Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Trappeleje / Nettoprisindeksering af lejen

For lejemål, der er indgået inden 1. juli 2015, har det været muligt at aftale trappeleje. Hvis man aftaler ændringer i lejereguleringen i kontrakter indgået inden 1. juli 2015, bortfalder vilkåret om trappeleje.

Det er ikke muligt at aftale trappeleje for nye kontrakter.

Som en undtagelse for ovennævnte regler ses det både i regulerede og uregulerede kommuner, at udlejer, i lejekontraktens § 11, har indført, at lejen under lejemålets beståen reguleres med bestemte beløb til bestemte tidspunkter.

Dette betyder, at der skal være et sluttidspunkt på en trappelejeklausul. Den må ikke bare reguleres "indtil videre".

Det betyder også, at det ikke må aftales, at en leje stiger med eksempelvis "minimum 3%", da dette ikke er et bestemt beløb.

Trappelejeaftaler kan nogle gange afvises med, at de er mere byrdefulde for lejeren, når der sammenlignes med, hvad der gælder for de øvrige lejere i ejendommen.

I visse kontrakter er der aftalt nettoprisindeksering af huslejen. Dette medfører, at lejen stiger i takt med det generelle prisniveau i samfundet. Stigningen sker én gang årligt.

Bemærk, at der er forskel på lejemål, hvor der er anført en nettoprisindekseringsklausul i kontrakten og på den situation, hvor udlejer ønsker at regulere den omkostningsbestemte leje efter nettoprisindekset i en periode på to år.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser