Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Ejendomme med beboerrepræsentation

I ejendomme med beboerrepræsentation skal udlejeren senest 7 dage før der udsendes varslinger til de enkelte lejere i ejendommen, høre beboerrepræsentanterne om lejeforhøjelsen.

Udlejeren skal med høringen fremsende kopi af den varslingsskrivelse, som påtænkes udsendt til lejerne. Samtidig skal udlejeren forelægge det gældende budget og det nye budget for beboerrepræsentanterne samt redegøre for budgetposterne. Redegørelsen skal navnlig oplyse om ændringer i de enkelte beløbs størrelse.

Overholder udlejer ikke sin pligt til forhøring, er varslingen ugyldig.

Lejerne i ejendomme med beboerrepræsentation skal have et skriftligt varsel, ligeledes med 3 måneders varsel, og der skal være en angivelse af lejeforhøjelsens størrelse og dens beregning - det vil sige et budget.

Endvidere skal lejerne have oplysning om, at det budget, der ligger til grund for lejeforhøjelsen, er forelagt for beboerrepræsentanterne, og om deres eventuelle udtalelser.

Beboerrepræsentanterne kan gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen på samtlige lejeres vegne. Gør beboerrepræsentanterne ikke indsigelse, skal udlejeren meddele dette til lejerne, og kan derefter opkræve lejeforhøjelsen. Dog skal lejerne have oplysning om, at de selv kan indbringe spørgsmålet om lejeforhøjelsen for huslejenævnet.

Det viser sig ofte, at der er fejl i lejeberegningerne, fx at der er medtaget for store udgifter på budgettet, henlæggelserne er beregnet forkert, der er trukket forkerte beløb fra vedligeholdelseskontoen eller fordelingen mellem beboelses- og erhvervslejemål er forkert.

Er du i tvivl om, hvorvidt huslejen er fastsat rigtigt, så kontakt LLO. Vi kan hjælpe med at gøre indsigelse mod en lejeforhøjelse. Jo hurtigere du reagerer, jo bedre.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser