Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Stigning i vedligeholdelsesbeløb

Hvis der sker stigninger i de beløb, der afsættes til indvendig og udvendig vedligeholdelse, kan udlejeren gennemføre lejeforhøjelse for det beløb. De beløb, man betaler til ind- og udvendig vedligeholdelse kan reguleres én gang årligt.

Lejeforhøjelser, som sker på baggrund af øget afsætning til vedligeholdelse kan gennemføres med 3 måneders varsel. Dette skal meddeles skriftligt. I ejendomme uden beboerrepræsentation skal hver enkelt lejer selv indbringe lejeforhøjelsen for huslejenævnet, hvis man ikke kan godkende den. I ejendomme med en beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne indbringe lejeforhøjelsen for huslejenævnet på samtlige lejeres vegne.

Hvis der er tale om en ejendom, hvor der betales omkostningsbestemt leje, så skal udlejer hvert år (fra 2016) lave en vedligeholdelsesplan, hvor de næste 10 års planlagte vedligeholdelsesarbejder gennemgås.

Hvis udlejer ikke laver en sådan plan, kan den del af lejen, der vedrører hensættelser til den udvendige vedligeholdelse tilbageholdes, indtil udlejer laver en plan. Tal altid med LLO inden du modregner i lejen.

Hvis udlejer ikke udfører de arbejder, der står i vedligeholdelsesplanen, kan lejer indbringe sag for huslejenævnet, og udlejer skal herefter bevise, at der alligevel ikke er påkrævet vedligeholdelsesarbejder.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser