Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Lejeforhøjelse i små ejendomme (regulerede og uregulerede kommuner)

Udlejeren kan gennemføre lejeforhøjelser efter det lejedes værdi, hvis den gældende leje er for lav. Lejeforhøjelser kan gennemføres 2 år efter genudlejning, eller 2 år efter der sidst er trådt en lejeforhøjelse i kraft efter reglen om det lejedes værdi.

En lejeforhøjelse skal varsles skriftligt med 3 måneders varsel, og varslingen skal indeholde oplysning om:

- Lejeforhøjelsens størrelse

- Grunden til lejeforhøjelsen

- Lejerens adgang til at gøre indsigelse indenfor 6 uger.

Indeholder varslet ikke disse oplysninger, er det ugyldigt.

Kan du ikke godkende lejeforhøjelsen, skal du gøre indsigelse indenfor 6 uger. Gør man det, skal udlejeren indbringe spørgsmålet om lejeforhøjelsen for huslejenævnet, hvis man ønsker at fastholde forhøjelsen.

Det er vigtigt at gøre indsigelse mod lejeforhøjelsen, men når du det ikke, kan du selv senere indbringe spørgsmålet om lejens størrelse for huslejenævnet.

Mange lejere - også i små ejendomme - betaler alt for meget i husleje uden at være klar over det.

Der er mange penge at spare ved at få huslejen nedsat. Få din lokale afdeling af LLO til at kontrollere lejen.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser