Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Skatte- og afgiftsforhøjelser

Såfremt der sker en forøgelse af udgifterne til skatter og afgifter, kan udlejer gennemføre lejeforhøjelser, hvis stigningen ikke er indeholdt i huslejen i forvejen.

En skatte- og afgiftsforhøjelse skal varsles skriftligt med 3 måneders varsel, og skal indeholde en beregning af, hvorledes ændringen af lejen fremkommer samt oplysning om, at lejeren kan gøre indsigelse indenfor 6 uger. Hvis ikke, er det ugyldigt.

Der er det særlige ved skatte- og afgiftsforhøjelser, at hvis udlejeren varsler lejeforhøjelsen senest 5 måneder efter, at skatte. og afgiftsforhøjelsen er pålagt ejendommen, kan lejeforhøjelsen kræves med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, udgiften er pålagt ejendommen.

Normalt bliver skatte- og afgiftsforhøjelser pålagt pr. 1. januar. Det vil sige, at varslingen skal være lejer i hænde inden 1. juni samme år.

Det er desuden kun takststigninger, der kan medtages denne type varsling. Hvis der er tale om forbrugsstigninger, kan der ikke varsles skatte- og afgiftsforhøjelser.

Hvis der fx er kommet en ekstraregning fra vandværket, kan den kun varsles efter disse regler, hvis der er en afgiftsstigning (eksempelvis øget vandafgift). Det gælder ikke, hvis der blot er brugt mere vand.

I ejendomme uden beboerrepræsentation skal hver enkelt lejer gøre indsigelse, såfremt de ikke kan godkende lejeforhøjelsen. Herefter skal udlejeren indbringe spørgsmålet for huslejenævnet, men kun for de lejere, der har gjort indsigelse.

I ejendomme med beboerrepræsentation kan beboerrepræsentanterne gøre indsigelse på samtlige beboelseslejeres vegne.

Hvis skatter og afgifter falder, skal udlejer nedsætte lejen.  

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser