Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Ejendomme uden beboerrepræsentation

I ejendomme uden beboerrepræsentation skal kravet indeholde oplysning om lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning. Dette indebærer, at der skal være et budget over udgifterne for ejendommen.

Endvidere skal der være vedlagt et specificeret regnskab for ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto, samt oplysning om saldoen på den udvendige vedligeholdelseskonto, der står bundet i Grundejernes Investeringsfond. Endelig skal lejerne have oplysning om, at man kan gøre indsigelse indenfor 6 uger. Indeholder lejeforhøjelsen ikke disse oplysninger, er den ugyldig.

Hvis mere end en fjerdedel af de lejere, der har fået en lejeforhøjelse gør indsigelse, skal udlejeren indbringe sagen for huslejenævnet inden 6 uger fra udløbet af din indsigelsesfrist. Gør udlejer ikke dette, bortfalder varslingen.

Er det mindre end en fjerdedel, der gør indsigelse mod forhøjelsen, eller er der ikke gjort indsigelse indenfor 6 ugers fristen, kan du selv indbringe spørgsmålet om lejeforhøjelsen for huslejenævnet.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser