Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Lejemålets stand ved indflytningen

Udlejeren skal stille lejemålet til lejerens rådighed i god og forsvarlig stand fra det aftalte tidspunkt og i hele lejeperioden. Lejemålet skal være rengjort, ruderne skal være hele, og alle udvendige døre skal være forsynet med brugelige låse med nøgler.

Det er vigtigt, at du påtaler de mangler, der er ved indflytning inden 14 dage, da du ellers kan risikere, at udlejer ikke er forpligtet til at udbedre manglen. Læs mere her.

Afholdes der et syn i forbindelse med indflytning skal du være opmærksom på, at du må tage en bisidder med, fx en beboerrepræsentant.

Det kan være en fordel for dig, da beboerrepræsentationen kender forholdene i ejendommen og kan fortælle, hvad du særligt skal være opmærksom på.

Hvis udlejer lejer mere end én beboelseslejlighed ud, og kontrakten er indgået 01.07.2015 eller senere, så skal udlejer foretage et indflytningssyn. Du skal indkaldes til dette syn med passende varsel, og lejemålets stand skal registreres. Udlejer skal udlevere en indflytningsrapport til dig i papirform, men hvis I er enige om det, kan rapporten sendes elektronisk i stedet.

Denne rapport er udlejers holdning til, hvordan lejemålet ser ud, men det er vigtigt, at du også giver din mening til kende. Det gør du ved at lave din egen indflytningsmangelliste og aflevere den inden 14 dage, fra du har fået nøglerne.

Du skal ikke underskrive indflytningsrapporten, hvis du ikke er enig i den, eller hvis den ikke svarer til, hvad der eventuelt fremgår af lejekontrakten om lejemålets stand ved indflytningen. Du kan nøjes med at kvittere for modtagelsen.

Hvis udlejer har pligt til at lave en indflytningsmangelliste, men ikke laver den, så kan han alene kræve betaling for misligholdelse af lejemålet ved fraflytning.

Misligholdelse betyder, at det lejede er forringet eller skadet som følge af fejlagtig brug, fejlagtig vedligeholdelse eller uforsvarlig adfærd fra din side.

 

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser