i. Det er en betingelse, at lejerens fravær er midlertidigt og skyldes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig arbejdsmæssig forflyttelse el.lign. Udlejeren kan modsætte sig fremleje af hele lejligheden, hvis det samlede antal personer i lejligheden vil overstige antallet af beboelsesrum, eller hvis udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig fremlejeforholdet.

Det er vanskeligt at sige, hvad en "rimelig grund" vil komme til at udgøre i praksis, men det er en absolut undtagelse, og der skal være en meget tungtvejende grund. Det kunne fx være, at udlejer har et økonomisk udestående med den, man vil fremleje lejemålet til (fremlejetageren)

Man skal kontakte udlejeren, når man ønsker at fremleje lejligheden, inden man finder en anden lejer. Så ved man på forhånd, om der bliver problemer.

Reglerne om fremleje kan ikke fraviges til skade for lejer, og man bliver derfor ikke afskåret fra sin ret til fremleje, fordi det står i ens lejekontrakt. Udlejer må alene nægte dig fremleje, hvis du ikke opfylder betingelserne for fremleje, eller hvis han har en gyldig grund, som nævnt ovenfor.

Fremlejeaftaler, det vil sige aftaler mellem den lejer, der lejer sin lejlighed ud, og den lejer, der flytter ind, skal indgås skriftligt, og udlejeren skal have kopi af lejekontrakten, inden aftalens begyndelse. Man kan bruge den almindelige autoriserede kontraktblanket, der fås hos boghandlere, eller findes her.

For et fremlejemål gælder lovgivningens almindelige regler, bl.a. hvad angår huslejefastsættelse og øvrige lejevilkår. Da man kun har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år er det normalt, at man indgår et tidsbegrænset lejemål, således at det fremgår af lejekontrakten, hvornår lejemålet begynder, og hvornår det ophører.

Hvis udlejer vil ophæve dig pga. ulovlig fremleje, så kontakt LLO.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser