Har du brug for rådgivning?

Har du brug for hjælp - klik her

Lejernes Landsorganisation er en sammenslutning af selvstændige afdelinger, hvor man som medlem kan få råd, vejledning og assistance. Lejernes Landsorganisation er en medlemsorganisation. Vi modtager ikke offentlig støtte. Vores mulighed for at være til rådighed for dig og andre lejere bygger derfor på medlemskab.

 

Gør skriftligt opmærksom på fejl og mangler

Hvis lejemålet er i dårlig stand, eller ikke er i samme stand, som lejekontrakten foreskriver, er det vigtigt, at du gør skriftligt opmærksom på fejl og mangler. Det gælder også for fejl og mangler, du ikke ønsker udbedret. Det skal du gøre senest 14 dage efter, du har fået nøglen. Hvis du ikke har gjort skriftligt opmærksom på disse fejl og mangler indenfor 14 dage, er der større risiko for, at du kan komme til at betale for udbedringen den dag, du fraflytter.

Send rapporten til udlejer, gerne som anbefalet brev, så du senere har dokumentation for, at du har fremsendt brevet indenfor 14 dages fristen. Gem selv en kopi af rapporten. Tag eventuelt billeder af lejligheden før indflytningen, og få om muligt disse datostemplet. Billederne må gerne være digitale, så længe de er lige så skarpe som almindelige billeder.

Hvis udlejer har en e-mail adresse, kan du også sende mangellisten dertil. Der er intet krav om, at udlejer skal anerkende kravene. Udlejer skal bare modtage listen.

Nogle eksempler på, hvad det er vigtigt, du nævner i den skriftlige rapport kan være: Fremgår det af lejekontrakten, at lejligheden er nyistandsat, og dette ikke er tilfældet, skriver du dette. Er gulvene ikke afhøvlede ved inflytningen, noterer du dette, ligesom du beskriver lofter, vægge og det øvrige træværks tilstand. Hvis du overtager lejligheden, uden at de indvendige døre er sat i, så vær sikker på, at dørene er til stede, fx på loftet.

Har du ifølge lejekontrakten overtaget pligten til vedligeholdelse af køleskabe, komfurer, el-afbrydere, gas - og vandhaner, cisterner, vaskekummer m.v., skal du sikre dig, at de er i god og brugbar stand.

Hvis der er så alvorlige mangler ved lejemålet, at du ikke kan bo i lejligheden, så kræv at få refunderet lejen for den tid, lejemålet er ubeboelig. Du kan muligvis hæve lejemålet, hvis udlejeren ikke straks afhjælper manglerne. Du kan også kræve erstatning, hvis lejemålet savner egenskaber, som må anses for at være tilsikrede, eller hvis udlejer har handlet svigagtigt.

Tilbage

Accepter cookies fra denne hjemmeside

Denne hjemmeside anvender cookies til at følge din adfærd og forbedre brugeroplevelsen på siderne

Du kan altid slette cookies via indstillingerne i din browser